Nadácia Tesco

Od roku 2007 napĺňa svoje darcovské aktivity spoločnosť Tesco v rámci Plánu zodpovedného susedstva, ktorý zahŕňa štyri oblasti: starostlivosť o životné prostredie, propagáciu zdravého životné štýlu, podporu neziskového sektoru a snahu stať sa súčasťou komunity. Filantropické aktivity sa sústreďujú na zlepšenie kvality života ľudí v mestách. Tento cieľ napĺňa spoločnosť Tesco prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu Tesco pre zdravšie mestá, v ktorom podporuje projekty, ktoré sú zamerané na revitalizáciu parkov alebo športové aktivity.