Pridajte sa k lídrom vo firemnom dobrovoľníctve

KTO SME?

Spájame firmy, ktoré sa rozhodli v rámci zodpovedného podnikania podporovať komunity (neziskové organizácie, školy, skupiny znevýhodnených občanov atď.) a prostredníctvom zapájania sa do konkrétnych aktivít zlepšovať ich postavenie v spoločnosti.

Čo ponúkame

2 x ročne networkingové stretnutie členov

2 x ročne know-how k novej téme z oblasti CSR

2 x ročne zbierka šatstva a potrieb pre ľudí v núdzi

aktivity na mieru v rámci podujatia Naše Mesto

možnosť viesť Tréning Pro Bono pre predstaviteľov neziskoviek a škôl na vybranú tému

individuálne poradenstvo a podpora

účasť na tematickom seminári

bezplatný prístup do celoročnej databázy dobrovoľníckych príležitostí v overených organizáciách

Prečo sa pridať

Podpora komunity je jednou z hlavných tém zodpovedného podnikania. Možnosť zapojiť sa do aktivít podpory komunity zvyšuje vašu atraktívnosť ako zamestnávateľa, prispieva k spokojnosti zamestnancov a pri kolektívnych aktivitách podporuje tímového ducha. Ciele aktivít sú ľahko merateľné a umožňujú efektívne využívanie zdrojov.

Aby dobrovoľníctvo zachutilo, musíte sa do neho zahryznúť. Trpezlivo a vecne komunikovať, aby ste dokázali presvedčiť vedenie. Manažéri majú radi rýchle, jasné a kvantifikovateľné argumenty. Osobne som presvedčená, že investovanie do komunity dáva firme výnamnú konkurenčnú výhodu. Všetci nás v obciach a mestách vidia, ako tam staviame. Akonáhle danej komunite aj pomôžeme, vzťahy sa dostávajú na inú úroveň. Otvárame si cestu k lepšej komunikácii i k budúcej spolupráci.

Magdaléna Dobišová, Skanska SKPodpredseda predstavenstva a riaditeľ odboru Správa spoločnosti, Chief Officer Ethics, D&I

Kalendár aktivít

11. MAREC

Jarné stretnutie: Ako robiť zbierky šatstva udržateľne

22. MAREC

Jarná zbierka šatstva

14. SEPTEMBER

Jesenné stretnutie: Ako sledovať a vyčísliť dobrovoľníctvo

18. OKTÓBER

Jesenná zbierka šatstva

Ročný príspevok

Odporúčania pre zodpovedných partnerov komunity

Ako byť zodpovedným partnerom komunity i dobrým zamestnávateľom? Rozbehnite firemné dobrovoľníctvo, zlepšite imidž vašej firmy a dajte zamestnancom pocit naplnenia. Pozrite si odporúčania, ako rozbehnúť manuálne, odborné či virtuálne dobrovoľníctvo vo vašej firme.

Využite príležitosti na zapojenie sa, ktoré ponúka kalendár aktivít, zorganizujte firemnú akciu či workshop, a motivujte tak svojich zamestnancov. Inšpirovať sa môžete aj podujatiami, ktoré sme realizovali v rámci skupiny Firmy Komunite.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás prosím kontaktujte:

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
veronika.sedlackova@nadaciapontis.sk

Veronika vedie tím komunity, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto a medzinárodný deň dobrých skutkov Giving Tuesday. Koordinuje tiež aktivity pracovnej skupiny Firmy komunite.

Členovia a podporovatelia pracovnej skupiny Firmy komunite

Pridružení členovia