Pridajte sa k lídrom vo firemnom dobrovoľníctve

KTO SME?

Spájame firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.) a prostredníctvom zapájania sa do konkrétnych aktivít zlepšovať ich postavenie v spoločnosti.

Čo ponúkame

2 x ročne networkingové stretnutie členov

2 x ročne know-how k novej téme z oblasti CSR

2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi

aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto

možnosť viesť Tréning Pro Bono pre predstaviteľov neziskoviek a škôl na vybranú tému

individuálne poradenstvo a podpora

účasť na tematickom seminári

bezplatný prístup do celoročnej databázy dobrovoľníckych príležitostí v overených organizáciách

Prečo sa pridať

Podpora komunity je jednou z hlavných tém zodpovedného podnikania. Možnosť zapojiť sa do aktivít podpory komunity zvyšuje vašu atraktívnosť ako zamestnávateľa, prispieva k spokojnosti zamestnancov a pri kolektívnych aktivitách podporuje tímového ducha. Ciele aktivít sú ľahko merateľné a umožňujú efektívne využívanie zdrojov.

Aby dobrovoľníctvo zachutilo, musíte sa do neho zahryznúť. Trpezlivo a vecne komunikovať, aby ste dokázali presvedčiť vedenie. Manažéri majú radi rýchle, jasné a kvantifikovateľné argumenty. Osobne som presvedčená, že investovanie do komunity dáva firme výnamnú konkurenčnú výhodu. Všetci nás v obciach a mestách vidia, ako tam staviame. Akonáhle danej komunite aj pomôžeme, vzťahy sa dostávajú na inú úroveň. Otvárame si cestu k lepšej komunikácii i k budúcej spolupráci.

Magdaléna Dobišová, Skanska SKPodpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru Správa spoločnosti, Chief Officer Ethics, D&I

Kalendár aktivít

11. MAREC

Jarné stretnutie: Ako robiť zbierky šatstva udržateľne

22. MAREC

Jarná zbierka šatstva

16. SEPTEMBER

Jesenné stretnutie: Ako sledovať a vyčísliť dobrovoľníctvo

18. OKTÓBER

Jesenná zbierka šatstva

Ročný príspevok

Odporúčania pre zodpovedných partnerov komunity

Ako byť zodpovedným partnerom komunity i dobrým zamestnávateľom? Rozbehnite firemné dobrovoľníctvo, zlepšite imidž vašej firmy a dajte zamestnancom pocit naplnenia. Pozrite si odporúčania, ako rozbehnúť manuálne i odborné dobrovoľníctvo vo vašej firme.

Využite príležitosti na zapojenie sa, ktoré ponúka kalendár aktivít, zorganizujte firemnú akciu či workshop, a motivujte tak svojich zamestnancov. Inšpirovať sa môžete aj podujatiami, ktoré sme realizovali v rámci skupiny Firmy Komunite. Viac o minuloročných aktivitách si prečítate v našej programovej správe.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte:

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

Členovia a podporovatelia pracovnej skupiny Firmy komunite

Pridružení členovia