PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis

V roku 2010 spoločnosť PwC založila Nadačný fond ako vlastnú iniciatívu podporovať správne veci vo svojom okolí, ktoré môžu podporiť  zamestnanci PwC.

Staviame sa za iniciatívnych zamestnancov

Prostredníctvom nominácie projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka a poukázaním 2% z dane do Fondu, môžu zamestnanci podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná. Každoročne tak podporujú iniciatívy zamestnancov PwC, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení.

Nadačný fond PwC taktiež už dlhodobo spolupracuje s neziskovou organizáciou Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova.