Nadačný fond Pixel Federation v Nadácii Pontis

Nadácia Pontis a PIXEL FEDERATION, s.r.o. sa dohodli na zriadení nadačného fondu s názvom Nadačný fond PIXEL FEDERATION v Nadácii Pontis v roku 2016.

Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podporou komunitných projektov.

Viac o spoločnosti Pixel Federation.

Poslanie a programová štruktúra

Nadácia Pontis a PIXEL FEDERATION, s.r.o. sa dohodli na zriadení nadačného fondu s názvom Nadačný fond PIXEL FEDERATION v Nadácii Pontis v roku 2016.

Účelom fondu je podpora verejnoprospešných aktivít realizáciou grantových programov a podporou projektov predovšetkým v oblastiach kvality života komunity, športu, výchovy a vzdelávania.