Nájdite odpoveď na svoju otázku:

Nominovaný subjekt sa s rovnakým projektom nemôže nominovať do viacerých kategórií, okrem kategórií Hlavných cien, kde môže byť daný projekt popísaný a súčasne nominovaný aj v inej kategórii. Organizátor je oprávnený odporučiť nominovaný projekt do inej kategórie, ak je toho názoru, že daný projekt je vhodnejšie z hľadiska jeho predpokladov zaradiť do inej kategórie.

Nominovaný subjekt môže byť v jednej kategórii navrhnutý len jedenkrát.

Podnikateľský subjekt, ktorý získal hlavnú cenu, sa o ňu nemôže uchádzať v nasledujúcich dvoch ročníkoch, môže však byť nominovaný na cenu v ďalších kategóriách ocenenia. Subjekt, ktorý získal ocenenie v inej kategórii ako hlavnej, nemôže byť nominovaný na víťazstvo v rovnakej kategórii v nasledujúcom ročníku, môže však byť nominovaný na cenu v ďalších kategóriách ocenenia.

V zmysle štatútu (bod 17) sú všetci pracovníci Nadácie Pontis, hodnotitelia a nezávislý dohľad nad výberom víťazov Via Bona Slovakia 2020 viazaní mlčanlivosťou. Podaním nominácie však firma súhlasí so zverejnením obsahu nominácie.

Zoznam firiem, ktoré postúpia do užšieho výberu, zverejníme na www.viabona.sk do 20. apríla 2022. Prezentácie pred komisiou sa uskutočnia podľa jednotlivých kategórií online 27. a 28. apríla, každý finalista bude kontaktovaný individuálne. Každá nepostupujúca firma taktiež dostane spätnú väzbu od konzultanta kategórie.

Hodnotiaca komisia je zložená z renomovaných odborníkov a expertov v jednotlivých oblastiach, ktoré sú predmetom ocenenia. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Zloženie hodnotiacej komisie navrhuje a zostavuje Nadácia Pontis. Mená členov hodnotiacej komisie zverejňujeme vždy až po udelení cien na slávnostnom galavečeri.

Nie, za právoplatnú nomináciu považujeme takú, ktorá je vyplnená prostredníctvom elektronického formuláru a podaná online formou.

VYHLÁSENIE PARTNERA – toto je vyhlásenie zástupcu partnerskej neziskovej organizácie, s ktorou ste ako firma spolupracovali.

Cieľom tohto vyhlásenia je, aby partner potvrdil, že informácie uvedené v prihláške v súvislosti s popisovanou spoluprácou sú správne a pravdivé (napr. riaditeľ OZ, riaditeľ nekomerčnej inštitúcie a pod.).

SÚHLAS VÝKONNÉHO RIADITEĽA FIRMY – toto je vyhlásenie CEO nominujúcej sa FIRMY. Nominácia nemusí byť explicitne podpísaná, ale treba tam uviesť meno a priezvisko CEO, ako aj to, že s touto nomináciou spoločnosti súhlasí.

Ak doplnená citácia CEO zaujímavo podporí nomináciu firmy, Nadácia Pontis ju môže v prípade shortlistu poskytnúť mediálnym partnerom Via Bona Slovakia 2020.

Ak bude v hárku uvedené len to, že CEO (meno, priezvisko) s nomináciou spoločnosti súhlasí, je to v poriadku.

VYHLÁSENIE NOMINOVANEJ FIRMY – toto je vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v nominácii od toho, kto zodpovedá za danú prihlášku vo FIRME.

Máte svoju otázku stále nezodpovedanú?

Pošlite nám ju e-mailom na viabona@nadaciapontis.sk a do 2 pracovných dní dostanete od nás odpoveď.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.