Nadačný fond Slovenská elektrizačná prenosová sústava v Nadácii Pontis bol zriadený 15. mája 2021.  Konkrétne aktivity nadačného fondu sú momentálne v štádiu príprav. O výsledku budeme informovať čoskoro.