Martina Kolesárová

výkonná riaditeľka

02 5710 8111
martina.kolesarova@nadaciapontis.sk

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
dominika.hornakova@nadaciapontis.sk

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Miroslav Šarišský

manažér externej komunikácie a udržateľného rozvoja Slovenských elektrární


Študoval na Universiteit Utrecht v Holandsku, právo na Univerzite Mateja Bela a filozofiu a AJ na Univerzite Komenského. Pôsobil v NRSR a tiež v Národnej banke Slovenska sa podieľal na prechode SK na euro. Venuje sa podpore spravodlivosti a antikorupčných aktivít, bol členom Riadiaceho výboru boja proti korupcii a spoluzakladal Fond pre transparentné Slovensko.

Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na Správnu radu Nadácie Pontis.

Akékoľvek vaše otázky vám radi zodpovieme najneskôr do 30 dní.

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: (421 2) 5710 8111
fax: (421 2) 5710 8120
pontis@nadaciapontis.sk 
pontis@pontisfoundation.sk
www.nadaciapontis.sk

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram