Firmy dlhodobo vedieme k férovému a transparentnému podnikaniu, aby mali lepší prístup k svojim zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite i k životnému prostrediu. Organizujeme vzdelávacie a networkingové podujatia, výnimočné CSR projekty firiem každoročne vyzdvihujeme udelením ocenenia Via Bona Slovakia. Založili sme Business Leaders Forum, združenie firiem, ktoré sa zaväzujú byť lídrami v presadzovaní princípov zodpovedného podnikania a spravujeme Chartu diverzity Slovensko, ku ktorej sa môže pridať každý zamestnávateľ. Mimovládne organizácie prepájame s firemnými dobrovoľníkmi, ktorí im venujú manuálnu, ale i profesionálnu pro bono pomoc. Raz do roka organizujeme najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku, Naše Mesto, a organizujeme zbierky materiálnej pomoci vo firmách. Expertných dobrovoľníkov zapájame do programov Tréningy Pro Bono či Advokáti Pro Bono.

Naše projekty

novinky

kalendár podujatí

Deň diverzity 2021

Pri príležitosti Dňa diverzity Vás pozývame na online podujatie, ktorého súčasťou bude panelová diskusia na tému Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu a slávnostné podpisovanie Charty diverzity novými signatármi. 

program

13:00 – 13:15Privítanie
13:15 – 14:15Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia)
14:15 – 14:30Prestávka
14:30 – 15:30Slávnostné podpisovanie Charty novými signatármi

dátum

31. 05. 2021 - 31. 05. 2021

čas

13:00 - 15:30

miesto

Zoom

viac informácií

Inkluzívnejšie pracoviská: rola štátu (panelová diskusia)

Ako legislatívno-spolocenská situácia vplýva na inklúziu a diverzitu na pracoviskách? Aké potreby zamestnancov a zamestnankýň sú dlhodobo neriešené a ktoré skupiny na trhu práce sú najviac zranitelné? Aké riešenia by mali byť prijaté na úrovni štátu, aby to pocítili ľudia na pracoviskách? A čo naopak v tomto smere škodí?

Diskutujúci: 

  • Monika Uhlerová, viceprezidentka, Konfederácia odborových zväzov SR
  • Andrej Kuruc, analytik a výskumník, Inštitút pre výskum práce a rodiny
  • Marián Filčík, riaditeľ Odboru ľudských práv, Ministerstvo spravodlivosti SR

Moderátorka: 

Oľga Baková, manažérka komunikácie, Slovenské elektrárne

Po panelovej diskusii bude nasledovať slávnostné podpisovanie Charty diverzity novými signatármi.

prezentujúci

Monika Uhlerová

viceprezidentka, Konfederácia odborových zväzov SR

 
 

Monika je riešiteľkou niekoľkých vedecko-výskumných a vzdelávacích projektov, autorkou desiatok publikácií a štúdií zameraných na problematiku záujmových a nátlakových skupín s dôrazom na odborové hnutie, oblasť sociálnej politiky a sociálneho dialógu.

Dôležité čísla

47 členov a podporovateľov Business Leaders Forum
100000 firemných dobrovoľníkov
126 ocenení Via Bona Slovakia pre firmy
41 signatárov Charty diverzity na Slovensku

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram