Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis

Nadačný fond bol zriadený v roku 2017.

 


2017

V roku 2017 boli zrealizované tri projekty – prijímateľmi boli občianske združenie Priateľstvo Hlohovec – De Panne a v dvoch projektoch Mesto Sládkovičovo. Zamerané boli na podporu kultúrnych aktivít. Okrem nich boli z financií fondu podporené komunitné aktivity v miestach pôsobenia firmy Bekaert – v Hlohovci a v Sládkovičove.


2018

Nadačný fond Bekaert pomáha v Nadácii Pontis v roku 2018 podporoval najmä projekty venujúce sa podpore zdravia, resp. prevencii a to v rámci zamestnaneckého grantového programu, ktorý sme vyhlásili v apríli 2018. V tomto programe bolo podporených 14 žiadostí a okrem nich získali priamu podporu z fondu ešte dva projekty.

Podporené projekty v roku 2018:

 • Podpora talentovanej futbalovej mládeže v Bučanoch –  usporiadanie turnaja, kde sa použili nové siete a lopty.
 • Model s počítačovým vyhodnotením kardiopulmonálnej resuscitácie – zakúpenie modelu na kardiopulmonálnu resuscitáciu na výuku prvej pomoci.
 • Špeciálne terapie – zriadenie rehabilitačnej miestnosti pre deti.
 • Zamestnanecký grantový program 2018 –  Vďaka projektu bol kúpený špeciálne upravený bicykel pre hendikepovaného Lukáška, čím sa mu významne zvýšila možnosť využívať svoj voľný čas a sebavedomie.
 • Podpora športu bez vekového obmedzenia, podpora a rozvoj telesnej kultúry – podporenie olympiády pre prvákov zo škôl okresu Hlohovec, kde deti súťažili v duchu olympiády a absolvovali netradičné športové disciplíny.
 • Prevenciou k bezpečnosti v doprave – vybudovanie dopravného ihriska pre deti a zakúpenie bicyklov a kolobežiek.
 • Priechod pre chodcov HT – zabezpečenie prechodu pre chodcov, aby autá spomaľovali, a prostredníctvom výstražných svetiel aj zvýšili bezpečnosť v celej obci.
 • Letný tábor a deň športu – Prínosom projektu bol nákup zvukovej techniky, osvetlenia, športové potreby slúžia pre deti, mládež, dospelých ľudí, aby mali kde tráviť voľný čas.
 • Športom k zdraviu – nákup minibránok do telocvične a aj športových dresov pre žiakov na súťaže.
 • Európske hry detí v atletike Brno – deti sa zúčastnili Európskych atletických hier v Brne a zaplatilo sa im ubytovanie a štartovné.
 • Šúrovský beh pre zdravie – zabezpečenie občerstvenia a cien pre prvý ročník Šúrovskej míle zdravia.
 • Obnova športového vybavenia KST Zentiva Hlohovec – obnova športového vybavenia, zakúpenie stolov pre stolný tenis.
 • Hravo – zdravo – zveľadenie školského dvora, aby tam deti mohli rozvíjať pohybové a aj environmentálne aktivity.
 • Dopraváčik – postavenie dopravného ihriska, ktoré slúži na zvýšenie dopravnej gramotnosti u detí.
 • Modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na praktickom vyučovaní SOŠT Hlohovec – modernizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prostredníctvom zakúpenia 5 cvičných panelov.
 • Bajky – renovácia 20 bicyklov, ktoré budú použité v systéme bikesharingu v Prešove.