PwC Nadačný fond v Nadácii Pontis

V roku 2010 spoločnosť PwC založila Nadačný fond ako vlastnú iniciatívu podporovať správne veci vo svojom okolí, ktoré môžu podporiť zamestnanci PwC.

Staviame sa za iniciatívnych zamestnancov

Prostredníctvom nominácie projektu do Zamestnaneckého grantového programu Pomocná ruka a poukázaním 2% z dane do fondu, môžu zamestnanci podporiť transparentné a prospešné projekty, ktorých realizácia by inak bola sotva možná. Každoročne tak podporujú iniciatívy zamestnancov PwC, ktorí chcú pomáhať okolitej komunite a ktorí sa zapájajú do aktivít rôznych občianskych združení.

Nadačný fond PwC taktiež už dlhodobo spolupracuje s neziskový‎mi organizáciami zameranými na pomoc pre ľudí bez domova, ako napr. Depaul Slovensko, ktorá prevádzkuje nízkoprahovú nocľaháreň pre ľudí bez domova, alebo OZ Vagus, ktorá má na starosti nízkoprahové denné a integračné centrum Domec v Bratislave.

Pre ľudí bez domova

Vzdelávanie

Nadačný fond sa do budúcna chce zamerať najmä na oblasť vzdelávania. V roku 2019 podporil fond napríklad FIIT STU v Bratislave. Finančné prostriedky boli použité na nákup piatich výkonných špecializovaných grafických kariet NVIDIA Titan RTX a hardvérových komponentov, ako SSD disk 960GB, chladič, 64GB hlavnej pamäte a 4TB pevný disk.