Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Svoje aktivity zameriava predovšetkým na  rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, životného prostredia. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýšiť záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a bude prispievať k ochrane životného prostredia. Fond je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.