Nadačný fond Jaguar Land Rover v Nadácii Pontis

V roku 2018 nitriansky závod Jaguar Land Rover Slovakia v spolupráci s Nadáciou Pontis založil nadačný fond.

Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú

Zamestnanci Jaguar Land Rover pomáhajú je zamestnanecký grantový program, ktorý motivuje zamestnancov Jaguar Land Rover Slovakia k angažovanosti vo svojom okolí. Vďaka programu sa môže zrealizovať množstvo zaujímavých aktivít, ako napríklad zveľadenie kultúrnych pamiatok, vysadenie zelene, postavenie nového detského ihriska či prispieť na kúpu publikácií do miestnej knižnice.