Firmy dlhodobo vedieme k zodpovednému podnikaniu, aby mali lepší prístup k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite, životnému prostrediu a podnikali poctivo. Organizujeme niekoľko vzdelávacích podujatí a konferencií, výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem každoročne vyzdvihujeme udelením ocenenia Via Bona Slovakia, čím sa snažíme inšpirovať aj ďalšie firmy. Založili sme Business Leaders Forum, združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania a ktorým pomáhame zlepšovať sa vo všetkých aspektoch zodpovedného podnikania. Mimovládne organizácie prepájame s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im venujú manuálnu, ale i profesionálnu pro bono pomoc. Raz do roka organizujeme najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, Naše Mesto, s viac ako -tisíc zapojenými dobrovoľníkmi a organizujeme zbierky materiálnej pomoci vo firmách. Expertných dobrovoľníkov zapájame do programov Tréningy Pro Bono, Pro Bono Maratón či Advokáti Pro Bono.

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Dôležité čísla

42 firiem, členov Business Leader Foŕa
100000 firemných dobrovoľníkov
126 ocenení Via Bona Slovakia pre firmy
41 signatárov Charty diverzity na Slovensku

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram