Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021. Svoje aktivity zameriava predovšetkým na  rozvoj verejnoprospešných aktivít v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu, životného prostredia. Kladie si za cieľ prinášať a podporovať aktivity, ktorými zatraktívni technické vzdelávanie, zvýšiť záujem mladých ľudí o vedeckú a výskumnú činnosť a bude prispievať k ochrane životného prostredia. Fond je tvorený z asignácie dane spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.