Správa o činnosti

V rámci aktivít Nadačného fondu AXA nadačného fondu v Nadácii Pontis sme v roku 2017 prerozdelili  28 197,84 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov spoločnosti AXA – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. Samostatnú položku tvoril poplatok AXA za administráciu Fondu vo výške 3 893,13 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili najmä na granty na podporu mladých talentov - tie predstavovali 86 % objemu použitých finančných prostriedkov. 14 % z celkového rozpočtu nadačného fondu boli určené na správu a manažment nadačného fondu (najmä na mzdy a drobné prevádzkové náklady). V roku 2017 neboli žiadne finančné prostriedky použité na komunikáciu a propagáciu grantových programov.

Zoznam všetkých podporených projektov.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky