SK-NIC, a. s. je spoločnosť, ktorá sa venuje správe internetovej domény najvyššej úrovne .sk, ktorá je vyhradená pre slovenský internet. V rámci svojej činnosti sa dlhodobo angažuje aj v otázkach kybernetickej bezpečnosti a práve prostredníctvom Fondu SK-NIC podporuje dobré myšlienky a nápady, ktoré smerujú k ochrane virtuálneho Slovenska.

„Fond SK-NIC vnímame ako ďalšiu možnosť podporiť nápady mladých a kreatívnych ľudí, slovenských firiem či start-upov. Práve v takýchto prípadoch častokrát nie sú potrebné veľké finančné prostriedky, stačí pomoc s nápadom, či podpora menšieho projektu. V čase keď sú témy ako kybernetická bezpečnosť či potreba nadobúdania digitálnych zručností vysoko aktuálne, môžu šikovní mladí ľudia z IT komunity dostať vďaka výzve z Fondu SK-NIC svoje nápady do reálnej podoby,“  hovorí Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ IT sekcie ÚPVII.

SK-NIC, a. s. sa orientuje najmä na projekty, v ktorých sa za najdôležitejšie považuje prínos samotných projektov a spôsob ako s ich pomocou možno dosiahnuť čo najväčší efekt. V roku 2019 spoločnosť  participovala na projektoch ako napr. IT Fitness Test, Kry-sa alebo Junior Internet Amavet. Povedomie o nástrahách vo svete internetu sa rozhodli zvýšiť podporou filmu „Kto je ďalší?“, ktorý zobrazuje osudy mladých ľudí, ktorých internet priviedol až na hranicu života a smrti.

Internet sa stáva miestom, kde trávime stále viac času a preto chce spoločnosť SK-NIC, a. s. aj naďalej podporovať projekty, ktoré napomáhajú jeho bezpečnosti a povedomia o ňom.

V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) sa rozhodli zriadiť v roku 2019 fond na podporu projektov internetovej komunity. Nadácia Pontis je poverená procesom zberu žiadostí a vyhodnocovaním projektov.

Fond SK-NIC, v ktorom Nadácia Pontis pomáha zbierať žiadosti a hodnotiť projekty, bude rozdeľovať prostriedky transparentne a v prospech tých, ktorí budú mať na rozvoj internetovej komunity pozitívny dopad. Hodnotitelia z verejnej správy, mimovládnych organizácií a firiem budú v jednotlivých výzvach hodnotiť nezávisle a nestranne a vždy v hľadať tie najlepšie projekty. Veríme, že pomôžeme nastaviť transparentný a objektívny systém prerozdeľovania prostriedkov, ktoré SK-NIC investuje do rozvoja internetovej komunity na Slovensku,“  hovorí Michal Kišša, riaditeľ Nadácie Pontis.

×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.