Doterajší víťazi ocenenia Via Bona Slovakia

Víťazi Via Bona Slovakia 2021

Pomáhajú obetiam domáceho násilia, vyvinuli nový spôsob psychoterapie pomocou virtuálnej reality a systematicky pripravujú deti a mládež na ich digitálnu budúcnosť. Aj to sú najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia 2021. Nadácia Pontis ho už dvadsiaty druhýkrát udelila firmám, ktoré podnikajú férovo a svojimi zodpovednými aktivitami menia Slovensko k lepšiemu.

O ocenenie Via Bona Slovakia 2021 sa uchádzalo 38 malých, stredných aj veľkých firiem so 48 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov a odborníčok z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 19 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov. Nadácia udelila ocenenie v siedmich kategóriách. „Napriek náročnej dobe nám aj tento ročník ukázal, že biznis sektor na Slovensku sa rozvíja a uvedomuje si svoju zodpovednosť. Priniesol príklady firiem, ktoré sa správajú férovo k životnému prostrediu, zamestnancom a dodávateľom, vytvárajú modernejšie a vzdelanejšie komunity, podporujú digitálne zručnosti či pomáhajú zabraňovať dezinformáciám,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Koncept zodpovedného podnikania spolu s víťaznými projektmi zároveň nadácia, podobne ako minulý rok, predstavila širokej verejnosti v televíznom dokumente, ktorý odvysielala RTVS.

Kto získal ocenenie?

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Swiss Re za prepracovanú stratégiu udržateľnosti a výnimočné aktivity na podporu zamestnancov aj lokálnej komunity.

Swiss Re si v rámci svojej CSR stratégie na Slovensku definovalo tri hlavné oblasti, ktorým sa dlhodobo venuje – dopad klimatickej zmeny na mesto, posilnenie osobnej a spoločenskej odolnosti a regionálne sociálne inovácie. Spoločnosť sa chce do roku 2030 stať bezuhlíkovou a motivuje v tejto oblasti aj svojich zamestnancov a zamestnankyne – prostredníctvom aplikácie si môže každý z nich vypočítať svoju ročnú uhlíkovú stopu, ktorá sa stane východiskovým bodom na jej znižovanie zapájaním sa do praktických výziev a súťaží.

Firma má prepracovaný zamestnanecký program s nadštandardnými sociálnymi benefitmi aj inovatívnymi prvkami podporujúcimi diverzitu a inklúziu, ako je napríklad vzájomný mentoring žien či reverzný mentoring, v rámci ktorého mladší odovzdávajú skúsenosti starších. V minulom roku priniesla spoločnosť v spolupráci so Swiss Re Foundation na Slovensko program SHINE, zameraný na rozvoj sociálnych inovácií a podnikania a pokračovala tiež v spolupráci s Mestom Bratislava v témach zmierňovania dopadov klimatickej zmeny.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť GoodRequest za za vytvorenie inovatívneho vzdelávacieho programu pre študentov a spoluvytváranie miestnej komunity v Žiline.

Digitálne štúdio GoodRequest, ktoré sa venuje vývoju aplikácií na kľúč, vníma zodpovedné podnikanie ako súčasť svojej DNA. Za svoju prioritu považuje najmä vzdelávanie a rodovú rovnosť. Vo firme si uvedomujú, že IT prostredie býva často prirodzene diskriminačné, preto sa snažia poskytovať rovnaké príležitosti pre ženy aj mužov. Motivovať viac žien a dievčat, aby študovali informatiku a následne pracovali v tomto odvetví, chcú zdieľaním úspešných príbehov žien v tomto biznise.

Firma organizuje GoodRequest Academy – ide o platformu pre študentov a študentky vysokých škôl, ktorá im ponúka možnosť vyskúšať si prácu na projekte a vo firme. Akadémia má štyri úrovne: 8-týždňovú stáž, v rámci ktorej sa študenti zoznamujú s procesmi vo firme a zlepšujú úroveň svojho programovania, súťažné zadanie, na ktorom si môžu otestovať svoje skúsenosti v praxi, intenzívny platený kurz pre ľudí so skúsenosťami v odbore a podpora školských organizácií. V rámci svojich filantropických aktivít firma podporuje aj viaceré neziskové organizácie.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť Mobilonline za presadzovanie princípov udržateľnosti v biznis modeli aj vo vzdelávaní spotrebiteľov.

Rodinná firma z Lučenca začínala vykupovaním použitých mobilných telefónov. Tie repasovala a opätovne ponúkala do predaja, čím predlžovala ich životný cyklus. K mobilom neskôr pridali aj použité tablety, smarthodinky či notebooky. Dnes je Mobilonline najväčším výkupcom mobilných telefónov na Slovensku. Firma využíva na zásielky použité obalové materiály a vratné eko-boxy, čím šetrí nákup tisícok kartónových obalov. Vlani otvorila 1. predajňu na Slovensku, ktorú z 80 % tvoria recyklované materiály. Predajne sú zároveň aj zberným miestom drobného elektrodpadu. Nefunkčné zariadenia plánuje firma využiť do Múzea mobilov, kde poslúžia ako ukážka histórie pre mladšie generácie, alebo na vytvorenie umeleckých diel z odpadu.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť IKEA Bratislava za riešenie problémov obetí domáceho násilia a ukážkové partnerstvo s mimovládnym sektorom.

Na Slovensku takmer každá druhá žena zažila v partnerskom vzťahu psychické a každá piata fyzické alebo sexuálne násilie. Výrobca nábytku preto v spolupráci s organizáciou Fenestra inicioval dialóg na podporu bezpečného domova. K téme realizovali dve osvetové kampane pre širokú verejnosť, ale opatrenia nastavili aj dovnútra firmy. V prípade domáceho násilia majú zamestnankyne okrem psychologickej a finančnej podpory k dispozícii až 10 dní dovolenky a firma uplatní opatrenia zvyšujúce bezpečnosť na pracovisku, ako sú zmena pracovného času, miesta výkonu práce či náplne práce. Až 3 dni dovolenky ročne navyše umožní IKEA zamestnancom a zamestnankyniam poskytujúcim podporu kolegyni, ktorá je obeťou domáceho násilia.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť Slovak Telekom za systematickú a komplexnú prípravu detí a mládeže na digitálnu budúcnosť.

Slovak Telekom sa dlhodobo angažuje v podpore vzdelávania na školách a rozvoja učiteľov a učiteliek. V roku 2020 spustil program ENTER, ktorého cieľom je zvyšovať digitálne zručnosti detí a študentov a popritom zvyšovať ich záujem o riešenie problémov prostredníctvom digitálnych technológií v ich okolí. Okrem osvetovo-informačnej kampane sa operátor zameral aj na digitálne vzdelávanie učiteľov a žiakov na stredných a základných školách. Školám zároveň pomáha aj s vybavením hardvérom – microbitmi, ktoré deťom a mladým umožňujú vytvárať rôzne programovateľné  riešenia. Program pracuje nielen s výučbou na hodinách informatiky, ale aj s rozširovaním medzipredmetového vzdelávania. Projekt, ktorý si deti s mikrobitom naprogramujú, totiž vedia využiť aj na iných vyučovacích hodinách.

V kategórii s názvom Spoločensky inovatívna firma zvíťazila spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia za sociálnu inováciu Cognity Care, ktorá prepája virtuálnu realitu so starostlivosťou o duševné zdravie.

Spoločnosť prostredníctvom svojho projektu prináša unikátnu inováciu v oblasti liečby duševného zdravia, ktorú vníma ako veľmi zanedbávanú. Pacienti podstupujú často invazívne formy liečby, po ukončení hospitalizácie majú problém s návratom do bežného života, sebarealizáciou či motiváciou. Firma preto vyvinula novú neinvazívnu interaktívno-expozičnú terapiu vo virtuálnej realite, ktorá je unikátom u nás i vo svete.

Aplikácia pomocou špeciálnych okuliarov premiestni pacienta z melancholickej atmosféry psychiatrickej ambulancie do príjemného a relaxačného virtuálneho priestoru. V ňom vykonáva rôzne úlohy trénujúce myseľ bez toho, aby si to uvedomoval. Pilotný projekt bol spustený v nemocnici v Trebišove, terapiu už vyskúšalo viac ako 70 pacientov, ktorí vykazujú lepšie výsledky. Riešenie ponúka benefity aj pre personál v podobe atraktívnej liečby, jednoduchšej diagnostiky aj nadšenia z nových technológií.

Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť O2 Slovakia za úspešné budovanie osvety v kontroverznej téme dezinformácií.

Spoločnosť O2 sa dlhodobo a strategicky venuje rozvoju kritického myslenia a mediálnej gramotnosti prostredníctvom vlastných aktivít, projektov Férovej nadácie či partnerstiev s mimovládnymi organizáciami alebo vzdelávacími inštitúciami. V roku 2021 uviedla kampaň Zdieľaj s rozumom, ktorú odštartovalo deepfake video so Zlaticou Puškárovou.

Jej súčasťou bola aj kampaňová webová stránka, na ktorej si návštevníci mohli urobiť kvíz mediálnej gramotnosti, ale aj nájsť rady a návody, ako nenaletieť nepravdivým informáciám. Do kampane boli zapojení influenceri, psychológovia aj bývalí autentickí konšpirátori, ktorí na základe faktov zmenili svoj názor. Operátor prostredníctvom svojej Férovej nadácie podporil 12 projektov zameraných na kultiváciu informačného priestoru, vyvracanie hoaxov a potláčanie nenávistných prejavov celkovou sumou 60 000 eur.

Zoznam členov komisií – Via Bona Slovakia 2021

Zodpovedná veľká firma

Zuzana Dlugošová (Úrad na ochranu oznamovateľov), Dalimil Draganovský (EY), Marián Holienka (Fakulta manažmentu UK), Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Lucia Marková (ESET), Katarína Pšenáková (Tesco Stores SR), Lucie Schweizer (Správna rada Nadácie Pontis).

Zodpovedná malá a stredná firma

Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Ivan Haluza (Denník N), Marián Letovanec (SBA Agency), Jarka Marčičiaková (Maxman Consultants), Ivana Molnárová (Profesia), Ondrej Smolár (Soitron).

Zelená firma

Milan Chrenko (expert na oblasť ŽP), Marcel Lukačka (GO4), Richard Kellner (Komerční banka), Ivana Maleš (INCIEN), Denisa Rášová (Platforma cirkulárnej ekonomiky).

Výnimočný zamestnávateľ

Andrej Kuruc (Inštitút pre výskum práce a rodiny), Ľubomíra Lukáčová (Philip Morris Slovakia), Oľga Pietruchová (expertka na oblasť rodovej rovnosti), Sylvia Porubänová (Slovenské národné stredisko pre ľudské práva), Miroslava Rychtárechová (Tesco Stores SR), Andrej Vršanský (Liga za duševné zdravie).

Dobrý partner komunity

Júlia Böhmová (Dobré noviny), Zora Bútorová (analytička IVO), Arnold Kišš (Maxman Consultants), Tatiana Sedláková (Magistrát hl. mesta BA), Róbert Slovák (Slovák & Friends), Helena Windisch (Heineken).

Spoločensky inovatívna firma

Peter Hodál (White & case), Mária Hurajová (SAF), Terézia Jacová (investičná manažérka), Andrea Lelovics (odborníčka na sociálne inovácie), Zuzana Polačková (Prognostický ústav SAV), Andrej Salner (Basta Digital).

Férový hráč na trhu

Milica Danková (Plzeňský Prazdroj), Richard Ďurana (INESS), Marek Greško (Titans Freelancers),  Ľudmila Kolesárová (Herba Drugs), Zuzana Petková  (Nadácia Zastavme korupciu), Štěpán Štarha (Havel&partners).

Víťazi Via Bona Slovakia 2020

Poukázujú na akútnu potrebu starostlivosti o duševné zdravie a podporili vznik linky pomoci, pomohli gastro podnikom prežiť prvú vlnu pandémie či systematicky začleňujú znevýhodnených ľudí do pracovného života. Aj toto sú víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2020. Najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania ocenila Nadácia Pontis v siedmich kategóriách. Koncept zodpovedného podnikania spolu s víťaznými projektmi zároveň predstavila širokej verejnosti v televíznom dokumente, ktorý odvysielala RTVS.

Nadácia Pontis už 21 rokov vyzdvihuje príklady zodpovedného podnikania ocenením Via Bona Slovakia. Novinkou tohto ročníka bol televízny dokument odvysielaný na RTVS, ktorý verejnosti priblížil víťazné projekty firiem, ako aj samotný koncept zodpovedného podnikania. „Dokument je pestrou ukážkou toho, ako môžu firmy aktívne prispievať k riešeniu spoločenských problémov a zlepšovať tak krajinu, v ktorej žijeme. Verím, že prispeje k tomu, aby verejnosť vnímala férovosť a zodpovednosť firiem ako normu, nie ako čosi výnimočné,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

O ocenenie Via Bona Slovakia 2020 sa uchádzalo 50 malých, stredných aj veľkých firiem so 70 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 21 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov. Mnohé z projektov reflektovali aj pandémiu koronavírusu, ktorá v spoločnosti ešte viac prehĺbila existujúce nerovnosti.

Okrem siedmich hlavných kategórií udelila Nadácia Pontis aj dve špeciálne ceny – Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance, a Cenu verejnosti, o  víťazovi ktorej rozhodovali čitatelia denníka SME v online ankete.

Kto získal ocenenie?

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Tesco Stores SR za dlhodobú stratégiu udržateľnosti, boj proti plytvaniu potravinami a podporu diverzity a inklúzie.

Stratégia zodpovedného podnikania spoločnosti stojí na štyroch hlavných pilieroch, ktorými sú spokojní ľudia, dostupné zdravé a udržateľné produkty, zveľadené komunity a zdravá planéta. Tesco je zároveň lídrom v boji proti plytvaniu potravinami. Len za dva roky sa mu podarilo znížiť potravinový odpad v prevádzkach o viac ako polovicu, a tak naplniť jeden z cieľov udržateľného rozvoja OSN. Ľuďom v núdzi cez program darovania Potravinovej banke venovalo už viac ako 6 000 ton jedla. Okrem toho sa mu podarilo znížiť svoju uhlíkovú stopu o 32 % aj vďaka tomu, že využíva 100 % energie z obnoviteľných zdrojov.

Prioritou Tesca počas pandémie bola ochrana zdravia kolegov a zákazníkov, masívne posilnilo aj dostupnosť online nákupov. Zraniteľným skupinám zamestnancov spoločnosť ponúkla platené voľno v týždňoch najhoršej pandemickej situácie a všetkým kolegom v 1. línii opakovane vyplatila mimoriadny bonus. Spoločnosť zároveň kladie veľký dôraz na podporu inklúzie a zamestnávanie znevýhodnených skupín.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť ARES za úspešné začleňovanie ľudí so zdravotným znevýhodnením do pracovného života.

Za firmou stojí príbeh zakladateľa a spolumajiteľa Jána Drobného, ktorý zostal po autonehode na invalidnom vozíku. Svoj hendikep však premenil na výzvu a dnes sa snaží poskytovať možnosti pre plnohodnotný život ľuďom so zníženou pohyblivosťou. Firma ARES vyrába technologické riešenia na prekonávanie bariér, ako sú zdvíhacie plošiny, zdviháky na obsluhu imobilných osôb či špeciálne úpravy vozidiel.

Zisk využíva firma na vzdelávanie, rozvoj a osvetu v téme zdravotne znevýhodnených. ARES pomáha svojim klientom aj v legislatívnych otázkach – bezplatne im poskytuje informácie o možnostiach štátnych príspevkov. Až štvrtinu pracovníkov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením, spoločnosť prevádzkuje aj chránenú dielňu. Je ukážkou bezbariérovosti firemných priestorov. Aj vďaka tejto starostlivosti sa firma teší minimálnej fluktuácii.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť Sensoneo za vytvorenie inovácie vnášajúcej dáta, transparentnosť a zefektívnenie do odpadového hospodárstva.

Spoločnosť vyvinula systém WatchDog, ktorý pomáha mestám a samosprávam predikovať naplnenosť zberných kontajnerov, vyhodnocovať efektívnosť zvozov, a tým zvyšovať ohľaduplnosť k životnému prostrediu. Systém je založený na digitálnom zaznamenávaní dát, ktoré optimalizujú zberný proces. Unikátne čipy sú umiestnené na každej zbernej nádobe a poskytujú informácie o ich aktuálnej vyťaženosti. Zberné vozidlo preto nemusí robiť zbytočné výjazdy a ide len tam, kde je to reálne potrebné. Proces je automatizovaný, čím sú náklady na odvoz odpadu aj emisie nižšie až o 63 %.

V kategórii Výnimočný zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť Tesco Stores SR za autentickú realizáciu princípov rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v praxi.

S takmer 9 000 zamestnancami je Tesco tretím najväčším súkromným zamestnávateľom na Slovensku. Témy ako diverzita a inklúzia sú preto pre spoločnosť kľúčové. Dokazuje to zavedenie školenia o inkluzívnom prostredí, ktorým prechádzajú všetci zamestnanci, ale aj 3-týždňový online Festival rôznorodosti, ktorého sa zúčastnilo viac ako 2 000 kolegov a kolegýň.

Tesco dlhodobo zamestnáva ľudí, ktorí odrážajú rôznorodosť spoločnosti. Jedným z príkladov je čoraz väčšia integrácia ľudí rómskeho pôvodu aj ľudí so zdravotným znevýhodnením. V súvislosti s rôznorodosťou potrieb zaviedlo adresné benefity, ktoré nedávno ešte posilnilo o nadštandardné rodinné benefity. V rámci rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí tiež vypracovalo hĺbkovú správu o rozdieloch v odmeňovaní, ktorú neskôr zverejnilo ako jediný reťazec v SR.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity zvíťazila spoločnosť Orange Slovensko za vyzdvihnutie závažnosti problému duševného zdravia a snahu o jeho systémové riešenie.

Téma duševného zdravia je na Slovensku dlhodobo prehliadaná. Situácia vyvrcholila počas pandémie koronavírusu, keď dramaticky vzrástol počet ľudí, ktorí hľadali poradenstvo na diaľku. Krízové linky boli kapacitne aj technicky poddimenzované, a to aj v prípade občianskeho združenia IPčko.

Orange preto pre IPčko okamžite zriadil krízovú linku pomoci, ktorá do konca roka 2020 vybavila takmer 9 000 telefonátov. Zároveň upravil aplikáciu na video poradenstvo, ktoré na Slovensku nemá obdobu. Spoločnosť so svojou nadáciou podporila aj ďalšie projekty – linku Nezábudka a Linku detskej istoty. Nadácia Orange tiež podporila vznik Iniciatívy liniek za duševné zdravie, ktorou nielen vzdelávajú o duševnom zdraví, ale aj apelujú na systémové riešenie problému.

Ocenenie v kategórii Spoločensky inovatívna firma získala spoločnosť NATUR-PACK za hľadanie nových príležitostí na komunikáciu dôležitej témy environmentálneho vzdelávania.

Spoločnosť sa dlhodobo profiluje ako inovátor environmentálneho vzdelávania. Kľúčovým nástrojom je youtubový kanál NATUR-PACK. Ide o vôbec prvý samostatný kanál na Slovensku, ktorý sa komplexne zaoberá problematikou odpadov a vzdeláva širokú verejnosť, ako aj výrobcov, ktorých sa týkajú povinnosti zo zákona o odpadoch. Vznikol v roku 2013 ako doplnok k fyzickým seminárom, no s rastom popularity sa ukázal jeho skutočný potenciál. Videá sú atraktívne nielen témami, ale aj tým, že zapájajú zaujímavé organizácie, partnerov či influencerov.

Víťazom v kategórii Férový hráč na trhu sa stala spoločnosť Plzeňský Prazdroj za ukážkovú pomoc svojim odberateľom v ťažko skúšanom gastro sektore počas pandémie ochorenia COVID-19.

Po zatvorení barov a reštaurácií počas pandémie bola situácia komplikovaná aj pre Plzeňský Prazdroj. Nepriamo totiž vytvára až 12-tisíc pracovných miest. Vo firme si uvedomovali, že sektor stojí na prevádzkach, ktoré sú najohrozenejšie, preto sa rozhodli rýchlo konať. Exspirované sudy v objeme asi milión pív vymenili na svoje náklady, odložili splatnosti faktúr a zastavili vymáhanie pohľadávok. V rámci iniciatívy #podporsvojpub prispeli k vytvoreniu platformy pre zakúpenie poukazov budúcej spotreby.

Prazdroj tiež poskytol viac ako 3 000 prevádzkam balíček ochranných prostriedkov, ktoré v tom čase chýbali. Aby motivoval ľudí vrátiť sa v lete späť do prevádzok, venoval im k prvému čapovanému pivu druhé na svoj účet. Išlo o jednu z najväčších spotrebiteľských aktivizácií v gastro sektore na Slovensku. Aj vďaka týmto aktivitám prežilo prvú vlnu pandémie až 84 % podnikov.

Víťazom špeciálnej ceny Dobre spravovaná firma sa stala Slovenská sporiteľňa. Ocenenie získala za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Cenu verejnosti v ankete denníka SME získala spoločnosť Tesco Stores SR.

Zoznam členov komisií – Via Bona Slovakia 2020

Zodpovedná veľká firma

Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Lucie Schweizer, Ján Pallo (Denník SME/Slovak Spectator), Elena Kohútiková (SACG), Dalimil Draganovský (EY), Lucia Marková/Richard Marko (ESET), Marián Holienka (Fakulta manažmentu UK)

Zodpovedná malá a stredná firma

Ondrej Smolár (Soitron), Branislav Benčat (Index Profit), Ivana Molnárová (Profesia), Janka Marčičiaková (Maxman Consultants), Marián letovanec (SBA), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Soňa Hekelová (Schoenherr Attorneys)

Zelená firma

Martin Haluš (IEP MŽP SR), Ivana Maleš (INCIEN), Denisa Rášová (Platforma cirkulárnej ekonomiky), Marcel Lukačka (GO4), Richard Kellner (Komerční banka), Milan Chrenko (expert na oblasť ŽP)

Výnimočný zamestnávateľ

Sylvia Porubänová (SNSĽP), Oľga Pietruchová (expertka na oblasť rodovej rovnosti), Andrej Vršanský (Liga za duševné zdravie), Marcela Krajčová (Philip Morris), Andrej Kuruc (Inštitút pre výskum práce a rodiny)

Dobrý partner komunity

Zora Bútorová (analytička IVO), Tatiana Sedláková (Magistrát hl. mesta BA), Lucia Vargová (Kaufland), Paulína Bohmerová (ESET), Michal Hrčka (Obnova)

Spoločensky inovatívna firma

Danica Balážová (Junior Achievement), Andrea Lelovics (odborníčka na sociálne inovácie), Andrej Salner (Basta Digital), Mária Hurajová (SAF), Zuzana Polačková (Prognostický ústav SAV), Peter Hodál (White & case)

Férový hráč na trhu

Richard Ďurana (INESS), šTEPáN Štarha (Havel&partners), Zuzana Petková (Zastavme korupciu), Ľudmila Kolesárová (Denník N), Oľga Baková (Slovenské elektrárne), Pavel Hrica (Cesta von)

Víťazi Via Bona Slovakia 2019

Nadácia Pontis už po dvadsiaty raz ocenila firmy z celého Slovenska za ich zodpovedné podnikanie a firemnú filantropiu. Okrem ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v šiestich hlavných kategóriách udelila aj tri špeciálne ceny. Slávnostný galavečer sa prvýkrát konal online.

Ocenenia Via Bona Slovakia 2019 mala Nadácia Pontis udeliť ešte v apríli. Pre pandémiu galavečer presunula na november, ktorý však zasiahla druhá vlna koronavírusu. Ceny za zodpovedné podnikanie tak po prvý raz v histórii udelila online. „Doba si žiada, aby sme boli pripravení na zmeny. Sme radi, že sme našli spôsob, ako úprimne poďakovať firmám a najmä ľuďom, ktorí v nich pracujú, za to, že pomáhajú, aby bolo Slovensko lepšou krajinou,“ uviedol Michal Kišša, výkonný riaditeľ Nadácie Pontis.

Do jubilejného 20. ročníka Via Bona Slovakia sa prihlásilo 38 malých, stredných i veľkých firiem s 52 príkladmi zodpovedného podnikania. Nezávislé hodnotiace komisie, zložené z odborníkov z firemného, neziskového i verejného sektora, posunuli do finále 20 nominácií a v druhom kole spomedzi nich vybrali víťazov.

Okrem šiestich hlavných kategórií udelila Nadácia Pontis aj tri špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, a cenu Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance. O Cene verejnosti rozhodovali čitatelia denníka SME, ktorí v online ankete hlasovali za najinšpiratívnejší príklad zodpovedného podnikania.

Víťazom hlavnej kategórie Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť ESET, ktorá získala ocenenie aj v kategórii Dobrý partner komunity. Ocenenie v druhej hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Profesia.

Ktoré firmy boli najzodpovednejšie?

Víťazom v hlavnej kategórii Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť ESET.

Hlavnými piliermi CSR stratégie spoločnosti sú etika v podnikaní, spokojní zamestnanci, lepšie Slovensko vďaka kvalitnejšiemu vzdelávaniu a výskumu a ochrana životného prostredia. Pri tvorbe technológií sa firma zameriava na inovácie a bezpečný digitálny svet pre každého – dôkazom je aj aplikácia pre zodpovedný prístup k ochrane detí na internete či podpora softvérov pre zrakovo znevýhodnených. Vo vzťahu k zamestnancom poskytuje podporu pre začínajúcich lídrov i rozvojové programy pre každého. Dvakrát ročne sa môžu zamestnanci zapojiť do zamestnaneckého grantového programu a majú možnosť zúčastňovať sa dobrovoľníckych aktivít aj v pracovnom čase. Cieľom spoločnosti je tiež popularizovať vedu a výskum na Slovensku, preto prostredníctvom podujatia ESET Science Award v tomto roku už druhýkrát ocenila najlepších domácich vedcov.

Ocenenie v hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala spoločnosť Profesia.

Profesia už od svojho vzniku zohľadňuje inkluzívny prístup a rešpektovanie diverzity vo všetkých svojich hodnotách. Firma zamestnáva rovnaký počet mužov a žien, medzi nimi aj príslušníkov menšín a nezabúda ani na matky s deťmi či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Zamestnanci Profesie svojeskúsenosti a poznatky odovzdávajú ďalej vo forme expertnej pomoci – organizujú workshopy a tréningy pre neziskové organizácie, vzdelávajú tiež riaditeľov škôl v oblasti ľudských zdrojov. V rámci programu Výpomoc so srdcom organizujú workshopy, kde predstavujú príklady dobrej praxe so zamestnávaním zdravotne znevýhodnených ľudí.

Víťazom v kategórii Zelená firma, ktorá kladie dôraz na obehovú ekonomiku, sa stala spoločnosť JRK Slovensko s projektom spravodlivej evidencie odpadov ELWIS.

Snahou spoločnosti je zlepšovať odpadové hospodárstvo, a to znižovaním množstva zmesového komunálneho odpadu a zvyšovaním miery triedenia. Na dosiahnutie týchto cieľov vyvinula spoločnosť inovatívne a edukatívne riešenie, ktoré vnáša do riadenia odpadov transparentnosť. Spravodlivý systém evidencie odpadov ELWIS prináša samosprávam prehľad o reálnych množstvách odpadu zo slovenských domácností a subjektov tým, že monitoruje zber nádob a vriec s odpadom. Analýzou týchto dát môžu mestá a obce prijímať potrebné opatrenia a nastaviť pre svojich občanov spravodlivý systém poplatkov za odpad a jeho lepšie triedenie.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ sa stala najúspešnejšou spoločnosť Whirlpool Slovakia, ktorá na pracovisku dlhodobo presadzuje rozmanitosť a prístup bez predsudkov.

Z celkového počtu zamestnancov tvoria 40 % ženy, 18 % zamestnancov pochádza z marginalizovanej skupiny Rómov a 7 % zamestnancov tvoria ľudia so zdravotným znevýhodnením. Vďaka adaptačnému procesu nových zamestnancov a rekvalifikácii súčasných zamestnancov vo vlastnom rekvalifikačnom a tréningovom centre sa spoločnosti darí znižovať nielen nezamestnanosť v regióne, ale aj fluktuáciu pracovníkov.

V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú získali Slovenské elektrárne za cielenú podporu žien v rodovo netradičnom odvetví energetického priemyslu.

V kategórii s názvom Dobrý partner komunity za strategickú pomoc okoliu a podporu sociálnych inovácií zvíťazila spoločnosť ESET s projektom ESET Science Award, ktorého cieľom je zvyšovať spoločenskú prestíž vedy na Slovensku. Okrem ocenenia výnimočných vedcov a vedkýň sa firma snaží aj o otvorenie verejnej diskusie na tému vedy, ktorá je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti.

Ocenenie v kategórii Sociálne inovácie získala spoločnosť LETMO za aktívne rozvíjanie produktov a služieb a budovanie komunity pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Firma vytvorila unikátnu mobilnú aplikáciu VozickarMAP, ktorá umožňuje nájsť najbližšie bezbariérové objekty, komentovať ich stav alebo sa opýtať komunity vozičkárov. V súčasnosti je v nej zaznamenaných viac ako 4 000 objektov, napríklad WC, reštaurácie, školy alebo obchody.

Víťazom špeciálnej ceny Dobre spravovaná firma sa stala ČSOB BankaOcenenie získala za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Cenu verejnosti v ankete denníka SME získala spoločnosť LYRA, ktorá pri výrobe kvalitných čokolád využíva energeticky úsporné technológie i ekologickú likvidáciu odpadu. Firma vytvorila tzv. Blockchain čokoládu, ktorá vnáša do procesu výroby a distribúcie čokolády transparentnosť, nielen z hľadiska použitých surovín, ale aj časovej vystopovateľnosti produktov. V Kolumbii, odkiaľ pochádza väčšina surovín na výrobu čokolád LYRA, podporuje miestnych farmárov i mladých ľudí, ktorí sa učia, ako využiť svoj potenciál a stať sa dobrým lídrom.

Zoznam členov komisií – Via Bona Slovakia 2019

Kategória Zodpovedná veľká firma:

Alena Kanabová (Accenture), Jana Riečanská (Swiss Re), Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Lucie Schweizer (Ružička and Partners), Ján Pallo (SME/Slovak Spectator), Eva Nemčovská (Mesto Trnava), Elena Kohútiková (SACG), Dalimil Draganovský (EY), Sandra Salamonová (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu), Richard Kellner (Komerční banka), Richard Ďurana (INESS)

Kategória Zodpovedná malá/stredná firma

Ondrej Smolár (Soitron), Marián Letovanec (Slovak Business Agency), Lukáš Fila (Denník N), Michal Hrabovec (ANASOFT), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Branislav Benčat (Index Profit), Eva Stejskalová (Microstep), Lívia Naništová (Novplasta), Marcela Tokošová (Kovotvar Kúty)

Kategória Zelená firma

Martin Haluš (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Helena Windisch (Heineken), Marcel Lukačka (GO4), Pavol Szalai (Euractiv), Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky), Milan Chrenko (MŽP SR), Denisa Rášová (Platforma cirkulárnej ekonomiky)

Kategória Skvelý zamestnávateľ

Tomáš Hasala (Nexteria), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum rodiny), Oľga Pietruchová (MPSVaR SR), Lucia Skraková (Accenture), Michal Plevka (Mindworx), Gabriela Dubcová (EUBA)

Kategória Dobrý partner komunity

Lucia Langová (Kaufland), Jakub Filo (SME/Slovak Spectator), Tatiana Švrčková (Slovak Telekom), Pavel Hrica (Cesta von), Tatiana Sedláková (Magistrát hl. mesta Bratislava), Martin Provazník (nbt attorney), Petronela Ševčíková (Stratégie)

Kategória Sociálne inovácie

Danica Balážová (Junior Achievement), Michal Satur (Tatra Banka), Danica Matáková (Kidspoint/Nosene), Andrej Salner (Basta Digital), Jakub Šimek (SlovakAid), Zuzana Polačková (Prognostický ústav SAV), Peter Hodál (White & Case), Arnold Kiss (Maxman Consultants), Mária Hurajová (Slovak American Foundation)

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2018

Nadácia Pontis už devätnástykrát ocenila najzodpovednejšie firmy z celého Slovenska. Ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2018 rozdala v utorok večer v Starej tržnici v Bratislave. Slávnostného galavečera sa zúčastnili aj úradujúci prezident Andrej Kiska a jeho nástupkyňa Zuzana Čaputová.

Víťazmi ocenenia Via Bona Slovakia sú firmy, ktoré svojimi projektmi a zodpovednými prístupmi k podnikaniu menia život na Slovensku k lepšiemu. „Po udalostiach vlaňajšieho februára obyvatelia volajú po zmene, po spravodlivosti a väčšej transparentnostiChcú mať nielen vládu, ktorá sa riadi faktami, ale aj firmy, ktoré si uvedomujú svoj záväzok starať sa o životné prostredie, byť dobrým partnerom komunity, skvelým zamestnávateľom, férovým hráčom na trhu, či sociálnym inovátorom. A tých firiem je stále viac, ich projekty sú stále lepšie a lepšie a prinášajú aj tak veľmi potrebné systémové zmeny,“ hovorí výkonný riaditeľ Business Leaders Forum a zároveň programový riaditeľ Nadácie Pontis, Michal Kišša.

Nadácia Pontis prijala tento rok 56 prihlášok malých, stredných a veľkých firiem pôsobiacich na Slovensku. Do finále nezávislé hodnotiace komisie posunuli 23 nominácií v 8 kategóriách. Komisie tvorili zástupcovia biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií. Udelené boli aj dve špeciálne ceny – Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a cenu Dobre spravovaná firma, ktorú udelila v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance. O jednej cene rozhodovali čitatelia denníka SME, ktorí si v Cene verejnosti zvolili svojho víťaza v online ankete.

Ktoré firmy boli najzodpovednejšie?

Víťaznou firmou v hlavnej kategórii  Zodpovedná veľká firma sa stala spoločnosť Accenture.

Spoločnosť Accenture sa prostredníctvom svojej stratégie firemnej spoločenskej zodpovednosti snaží zlepšovať podmienky, v ktorých žijeme a pracujeme. V rámci programu Zručnosťami k úspechu sa zameriava na oblasti, ktoré umožňujú nezamestnaným či ľuďom so znevýhodnením získať zručnosti pre dlhodobú zamestnanosť a podnikateľské príležitosti. Spoločnosť tiež podporuje diverzitu, pretože rozumie, že robí firmu silnejšou a inovatívnejšiou. Svoju úlohu v globálnej ekonomike chápe tak, že nejde len o rozvíjanie vlastných činností, ale tiež o rozšírenie zásad udržateľnosti v dodávateľskom reťazci. K diverzite dodávateľov prispieva začleňovaním rôznorodých podnikov do dodávateľského reťazca a preferuje lokálnych dodávateľov.

Novinkou tohto ročníka bolo ocenenie Dobre spravovaná firma za rok 2018, ktorú si odniesla spoločnosť Slovnaft za transparentnosť pri zverejňovaní údajov o správe spoločnosti v súlade s princípmi Corporate Governance.

Ocenenie v druhej hlavnej kategórii Zodpovedná malá/stredná firma získala firma Letmo SK.

Spoločnosť Letmo SK si zakladá na filozofii celoživotného partnerstva s klientom. Prinášajú im špičkové invalidné vozíky vyhovujúce ich potrebám, od najlacnejších plne hradených typov až po prémiové modely pre vrcholovo aktívnych užívateľov. Firma sa podieľa na projektoch, ktoré podporujú sebarozvoj zdravotne znevýhodnených ľudí. V ich odbore prinášajú osvetu a edukáciu, ktorá podporuje imobilných ľudí v aktívnom živote. Svojim zákazníkom ponúkajú tiež konzultácie týkajúce sa konkrétnych požiadaviek, pričom mapujú ich najbližšie okolie s dôrazom na bariéry, ktoré im môžu robiť problém.

Férovým hráčom na trhu sa stalo vydavateľstvo N Press, ktoré bojuje proti dezinformáciám či konšpiračným teóriám a otvára dôležité spoločenské témy medzi mladými. Denník N vydal štyri publikácie, ktoré dopĺňali slovenské vzdelávacie materiály o aktuálne spoločenské fenomény (klamstvá, konšpirácie, kritické myslenie, fungovanie médií…) s cieľom pomôcť pedagógom, žiakom a študentom základných a stredných škôl zorientovať sa v nich.

Dobrým partnerom komunity sa stal Slovak Telekom za prinášanie dlhodobých a systematických pozitívnych zmien pre nepočujúce komunity. Cieľom telekomunikačnej spoločnosti je vytvoriť krajinu, kde hendikep nepočujúcich nebude prekážkou v ich bežnom živote. Cez projekt Hľadáme ďalší zmysel vzdelávala a poskytovala granty na podnikanie pre nepočujúcich. Prostredníctvom služby Online tlmočník zásadne zlepšuje schopnosť nepočujúcich dohovoriť sa v rôznych, kritických i bežných, životných situáciách, ako je návšteva lekára, kontakt s úradmi, ale i pracovný pohovor či prenájom bytu. Aj vďaka skúsenostiam z programu sa podarilo do zákona zapracovať Online tlmočenie ako sociálnu službu. Najhlbšie Slovak Telekom rozvinul tému ranej starostlivosti pre deti. 6-ročný program Mobilný pedagóg cez terénnu včasnú intervenciu pripravil a adaptoval rodiny s deťmi s poruchou sluchu na nové podmienky, pomáhal im prijať hendikep ich dieťaťa a naštartovať aktívny progres dieťaťa cez jeho výchovu a vzdelávanie.

Zelenou firmou sa stala spoločnosť Nosene, ktorá dáva oblečeniu druhú šancu a snaží sa tak rozšíriť myšlienku udržateľnosti v módnom priemysle. Firma okrem toho rozširuje povedomie o recyklácii textilného odpadu a dopadu módy na životné prostredie. Snaží sa verejnosť učiť, ako svojmu oblečeniu môžu aj oni dať druhú šancu a nemusí skončiť v komunálnom odpade. Do tejto problematiky zapája aj firmy i jednotlivcov. Počas uplynulých rokov zorganizovali viacero zbierok i praktických upcycle workshopov vo firmách či rôznych podujatiach.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ  bol najúspešnejším Slovnaft, ktorý bol ocenený za komplexnú starostlivosť o svojich zamestnancov a podporu rovnováhy ich pracovného a osobného života. Spoločnými silami si zamestnanci Slovnaftu vytvorili miesto, kde môžu prísť aj so svojimi rodinami na aktívny relax po práci. Revitalizovali zanedbanú budovu v blízkosti firmy a pretvorili ju na moderné športovo-relaxačné centrum Slovnaft RELAX. Zamestnanci majú možnosť v jej priestoroch využívať kolkovú dráhu, fitness centrum či wellness. Projekt je jedinečný vďaka tomu, že jeho výstavbu iniciovali, koordinovali a dotiahli do konca samotní zamestnanci.

V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Swiss Re Management AG za autentický rodový a antidiskriminačný prístup k zamestnankyniam a zamestnancom a absolútnu flexibilitu miesta a času práce.

Víťazom v kategórii Sociálne inovácie sa stala spoločnosť T-Systems Slovakia, ktorá vyvinula aplikáciu pre zrakovo postihnutých s cieľom zvýšiť ich samostatnosť pri pohybe a orientácii v priestoroch múzea. Ide o riešenie, ktoré umožní nevidiacemu a zrakovo postihnutému byť skutočne sám v múzeu. Spoločnosť sieť senzorov nainštalovala do Východoslovenského múzea, projekt tým však nekončí. Možnosti ďalšieho využitia aplikácie sú napríklad verejné priestory, nemocnice a akékoľvek iné priestory, v ktorých sa majú zrakovo postihnutí ľudia problém orientovať. Projekt spoločnosti T-Systems Slovakia oslovil aj čitateľov denníka SME, ktorí si ho zvolili aj za víťaza Ceny verejnosti.

Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja si odniesla firma Stiga Slovakia za inšpiratívny príklad, ako riešiť problém inklúzie rómskej komunity na pracovnom trhu. Projekt vznikol ako reakcia na nedostatok voľnej pracovnej sily na trhu s cieľom využiť dostupnú pracovnú silu v regióne Spiša, najmä marginalizovaných Rómov. V spolupráci s organizáciou Človek v ohrození, ktorá má svojich terénnych pracovníkov v niekoľkých rómskych osadách, zrealizovali projekt podporovaného zamestnávania marginalizovaných Rómov. Poskytuje tak ľuďom na okraji spoločnosti príležitosť na zlepšenie ich života a na ich začlenenie sa. Pre mnohých účastníkov je tento projekt prvou šancou na legálne zamestnanie. Spoločnosť tým zároveň mení vnímanie zamestnancov z majoritného obyvateľstva a odstraňuje zažité stereotypy o Rómoch.

 

Zoznam členov komisií – Via Bona Slovakia 2018

1. Kategória Zodpovedná veľká firma:
Katarína Gazdíková (Kia Motors Slovakia), Xénia Makarová (Nadácia Zastavme korupciu), Ján Pallo (Slovak Spectator), Miroslav Kollár (mesto Hlohovec), Lucia Marková (ESET), Drahomíra Juríková (Slovenská sporiteľňa), Elena Kohútiková (Slovenská asociácia Corporate Governance), Dalimil Draganovský (Slovenská asociácia Corporate Governance), Juraj Droba (Bratislavský samosprávny kraj), Sandra Salamonová (Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, odbor koordinácie Agendy 2030)

2. Kategória Zodpovedná malá a stredná firma:
Ondrej Smolár (Soitron), Marián Letovanec (Slovak Business Agency), Michal Hrabovec (ANASOFT), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Lucia Štasselová (Hlavné mesto SR Bratislava), Tomáš Nejedlý (TREND), Lukáš Bakoš (Maxman Consultants), Zuzana Bartošovičová (Hillbridges)

3. Kategória Zelená firma:
Martin Haluš (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Petronela Ševčíková (Stratégie), Hana Nováková (ENVI-PAK), Marcel Lukačka (GO4), Juraj Hipš (MVO Živica), Katarína Matulníková (Allen & Overy), Jan Kurka (Green Foundation)

4. Kategória Skvelý zamestnávateľ a Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí:
Ivana Molnárová (Profesia), Tomáš Hasala (Nexteria), Jaroslav Grygar (Whirpool Slovensko), Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum práce a rodiny), Oľga Pietruchová (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR), Miriam Zsilleová (portál  Ženy v meste), Gabriela Dubcová (Ekonomická univerzita Bratislava)

5. Kategória Dobrý partner komnunity:
Erika Turček Pfundtnerová (Kaufland SR), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Mária Grebeňová Laczová (Rádio Regína), Marek Adamov (Stanica Žilina-Záriečie), Daniela Danihelová (Komunitná nadácia Bratislava), Dáša Matušíková (Ringier Axel Springer Slovakia), Michal Hrčka (Obnova)

6. Kategória Férový hráč na trhu:
Richard Ďurana (INESS), Luppová Stanislava (Hospodárske noviny), Juraj Bobula (Kinstellar), Zuzana Petková (Nadácia Zastavme korupciu), Dominika Šulková, Tomáš Kleimpai (WebSupport), Martin Provazník (bnt attorney in CEE)

7. Kategória Sociálne inovácie:
Danica Balážová (Junior Achievement Slovensko), Michaela Kršková (Neulogy Ventures), Katarína Bežová (Tatra banka), Danica Matáková (GEOMATIX), Andrej Salner (Basta Digital), Zuzana Polačková (Prognostický ústav Slovenskej akadémie vied), Peter Hodál (white & case), Mária Hurajová (Slovak American Foundation)

8.Cena SDGs:
Martin Kinčéš (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, odbor Koordinácie Agendy 2030), Karla Wursterová (Ministerstvo zahraničných vecí SR), Michal Feik (Ministerstvo pôdohospodárstva SR), Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky), Milan Chrenko (Ministerstvo životného prostredia SR), Veronika Bush (TESCO Stores SR), Tatiana Žilková (Ministerstvo financií SR), Matej Ftáčnik (VacuumLabs), Soňa Hekelová (Schoenherr Attorneys in Law)

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2017

Nadácia Pontis už osemnástykrát vyjadrila uznanie najzodpovednejším firmám na slovenskom trhu. Ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2017 rozdala dnes večer v bratislavskej Starej tržnici. Galavečera sa zúčastnila aj Wendy Luers, zakladateľka Foundation for Civil Society, predchodkyne Nadácie Pontis. Prezident SR, Andrej Kiska, ktorý je na oficiálnej návšteve Kórejskej republiky, pozdravil publikum prostredníctvom video príhovoru. Galavečer v priamom prenose odvysielala Dvojka. Záznam z neho si môžete pozrieť tu.

Víťazi Via Bona Slovakia sa vyznačujú najmä tým kusom práce, ktorú robia naviac. Vedia podať pomocnú ruku, keď je to potrebné. Pozitívne príklady sú práve to, čo Slovensko v súčasnosti potrebuje. „V kontraste s aktuálnou situáciou v našej krajine je skvelé vidieť, že sa to stále dá aj zodpovedne a férovo. Firmy dokážu meniť tvár Slovenska k lepšiemu – tým, ako sa správajú k zamestnancom, k životnému prostrediu, k dodávateľom či k lokálnej komunite. A rovnako ako aj jednotlivci, aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť, spravodlivosť,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis a dodáva: „Niekedy pritom stačí skutočne málo na to, aby bola zmena veľká. To nám ukazujú aj tohtoroční víťazi Via Bona Slovakia.

Na Slovensku je stále dostatok zodpovedných firiem

Nadácii Pontis prišlo tento rok spolu 48 nominácií v 8 kategóriách. Nezávislá komisia zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, posunula do finále 22. Z nich vyberala tie najinšpiratívnejšie a najzodpovednejšie. Udelené boli aj dve špeciálne ceny – Cena verejnosti, o ktorej rozhodovali čitatelia denníka SME svojimi hlasmi v ankete, a cena Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, ktorú nadácia odovzdáva pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Ktoré firmy boli najzodpovednejšie?

Víťaznou firmou v hlavnej kategórii – Zodpovedná veľká firma – sa stala Slovenská sporiteľňa. Spoločnosť podporuje rôzne dobročinné projekty prostredníctvom vlastnej nadácie. Tie sú zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie finančnej gramotnosti. Upriamuje sa na cieľové skupiny, ktoré zvyčajne nie sú pokryté inými bankami, či už ide o začínajúcich podnikateľov, mimovládne organizácie alebo nízkopríjmové skupiny obyvateľstva. Týmto skupinám sporiteľňa poskytuje bankové služby, vzdelávanie či poradenstvo. Firma tiež uplatňuje princíp nulovej tolerancii voči korupcii, podvodnému konaniu či akémukoľvek nekalému konaniu a nezabúda ani na životné prostredie vďaka environmentálnej politike a stratégii.

Ocenenie v druhej hlavnej kategórii, Zodpovedná malá/stredná firma, si odniesla spoločnosť ANASOFT. Tá sa dlhodobo zapája do rôznych filantropických aktivít. Firma kladie dôraz na svojich zamestnancov a ich rozvoj. Poskytuje im rôzne možnosti vzdelávania v odbornej i osobnej oblasti. Čo sa týka životného prostredia, ANASOFT si uvedomuje, že aj malé spoločnosti majú čo priniesť v tejto téme. Robí tak prostredníctvom rôznych technologických inovácií, medzi ktoré patria aj bezpapierové kancelárie.

Víťazom v kategórii Zelená firma sa stala spoločnosť GO4 s ekologickou taxi službou podporujúcou elektromobilitu, E-taxi. Po kuriérskej službe na bicykloch Švihaj Šuhaj sa GO4 rozhodli pre ďalší krok k naplneniu ich misie – bezemisná taxi služba. V spolupráci s taxi službou HOPIN dali v Bratislave do obehu 7 elektrických taxíkov. Výrazne tak prispeli k zlepšeniu životného prostredia v hlavnom meste. Taxíky za prvý polrok fungovania najazdili takmer 200-tisíc kilometrov, čím, v porovnaní s inými taxi službami, odľahčili ovzdušie o približne 40 ton CO2. V kategórii Zelená firma hodnotiaca komisia udelila aj čestné uznanie, ktoré si odniesla spoločnosť Impact Futuristics za svoj inovatívny prístup v popularizácii včelárstva spoločnosti.

V kategórii Skvelý zamestnávateľ si ocenenie odniesla spoločnosť Lidl Slovenská republika. Hodnotiaca komisia ocenila firmu za komplexný prístup k svojim zamestnancom, ktorý je výnimočný v danom odvetví. Zamestnanci sú totiž základom celej firmy, čo sa Lidl rozhodol komunikovať aj prostredníctvom vizuálov s heslom „Aj ja som Lidl“. To nielenže zlepšilo imidž firmy, ale prispelo aj k zvýšeniu lojality u zamestnancov. Samotní zamestnanci si pochvaľujú prístup spoločnosti, ktorý je zameraný na férovú hru a dosiahnuté výsledky. V rámci tejto kategórie bola udelená aj špeciálna cena pod záštitou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR s názvom Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí. Túto cenu si odniesla spoločnosť Accenture za odvážny a inovatívny prístup pri poskytovaní benefitov pre LGBT zamestnancov, ktoré pokrývajú 100 % možných rodinných scenárov.

Férovým hráčom na trhu sa stala spoločnosť O2 Slovakia s projektom 17. november za odvahu otvoriť citlivé spoločenské témy. Firma sa rozhodla pripomenúť, že hodnoty slobody a demokracie nie sú samozrejmosťou a treba si ich vážiť. Počas celého dňa sa užívateľom mobilného internetu zjavovalo pri prezeraní zahraničných stránok upozornenie simulujúce železnú oponu a v autobusoch Slovak Lines si cestujúci z Bratislavy na viedenské letisko Schwechat mohli vypočuť video a rádio spot informujúci o 17. novembri. Kampaň zasiahla až 1,7 milióna Slovákov.

Kategóriu Dobrý partner komunity obsadila spoločnosť GSK Slovakia za realizáciu zdravotnej mediácie a šírenie zdravotnej osvety v rómskych lokalitách. Do košickej časti Luníka IX priviedli zdravotných asistentov, ktorí bojovali s vysokou chorobnosťou. V roku 2017 zasahovali ich asistenti zdravia vo viac než 18 300 prípadoch. Projekt sa im podarilo rozšíriť aj za hranice Slovenska.

Accenture s projektom S♥CODE priniesli zmenu na slovenských školách, vďaka čomu sa stali víťazom kategórie Sociálne inovácie. Hodnotiaca komisia ocenila Accenture za zlepšenie výučby programovania v školách a motivovanie učiteľov k výučbe programovania. Spoločnosť školí učiteľov, ako zakomponovať programovanie hravým spôsobom do hodín informatiky. Do projektu sa zapojilo 200 učiteľov zo 150 základných škôl, čo v konečnom dôsledku ovplyvnilo viac než 10 000 žiakov, v rovnakej miere aj chlapcov, aj dievčatá.

Novinkou tohto ročníka bola Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja, ktorú vyhrala spoločnosť Tesco Stores za prínos v oblasti zodpovednej spotreby a výroby. Tesco bojuje proti plytvaniu potravín, čím prispieva k naplneniu 12. cieľa udržateľného rozvoja. Firma je na čele koalície lídrov Champions 12.3, ktorá spája odborníkov z rôznych sektorov a oblastí a má za úlohu zrýchliť proces napĺňania daného cieľa udržateľného rozvoja. Cieľom samotnej spoločnosti je do roku 2030 znížiť množstvo potravinového odpadu na globálnej úrovni o polovicu. V rámci tejto kategórie hodnotiaca komisia udelila čestné uznanie spoločnosti PURE JUNK DESIGN za prínos v oblasti zodpovednej výroby a spotreby spoločnosti. Firma totiž vytvára svoje produkty zo 75 % z odpadového materiálu a z 25 % z recyklovateľných materiálov.

O svojom favoritovi rozhodli aj čitatelia denníka SME, ktorí od 6. marca do 5. apríla 2018 rozhodovali prostredníctvom online ankety o Cene verejnosti. V konkurencii 8 súťažiacich firiem sa víťazom čitateľskej ankety stala žilinská spoločnosť Nereus za svoju snahu umožniť plávať deťom z každého sociálneho prostredia a za odhodlanie v mladých ľuďoch budovať lásku k športu.

Hodnotiace komisie pre jednotlivé kategórie za rok 2017Zodpovedná veľká firma: Dušan Dvořák (KIA), Ján Pallo (Slovak Spectator/SME), Andrej Findor (Fakulta sociálnych a ekonomických vied), Miroslav Šarišský (Slovenské elektrárne), Miroslav Kollár (primátor Hlohovec), Štefan Kišš (Útvar Hodnota za peniaze, MF SR), Anna Remišová (Fakulta manažmentu UK), Lucia Marková (ESET)

Zodpovedná malá/stredná firma: Peter Kubina (Dentons), Martin Bajaník (Pekne & Dobre), Andrea Ferancová (ESPIRA Investments), Gabriela Dubcová (EUBA), Andrej Juris (Západoslovenská distribučná), Xénia Makarová (TREND)

Zelená firma: Marianna Bendíková (MŽP SR, Inštitút environmentálnej politiky), Petronela Ševčíková (Stratégie), Radoslav Košík (JRK Waste Management), Erika Farenzenová (SKGBC), Peter Badík (Green Way), Edita bednárová (2brothers s.r.o.)

Skvelý zamestnávateľ: Ivana Molnárová (Profesia.sk), Gabriela Stopková (Úrad splnomocnenca vlády SR pre podporu nejmenej rozvinutých okresov), Sylvia Porubänová (Inštitút pre výskum rodiny), Oľga Pietruchová (MPSVaR SR), Miriam Zsilleová (Ženy v meste), Tomáš Hasala (Nexteria), Lukáš Bakoš (Maxman Consultants), Timotej Husár (HSH)

Férový hráč na trhu: Miroslava Bombarová (Zentiva), Zuzana Vinklerová (dm drogerie markt), Viliam Myšička (Kinstellar), Ján Orlovský (Nadácia otvorenej spoločnosti), Magdaléna Dobišová (Skanska)

Dobrý partner komunity: Erika Turček Pfundtnerová (Kaufland), Juraj Králik (Philip Morris Slovakia), Andrea Bačíková (Direct Parcel Distribution), Silvia Belovičová (Squire Patton Boggs), Jakub Ptačín (NOSENE), Pavla Lenyiová (Rádio Slovensko)

Sociálne inovácie: Danica Balážová (Junior Achievement), Michaela Kršková (Neulogy Ventures), Janica Lacová (Jem iné), Danica Matáková (EY/Nosene), Renáta Môciková (Stratégie), Barbora Orlíková (ERSTE), Roman Záhorec (Neopublic), Zuzana Polačková (Prognostický ústav SAV)

Cena SDGs: Sandra Salamonová (ÚPVPII), Karla Wursterová (MZV SR), Michal Feik (Ministerstvo pôdohospodárstva SR), Ivana Maleš (Inštitút cirkulárnej ekonomiky), Zuzana Gabrížová (EurActiv.sk), Mgr. Milan Chrenko, MSc. (MŽP SR), Juraj Hipš (Živica)

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2016

Slovensko pozná ďalšie firmy, ktoré do svojho podnikania vnášajú zodpovednosť a férovosť. Aj tento rok totiž Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia 2016 za zodpovedné podnikanie. V sedemnástom ročníku bola po prvý raz udelená aj Cena za sociálne inovácie.

Počas galavečera Via Bona Slovakia sa predstavili firmy, ktoré dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu, zamestnancom či podnikateľskému prostrediu, v ktorom pôsobia. „Na Slovensku momentálne prevláda frustrácia z aktuálnej situácie. Bojovať s ňou môžeme aj vďaka pozitívnym príkladom, ktoré sú istotou, že aj u nás sa toho deje veľa pekného a zmysluplného. Takýmito príkladmi sú práve firmy, ktoré získali ocenenie Via Bona Slovakia,“ hovorí Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka Nadácie Pontis.

Prihlásilo sa najviac veľkých firiem

O ocenenie sa v tomto roku uchádzalo spolu 71 malých, stredných a veľkých firiem. Tento rok Nadácia Pontis prijala 10 nominácii v kategórii Zodpovedná veľká firma, čo je najviac v tejto kategórii v doterajšej histórii. Ocenenia sa udeľovali v 6 kategóriách a rozdané boli aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli čitatelia denníka SME a Cena za sociálne inovácie. Tá sa odovzdávala prvýkrát a bola určená projektom s potenciálom zmeniť prístup k riešeniu niektorého dlhodobého spoločenského problému.

Kto získal ocenenie Via Bona Slovakia

V kategórii Zodpovedná veľká firma zvíťazila spoločnosť Kia Motors Slovakia s.r.o. Spoločnosť sa dlhodobo usiluje byť zodpovedným zamestnávateľom a producentom. Už viac ako desať rokov vo firme funguje jedinečný koncept poradenských miest, tzv. Harmony miestností, ktoré sú umiestnené priamo vo výrobných priestoroch. Zamestnanci sa tak aktívne podieľajú na zlepšovaní pracovného prostredia a vzťahov na pracovisku. Spoločnosť sa  zameriava na výrobu automobilov priateľských k životnému prostrediu. Taktiež dlhodobo podporuje región, v ktorom pôsobí, napríklad financovaním projektov či podporou dobrovoľníckych aktivít zamestnancov. Okrem toho aktívne spolupracuje so strednými odbornými školami a univerzitami.

Firma Ošetrovateľské centrum, s.r.o.je víťazom v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma. Za ich zodpovedným prístupom k podnikaniu stojí hlboké presvedčenie, že seniori si zaslúžia tú najlepšiu starostlivosť. Trojica zariadení – Ošetrovateľské centrum, s.r.o., občianske združenie Ošetrovateľské centrum a Zariadenie sociálnych služieb Slnečný dom, n. o. – posúvajú legislatívou určené hranice a starajú sa o dlhodobo veľmi vážne chorých ľudí.  Snaží sa tiež iniciovať národný projekt pre podporu a rozvoj kvality v dlhodobej starostlivosti a vďaka spokojným sestrám vniesť viac svetla do zariadení sociálnych služieb. Roky rozvíja Stratégiu k trvalej spokojnosti zamestnanca a príjemnému pracovisku.

Ošetrovateľské centrum uspelo aj v hlasovaní čitateľov denníka SME a získalo tak Cenu verejnosti.

Ocenenie v kategórii Férový hráč na trhu si prevzala spoločnosť METRO Cash&Carry SR s. r. o. za ich zodpovedný a férový prístup k dodávateľom i zákazníkom ale aj dlhodobej podpore malých lokálnych dodávateľov.Cieľovou skupinou veľkoobchodu s potravinami sú podnikatelia v maloobchode a v gastronomických službách. V rámci korporátnej vízie „Pomáhame  podnikateľom rásť“ preto v spoločnosti založili tradíciu oslavy všetkých drobných podnikateľov, nielen svojich zákazníkov. Umožnili im prihlásiť do projektu prozákaznícku akciu, ktorú im následne pomohli spropagovať.

Zelenou firmou sa stala spoločnosť 2brothers s.r.o.za ich projekt Zelený bicykel. Ide o systém zdieľaných bicyklov, ktorý znižuje ekologický dopad motorizovaných dopravných prostriedkov, vytvára zdravé návyky u ľudí a znižuje premávku v meste. Pilotný projekt bol spustený v Prievidzi, za ktorý mesto získalo ocenenie „Efektívne trvalé opatrenia“ od Ministerstva životného prostredia.

Jedným z cieľov projektu  ja aj aktívne komunikovať s mestami a spolu s nimi hľadať možnosti ekologickej prepravy na krátke trasy.

Firma NOSENE, s. r.o.bola ocenená v kategórii Dobrý partner komunity. NOSENE reaguje hneď na niekoľko spoločenských problémov. Prvým z nich je aktuálny trend „fastfashion“. Okrem predaja použitého oblečenia upravujú menej vhodné kúsky oblečenia do úplne nových výrobkov. Zákazník tak získa nielen pekný a unikátny kúsok oblečenia, ale uvažuje ekologicky a nezaťažuje životné prostredie. Navyše svojím nákupom pomáha týraným ženám, pretože 15 % z ceny každého predaného výrobku putuje občianskemu združeniu My Mamy v Prešove.

V kategórii bolo udelené aj čestné uznanie. Získali ho spoločnosti Squire Patton Boggs s.r.o. a bnt attorneys-at-law, s. r. o. za dosiahnutie systémovej zmeny v procese oddlženia a osobného konkurzu.

Ocenenie v kategórii Skvelý zamestnávateľ získala spoločnosť IKEA Bratislava, s.r.o. V apríli 2016 zorganizovala podujatie zamerané na podporu osobnostného rozvoja a individuálneho talentu zamestnancov. Na 26 interaktívnych prednáškach a workshopoch sa mohli zamestnanci dozvedieť viac o sebe, ako aj o možnostiach rastu, ktoré im IKEA ponúka na Slovensku i vo svete. Do stretnutí sa zapojili, alebo ich viedli manažéri a lídri, aby boli témy autentické a z praxe. Na podujatie nadviazal externý Týždeň talentov, kde sa mohli prihlásiť ľudia, ktorí majú záujem v spoločnosti pracovať. Zamestnanci môžu ďalej pokračovať v tzv. rozvojovom centre, odkiaľ dostanú objektívnu spätnú väzbu, s ktorou budú pracovať počas celého roka so svojím nadriadeným.

Čestné uznanie za obohatenie firemnej kultúry o ľudský rozmer získava spoločnosť Soitron, s.r.o. so svojim projektom internej konferencie SoitronX.

Cenu za sociálne inovácie získala spoločnosť Jem iné SK, s.r.o. s projektom Revolúcia v stravovaní. Cieľom je zmeniť povedomie o dôležitosti správneho a pravidelného stravovania. Najdôležitejšou skupinou, ktorej sa Jem iné denne venuje, sú deti. Vlastnia prevádzku „prvej súkromnej školskej jedálne“ a tiež Školu varenia, kde deti nielen vzdelávajú, ale im aj stravu pripravujú. Denne obslúžia zdravým jedlom 20 súkromných materských škôl a v Škole varenia vyškolia desiatky detí. Zlepšenie kultúry stravovania sa snažia dosiahnuť plošne na všetkých slovenských školách, nielen súkromných, ale aj štátnych.

O ocenení rozhoduje nezávislá porota

Tie najinšpiratívnejšie príklady zodpovedného podnikania vyberali nezávislé poroty zložené zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, médií, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií, na základe nominácií firiem a osobných prezentácií v dvoch kolách. Výsledky vyhlásila Nadácia Pontis počas slávnostného galavečera v bratislavskej Starej tržnici, ktorého sa zúčastnil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Galavečer sa niesol v znamení spájania a spolupráce.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2015

dobrovoľne a nad rámec toho, čo im prikazuje zákon, pomáhajú svojmu okoliu a zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie, bojujú s korupciou alebo riešia spoločensky dôležité témy. „Našim cieľom je všetkým podnikateľom na Slovensku ukázať, že poctivosť a biznis idú ruka v ruke a že podnikanie môže mať výnimočný prínos aj pre celú spoločnosť a krajinu,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. V tomto ročníku sa o ocenenie uchádzal doteraz najväčší počet malých a stredných firiem z rôznych regiónov Slovenska, konkrétne 18 firiem. „Naša krajina bude prosperovať, keď sa o ňu všetci budeme starať. Sme veľmi radi, že mnohé firmy si to uvedomujú a prinášajú svojím poctivým podnikaním hodnoty do spoločnosti. Aj prostredníctvom ceny Via Bona Slovakia chceme ukázať, že je veľa podnikateľov, ktorí sa starajú o svojich zamestnancov a podporujú aktivity vo svojom okolí,“ dopĺňa Surotchak.

Najinšpiratívnejšími firmami sa stali Heineken a TaylorWessing

Ocenenie Zodpovedná veľká firma získala spoločnosť Heineken Slovensko. Výrobca piva z Hurbanova má cieľ stať sa do roku 2020 najzelenším pivovarom na Slovensku, preto sa sústreďuje na ochranu zdrojov vody, znižovanie emisií CO2, využívanie lokálnych surovín z trvalo udržateľných zdrojov, podporu zodpovedného pitia piva, ochranu zdravia a bezpečnosti zamestnancov a v neposlednom rade rozvoj komunít, v ktorých firma pôsobí. Heineken si uvedomuje, že alkohol, ktorý pivo obsahuje, môže pri nezodpovednom pití spôsobiť zdravotné, sociálne alebo ekonomické problémy. Preto sa usiluje šíriť informácie o konzumácii s rozumom. Okrem osvetových kampaní neumiestňujú svoje reklamy v blízkosti škôl, škôlok či zdravotníckych zariadení a v reklamách majú hercov vyzerajúcich staršie ako 25 rokov.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2014

Nadácia udelila prestížne ocenenie Via Bona Slovakia v 7 kategóriách za najinšpiratívnejšie projekty v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za uplynulý rok. Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosť ALFA BIO a Accenture. Slávnostný galavečer v bratislavskej Refinery Gallery otvoril slovenský prezident Andrej Kiska.

Na ocenenie tento rok prijala 61 nominácií. „Ide o projekty a prístupy firiem, ktoré sú niečím výnimočné, pomáhajú okolitej komunite, zamestnancom, berú ohľad na životné prostredie alebo bojujú proti korupcii a riešia spoločensky náročné témy na Slovensku. V nadácii veríme, že príbehy víťazov môžu inšpirovať aj ostatné firmy,“ hovorí Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis. Mnohé z firiem totiž idú pri svojom podnikaní nad rámec svojich povinností a snažia sa byť prínosom pre svoje okolie.

Jubilejný 15. ročník ocenenia bol prelomový aj v tom, že sa doteraz prihlásilo najviac malých a stredných firiem, medzi nimi aj slovenské bez zahraničnej majetkovej účasti. „Medzi víťazmi je viacero projektov firiem z ekonomicky slabších regiónov Slovenska, ako sú Banská Bystrica, Trebišov či Partizánske.Aj tie dokazujú, že vedia motivovať ľudí k osobnému rastu, záujmu o svoje okolie a zodpovednému prístupu k životnému prostrediu,“ dodáva L. Surotchak.

Nadácia udelila ocenenia počas galavečera pod názvom Stretnutie s tichom, ktorý predstavil netradičné spojenie svetla, hudby, tanca a ticha. Jeho súčasťou boli aj nepočujúci herci z Divadla Tiché iskry. Galavečer režírovala Viera Dubačová a dramaturgicky na ňom spolupracovali Jozef Lupták a Ján Šicko.

KATEGÓRIA ZODPOVEDNÁ VEĽKÁ FIRMA ZA ROK 2014

The Accenture Way
Accenture, Bratislava
Firma, ktorá poskytuje odborné služby v manažérskom poradenstve, IKT a outsourcingu, je zároveň známa aktívnym prístupom v presadzovaní zodpovedného podnikania na Slovensku. Stratégiu firemného občianstva postavili na piatich pilieroch – riadení spoločnosti, podpore a investícii do vzdelávania, starostlivosti o životné prostredie, zamestnancoch a dodávateľoch.

Integrita v správaní a nepodporovanie korupcie sú ich zásadou. Etický kódex sa vzťahuje rovnako na zamestnancov, ako aj dodávateľov. Cez program Skills to Succeed rozvíjajú zručnosti ľudí, aby sa mohli uplatniť na trhu práce. S cieľom znížiť svoju ekologickú stopu častejšie využívajú počítačové technológie, hľadajú alternatívne formy cestovania a podporujú trvalo udržateľný rozvoj aj u dodávateľov.

Zamestnancov považujú za svoje najvzácnejšie aktívum a vytvárajú pre nich podmienky pre vyvážený pracovný a osobný život. Rozvíjajú firemné darcovstvo a dobrovoľníctvo. Firma v roku 2014 podporila 90 organizácií. V spolupráci s Aptech Europe napr. vyškolila 41 nezamestnaných, pričom 22 z nich si do konca roka našlo zamestnanie.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2013

Via Bona aj v roku 2014 priniesla to najlepšie, čo sa v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii udialo v uplynulom roku. Hodnotiaca komisia zložená zo 47 nezávislých odborníkov posudzovala 52 nominácií firiem, ktoré sa správajú férovo k zákazníkom, poskytujú výborné podmienky pre svojich zamestnancov, podporujú životné prostredie alebo podporujú projekty pre zlepšenie spoločnosti na Slovensku.

Firmy súťažili v 7 kategóriách. Tento rok pribudla aj Cena verejnosti, o ktorej rozhodli ľudia v on-line hlasovaní cez portál HNonline.sk. Z prijatých 52 nominácií postúpilo do užšieho výberu 22. Ocenenie Via Bona Slovakia sme odovzdali počas slávnostného galavečera 14. apríla 2014 v Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava v Bratislave. Hlavné ceny odovzdal dezignovaný slovenský prezident Andrej Kiska.

Zodpovedná veľká firma

 • Najväčší výrobca elektriny Slovenské elektrárne dbá nielen o zamestnancov a životné prostredie, ale aj okolité komunity. Bezpečnosť zamestnancov má v SE prvé miesto. Spoločnosť ponúka zamestnancom širokú škálu benefitov v podobe príplatkov, príspevkov na dopravu, permanentiek na športoviská, lístkov na kultúru a relax a dokonca 5 týždňov dovolenky. Jedným z nástrojov sociálnej politiky je aj podpora zamestnancov pre ich neskorší život v starobe. Zamestnanci môžu vyjadriť svoj názor na firemnú kultúru a navrhovať zlepšenia. Aj vďaka tomu majú napríklad obedy v jedálňach vypísané nutričné zloženie, čo vedie k zmene stravovacích návykov a výberu zdravších jedál zamestnancov. Vzdelávanie poskytuje prostredníctvom vzdelávacích centier alebo neformálnych Piatkových inšpirácií. Má vysoko nastavené štandardy v oblasti etiky. Je jedným zo zakladajúcich členov Fondu pre transparentné Slovensko s cieľom vyvinúť verejný tlak na zmenu v oblasti boja proti korupcii, justície a rešpektu etických pravidiel. SE sa venujú aj podpore nepopulárnych tém v spoločnosti ako sú ľudia bez domova cez organizácie Depaul Slovensko či Proti prúdu. Podporujú originálny projekt bývania Člověka v tísni, v rámci ktorého si zapojení obyvatelia rómskej osady v Kojaticiach na východnom Slovensku stavajú domy s pomocou mladých architektov. Spoločnosť podporuje aj rozvoj obcí v spádových oblastiach elektrární.

Zodpovedná malá/ stredná firma

 • Slovak Spectator / The Rock sa venuje mladým začínajúcim novinárom, aby boli pripravení na výkon svojho povolania. Mediálne domy i redakcie sú pod finančným tlakom a často nemajú dostatok ľudí, ktorí by robili absolventom žurnalistiky mentorov. Noviny už štvrtý rok prinášajú projekty, ktoré majú potenciál inšpirovať vyučujúcich ako aj študentov, aby aktívnejšie pristupovali k vzdelávaniu, k profilovaniu nových predmetov a silnejšiemu prepájaniu žurnalistického teoretického vzdelania s praxou. Slovak Spectator poskytuje tréning mladým novinárom, v rámci ktorého sú súčasťou redakcie a môžu vykonávať reálnu novinársku prácu pod dohľadom odborníkov. Účasť je pre študentov bezplatná, pričom im hradia súvisiace cestovné náklady a za publikovaný materiál dostávajú i symbolickú odmenu. Zamestnanci Slovak Spectator sa študentom venujú neraz aj vo svojom voľnom čase. V rámci svojich projektov vo vydavateľstve The Rock vytrénovali viac ako 50 mladých novinárov, ktorí v súčasnosti pracujú v rôznych mienkotvorných médiách.

Skvelý zamestnávateľ

 • Slovnaft v snahe uľahčiť ženám nástup späť do práce po rodičovskej dovolenke prišla rafinérsko-petrochemická spoločnosť s nápadom vybudovať modernú materskú škôlku a detské jasle v blízkosti pracoviska. Zrekonštruovala staré nevyužívané priestory blízkeho učilišťa a zriadila materskú školu Slovnaftáčik pre deti zamestnancov, ale aj rodiny z okolia. Škôlka má prispôsobenú otváraciu dobu pracovnému času zamestnancov, poskytuje vzdelávanie v cudzích jazykoch (anglický i maďarský) a zamestnanci dostávajú aj príspevok na školné, čím majú kvalitné služby za výhodnejšiu cenu.

Férový hráč na trhu

 • Portál Profesia, ktorý prináša aktuálne pracovné ponuky, prišiel s iniciatívou Edujobs.sk. Snaží sa bezplatne prepojiť verejné školy s najkvalitnejšími uchádzačmi o prácu v školstve a odbúrať podozrenia z rodinkárstva a korupcie pri obsadzovaní pracovných miest na školách. Pred jeho spustením sa pracovné ponuky v oblasti školstva zo zákona zverejňovali predovšetkým na weboch krajských školských úradov. Po tom, ako jeden zo zamestnancov hľadal pedagogického asistenta pre svojho syna a mal problém nájsť kvalifikovaného odborníka, v Profesii prišli s nápadom. Vytvorili špecializovaný portál, ktorý dáva školám možnosť bezplatne inzerovať všetky voľné pracovné ponuky a od jeho spustenia sa ukázalo, že záujem o miesta v školstve skutočne je.

Zelená firma

 • Nábytkárska spoločnosť IKEA Bratislava prišla ako prvá s nahradením drevených paliet za papierové palety, ktoré slúžia na prepravu a skladovanie tovaru. Recyklovateľné palety sú šetrnejšie k životnému prostrediu a vďaka tejto zmene sa na Slovensku od minulého roka znížil počet kamiónov, ktoré prepravujú výrobky IKEA, o 200. To viedlo aj k zníženiu emisií CO2 a ďalších nákladov. Papierové palety po použití putujú na ďalšiu recykláciu. Vyrábajú sa z nich kartónové škatule, ktoré sa ďalej predávajú ako obchodný tovar. Cieľom IKEA je do roku 2016 znížiť emisie CO2 o 20 %.

Dobrý partner komunity

 •  Podľa prieskumu je až 78 % Slovákov presvedčených, že svojim blízkym by vedeli podať prvú pomoc. Viac ako 40 % opýtaných sa obáva, že postihnutému neodbornou pomocou skôr poškodia, ako pomôžu. Krajina záchrancov je na Slovensku prvý firemný projekt, ktorý sa snaží naučiť širokú verejnosť, ako správne poskytovať prvú pomoc. Spoločnosť Pfizer Luxembourg preto podporuje myšlienku Slovenského Červeného kríža naučiť každého bez ohľadu na vek či vzdelanie poskytnúť prvú pomoc. Webová stránka www.prvapomoc.sk ponúka bezplatný e-learningový kurz prvej pomoci. V 8 lekciách má každý možnosť naučiť sa teoretické základy prvej pomoci. Na konci kurzu je pripravený krátky test, po ktorého úspešnom zvládnutí získa absolvent Certifikát Krajiny záchrancov. Ten ho oprávňuje zúčastniť sa praktického kurzu prvej pomoci u niektorého z poskytovateľov za zvýhodnenú cenu a v skrátenom čase.

Podporovateľ dobrovoľníctva

 • Zamestnanci Poisťovne Slovenskej sporiteľne sa každodenne stretávajú s rôznymi nešťastiami ľudí, aj preto sa rozhodli pomáhať. Život prináša situácie, ktoré sa poistiť nedajú. Platí to aj pre klientov Brány do života v Bratislave. Dobrovoľníci pomáhajú deťom, mladým dospelým a ženám krízového centra v rámci dobrovoľníckeho projektu Lepší život, ktoré sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii. Poskytujú im finančné vzdelávanie, v rámci ktorého sa učia šetriť si peniaze, aby sa mohli osamostatniť. Pre deti zasa organizujú rôzne podujatia ako bubnovačku, výlet do ZOO, hippoterapiu alebo spoločné Vianoce.

Čestné uznanie Podporovateľ dobrovoľníctva

 • Aktívne starnutie sa stáva čoraz naliehavejšou témou. Spoločnosť Hewlett – Packard Slovakia sa preto zamerala na seniorov z Domu sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov v Rači a na kvalitné trávenie ich voľného času spolu so zamestnancami spoločnosti. V rámci projektu Elderly  sa dobrovoľníci stretávajú s obyvateľmi domova raz do mesiaca. Minulý rok ich sprevádzali do divadla, na výlet loďou na Devín, organizujú spoločné grilovačky, pečenie koláčov či spoločnú tanečnú zábavu.

Cena verejnosti

 • Penzión Villa Green je zeleným penziónom a jedným z najekologickejších ubytovacích zariadení na Slovensku. Vznikol rekonštrukciou nevyužívanej a spustnutej budovy v centre kúpeľného mesta Sliač, ktorý realizovala rodinná firma Green Investments Jeho strechu pokrývajú fotovoltaické panely a slnečné kolektory. Takmer 50 % elektrickej energie, ktorú penzión spotrebuje na svoju prevádzku, si aj sám vyrobí. Rovnako je to s ohrevom teplej vody. V penzióne funguje niekoľko ekologických riešení, ktoré pomáhajú znižovať spotrebu energie. Dokonca aj na  zalievanie trávnika a kvetov používajú vodu zo studne, ktorú majitelia ručne vykopali, aby zbytočne nemíňali pitnú vodu. Biologický odpad z kuchyne slúži na prikrmovanie lesnej zveri počas zimy. K ekologickému správaniu motivujú aj svojich zákazníkov. Hosťom, ktorí pricestujú bicyklom, vlakom, hybridným alebo elektrickým vozidlom poskytujú „zelený bonus“ vo výške 10 % z ceny ubytovania. Jedna zo zamestnankýň je zdravotne ťažko postihnutá, šancu dostávajú aj mladí ľudia bez praxe. Všetci zamestnanci sú aktívne zapájaní do firemných rozhodnutí a stoja za úspechom celého penziónu. Cítia sa ako súčasť miestnej komunity a v rámci finančných možností podporujú zaujímavé akcie, ktoré spestrujú život na Sliači.

Hodnotiaca komisia

O cene Via Bona Slovakia rozhodovalo 47 nezávislých odborníkov v jednotlivých kategóriách:

Skvelý zamestnávateľ: Jozef Ondáš, Zora Bútorová, Lukáš Bakoš, Katarína Matulníková, Roman Kurnický, Tomáš Jurík
Férový hráč na trhu: Hana Šimková, Martin Mazág, Richard Ďurana, Milan Mokráň, Dušan Ondrušek, Radovan Pala, František Kočan
Zelená firma: Andrej Kovarik, Peter Robl, Pavol Žilinčík, Kvetoslava Matlovičová, Martin Kováč, Martin Eisenberg
Dobrý partner komunity: Daniela Danihelová, Daniela Olejárová, Miroslav Cangár, Stanislav Gurka, Eva Kováčová, Mariana Kováčová, Vazil Hudák, Juraj Smatana
Podporovateľ dobrovoľníctva: Miriam Petríková, Janette Motlová Maziniová, Juraj Bobula, Monika Bandúrová, Mária Ďurajková, Martin Simon, Andrej Findor
Zodpovedná veľká firma: Andrea Danihelová, Tatiana Švrčková, Ján Bača, Ján Orlovský, Zuzana Čaputová, Gabriela Dubcová, Fedor Blaščák, Andrea Ferancová
Zodpovedná malá/stredná firma: Peter Halák, Eva Babitzová, Zuzana Bartošovičová, Martin Štrba, Daniel Pitoňák

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2012

Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za rok 2012. Víťazi si prevzali ceny v 7 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, štátnej sféry, zo školstva i z médií, posudzovala 65 nominácií. Ocenenia Via Bona Slovakia sme odovzdali vo štvrtok 10. apríla 2013 v Refinerry Gallery v Bratislave.

 

Zodpovedná veľká firma roka 2012

 • Za nediskriminačný a nekorupčný prístup k biznisu založený na rovnosti šancí, mnohé dobrovoľnícke aktivity a spoluprácu so školami v regióne si Hlavnú cenu Via Bona Slovakia odniesla spoločnosť Embraco Slovakia zo Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť je na Slovensku už 15 rokov a rovnako dlhý čas pomáha aj regiónu Spiša, kde pôsobí. Je najväčším zamestnávateľom v regióne a významným podporovateľom miestnej komunity. Má veľmi dobrú stratégiu v oblasti spoločenskej zodpovednosti a všetky jej aktivity sú zamerané na to, aby z nich benefitovali nielen zamestnanci, ale aj komunita v regióne. „Medzi strojárskymi, obzvlášť výrobnými podnikmi situovanými mimo západného Slovenska sú naše aktivity na poli zodpovedného podnikania skôr výnimočné. Dôvodom je akceptácia slovenských špecifík a rešpekt, ktorý si Slováci svojím prístupom k práci a životu získali u predstaviteľov materskej korporácie Embraco,“ hovorí Gabriela Vlková z oddelenia komunikácie a spoločenskej zodpovednosti spoločnosti Embraco Slovakia.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2011

Víťazi 12. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 si prevzali ocenenia v 10 kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, univerzít, štátnej sféry i z médií, posudzovala 82 nominácií. Ocenenia Via Bona Slovakia sme slávnostne odovzdali v Refinerry Gallery v Bratislave.

Víťazi 12. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2011 si dnes prevzali ocenenia v desiatich kategóriách počas galavečera v Refinery Galllery v Bratislave. Hodnotiaca komisia zložená z ľudí z firiem, neziskového sektora, univerzít, štátnej sféry i z médií, posudzovala 82 nominácií. – See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/pr-sprava/zodpovedne-firmy-ziskali-ocenenie-via-bona-slovakia-019047#sthash.6D7lDd0p.dpuf

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Východoslovenská energetika rozbehla viacero programov starostlivosti o zamestnancov a ich rodiny. Zaviedla prísne opatrenia v boji proti podvodom a korupcii. V snahe zlepšovať zodpovednosť aj u svojich dodávateľov pomáhala posilňovať bezpečnosť a ochranu pri práci v malej firme Slavstroj. „Patrí sa, aby sa taká veľká spoločnosť v regióne východného Slovenska venovala aj projektom, ktoré možno úplne nesúvisia s biznisom, ale sú prospešné,“ povedala hovorkyňa spoločnosti Andrea Danihelová. Dobrovoľníci z VSE nahrali už 10 CD s rozprávkami pre nevidiace deti. Spoločnosť organizuje charitatívny beh VSE City Run a spoluorganizuje koalíciu firiem 2013+, ktoré sa usilujú o úspech projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Hlavnú cenu prevzal Thomas Jan Hejcman, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Východoslovenskej energetiky, od riaditeľa VÚB Banky Ignacia Jaquotota.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania

 • Internetové kníhkupectvo Martinus.sk charakterizuje človečina. „Je to jedna z troch hodnôt, ktoré vyznávame. Ďalej je to vášeň, pre to, čo robíme a pocit prekvapenia, ktoré chceme dávať zákazníkom i našim zamestnancom,“ vysvetlil Michal Meško, riaditeľ kníhkupectva. Martinus presvedčil aj anjelskými drobnými, ktoré z predaja kníh putujú na Dobrého anjela, ale aj iniciatívou Zelený Martinus zameranú na šetrenie energie a zdrojov vo firme. Manažéri zapájajú zamestnancov do rôznych projektov prostredníctvom internej sociálnej siete, pretože aj ich názor je veľmi dôležitý.

Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

 • Hodnotiaca komisia Via Bony veľmi kriticky hodnotila úroveň etiky vo farmaceutickom priemysle. No rozhodla sa oceniť snahu o zmenu a udeliť i etickú cenu. Zákaz navštevovania lekárov a žiadne dary – farmaceutická spoločnosť Bayer zaviedla niekoľko dôležitých opatrení, ktoré zabraňujú korupcii a vedú k transparentnosti. „Vo firme máme funkciu compliance officera, ktorý kontroluje, či všetky procesy fungujú správne. Vypracovali sme hotline linku, kde ľudia môžu anonymne nahlasovať svoje dotazy a ktorá je riadená prostredníctvom nezávislej právnickej agentúry,“ vysvetlila Adriana Funderáková – Beňová, chief operating officer spoločnosti.

Zelená cena

 • Východoslovenská energetika eliminovala úhyn vtákov na vysokonapäťových vedeniach v chránených územiach o viac než 80 percent montovaním špeciálnych chráničiek a úpravou stožiarov. Spoločnosť pritom spolupracovala s miestnymi ochranármi a takisto so zamestnancami, ktorí jej pomáhali s vytipovaním území, kde sú chráničky potrebné.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

 • Nováčikom i veľkým objavom tohtoročnej Via Bona Slovavkia bola košická firma NESS KDC. „Naša firma sa rozhodla založiť NESS Summer Club, ktorý počas leta poskytuje celodennú starostlivosť pre deti zamestnancov. Starajú sa o ne profesionálne animátorky. Deti chodia za kultúrou, históriou, učia sa separovať odpad,“ vymenúva niektoré z aktivít Andrea Bílá, koordinátorka projektu. Vďaka tomu, že sa firma počas letá postará o deti zamestnancov, sa zvyšuje ich lojalita a nadšenie v práci.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • Dodržiavanie etických princípov je dôležité aj pre týždenník The Slovak Spectator, ktorý vychádza v anglickom jazyku vo vydavateľstve The Rock. Tie uplatňuje aj v rámci projektu Get trained and then get published. „Pre mnohých študentov je veľmi ťažké získať plnohodnotnú prax. My sme im ju umožnili. Počas nej majú za sebou ľudí z redakcie, ale aj externých lektorov. Učíme ich žurnalistickému remeslu a upozorňujeme,  že etické zlyhanie môže mať vážne dôsledky,“ vysvetlila ciele projektu šéfredaktorka týždenníka Beata Balogová.

 

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny vplyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • Slovenské elektrárne sa už niekoľko rokov venujú nepopulárnej téme bezdomovectva. „V roku 2006 zahynulo v dôsledku tuhej zimy v bratislavských uliciach 17 ľudí a to bol práve dôvod, prečo sme sa im rozhodli pomáhať,“ hovorí  Michele Bologna, riaditeľ komunikácie a PR v Slovenských elektrárňach, ktoré  podporujú Depaul Slovensko už od jeho vzniku. Slovenské elektrárne podporujú aj Divadlo bez domova a združenie Proti prúdu, ktoré vydáva časopis Nota Bene. Cenu odovzdávala Ľubica Chlpíková, ktorá sa z predajkyne Nota Bene slušne vypracovala a dnes pôsobí vo vlastnom psom salóne.

Čestné uznanie za netradičnú a kompletnú podporu ľudí bez domova

 • Košická firma NESS KDC podporuje zariadenie Oáza – Nádej pre lepší život, v ktorom žije sto bezdomovcov. Firma sa rozhodla vytvoriť pracovný portál s ich profilmi. „Chceme ponúkať pracovnú silu ľudí bez domova. V našej firme sme využili ich prácu už niekoľkokrát a veľmi sa osvedčili,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Marek Antal. Košickí bezdomovci tiež čoskoro začnú s pestovaním kvetín, ktoré by mohli predávať miestnym firmám a hotelom, ale aj so starostlivosťou o psov v útulku.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva

 • Maxman Consultants prišli s originálnym nápadom ako vzdelávať študentov. Po tom, čo ich myšlienku bezplatných prednášok odborníkov na jednej z univerzít zamietli, sa zamestnanci rozhodli zorganizovať vlastnú Maxman University. Zistili sme, že to, čo sa vyučuje na vysokých školách, je väčšinou teória a absolventi nie sú pripravení na prax. Študentom prednášali dobrovoľne nielen zamestnanci našej firmy, ale aj experti a majitelia firiem, aby študentom priniesli skúsenosti z praxe,“ povedal Lukáš Bakoš, managing director Maxman Consultants, ktorá získala Cenu za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva.

Čestné uznanie za mediálny prínos v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania

 • Nadácia Pontis nezabúda ani na novinárov a ich prínos v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Tento rok Čestné uznanie za mediálny prínos získala redaktorka Lucia Tkáčiková z Denníka SME za jej nasadenie a autorský prístup, ktorý prináša v originálnych témach filantropie a zodpovedného podnikania. Jej prínos je o to väčší, že svoje témy  dokázala presadiť aj napriek tomu, že v médiách sa v súčasnosti netešia veľkej popularite.

O víťazoch Via Bona Slovakia za rok 2011 rozhodovala 26 členná hodnotiaca komisia v tomto zložení:

Gabika Dubcová (Ekonomická univerzita v Bratislave), Ján Orlovský (Západoslovenská energetika), Ondrej Sočuvka (Google Slovensko), Simona Bubánová (Creative Department), František Kočan (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej Republiky), Jána Bača (US Steel Košice), Martin Mazag (PRime Time), Lenka Surotchak (Nadácia Pontis), Marcel Lauko (Energetické centrum Bratislava), Dana Mareková (Občianske Združenie Via Iuris), Juraj Hipš (Občianske združenie Živica), Daniela Olejárová (Centire), Rado Ondřejíček (autor knihy Homo Asapiens), Marta Kahancová (Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce), Ján Marušinec (MESA 10), Beata Hlavčáková (Nadácia Pontis a Business Leaders Forum), Beata Dobová (Rádio 7), Juraj Porubský (Forbes), Danka Danihelová (Komunitná nadácia Bratislava), Marek Roháček (Občianske združenie Návrat), Vladislav Matej (Nadácia Socia), Richard Jajcay (Vydavateľstvo Ecopress), Martina Slezáková (VÚB Banka), Dagmar Šťastná (KPMG), Pavel Sibyla (Trend), Monika Smolová (Nadácia Pontis).

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2010

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2010 si prevzali ocenenia v deviatich kategóriách. V 11. ročníku to porota vôbec nemala jednoduché. Hodnotila spolu 75 nominácií, pričom každý víťaz priniesol veľmi inšpiratívny biznis príbeh. Ocenenia Via Bona sme odovzdali počas slávnostného galavečera vo štvrtok 11. apríla 2011 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave.

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Telekomunikačný operátor Orange Slovensko sa už dlhodobo venuje podpore OZ Návrat, ktoré sa venuje náhradnému rodičovstvu. Je aktívny aj v oblasti ochrany životného prostredia, napríklad zbiera staré mobilné telefóny, podporuje elektronické výpisy a faktúry a začína budovať stanice na solárnu energiu. Spoločnosť Orange Slovensko ako prvá v telekomunikačnom biznise na Slovensku vytvorila aj pozíciu nezávislej ombudsmanky, ktorá rieši sťažnosti zákazníkov. Cenu si od Ignacia Jacquotota, generálneho riaditeľa minuloročného víťaza VÚB banky prevzal Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2009

Prestížnym ocenením Via Bona Slovakia vyjadruje Nadácia Pontis verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí na Slovensku rozvíjajú firemnú filantropiu a zodpovedné podnikanie. Do 10. ročníka ocenenia za aktivity realizované v roku 2009 sa prihlásil rekordný počet 113 nominácií. Na hodnotenie postúpilo 111 nominácií. Popri dvoch hlavných cenách, firmy a podnikatelia súťažili v ďalších ôsmich kategóriách. Médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis. Mená víťazov a členov hodnotiacej komisie Nadácia Pontis predstavila na slávnostnom galavečere 30. marca 2010 v bratislavskom Mestskom divadle P.O. Hviezdoslava.

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Stratégia zodpovedného podnikania Všeobecnej úverovej banky je postavená na etike a transparentnosti. Banka realizuje niekoľko programov, ktorých cieľom je dialóg a komunikácia s partnermi. Napomáha tomu aj špeciálne vytvorený úsek pre zodpovedné podnikanie, ktorý stratégiu zodpovedného podnikania banky implementuje. Banka má viacero programov starostlivosti o zamestnancov. Prostredníctvom svojej nadácie podporuje projekt Dobrý anjel a venuje sa aj podpore umenia a záchrane kultúrnych pamiatok.

Čestné uznanie za rozvoj vzdelávania a prístup k zamestnancom

 • Spoločnosť ESET ponúka zamestnancom nadštandardné pracovné podmienky. V oblasti filantropie podporuje najmä školstvo a zdravotníctvo. Firma predáva väčšinu svojich produktov prostredníctvom internetu, čím chráni životné prostredie. Aj napriek tomu, že nemá definovaný samostatný etický kódex, zamestnanci sa riadia etickými hodnotami, ktoré im boli prezentované manažmentom firmy.


Oblasť ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Zelená cena za projekt v oblasti životného prostredia

 • Spoločnosť Toyota Motor Slovakia získala ocenenie za projekt Živé chodníky, ktorý realizuje v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a sústreďuje sa na obnovovanie a vylepšovanie turistických značených chodníkov, náučných trás a verejných priestranstiev, využívaných turistami v oblasti Nízkych a Vysokých Tatier. Mariánovi Hofferovi, výkonnému riaditeľovi Toyota Motor Slovakia, cenu odovzdal Jeho Excelencia Michael Roberts, veľvyslanec Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska na Slovensku.

Cena za zodpovedný prístup k zamestnancom

 • Spoločnosť SLOVNAFT získala ocenenie za projekt Eiffel, ktorý je zameraný na zvyšovanie lojality zamestnancov, budovanie a odovzdávanie znalostí medzi zamestnancami na rôznych úrovniach, zlepšovanie komunikáciemedzi zamestnancami a manažmentom a morálne ohodnotenie iniciatívy zamestnancov.

Cena za zodpovedné pôsobenie na trhu

 • T-Mobile Slovensko presvedčila porotu zavedením paušálu pre nepočujúcich, ktorý rešpektuje potreby tejto komunity v oblasti komunikácie.

Etická cena za transparentnosť a odstraňovanie korupcie

 • Accenture bojuje proti korupci aj cez Accenture Ethics & Compliance Program, ktorý je vyjadrením záväzku spoločnosti dodržiavať vo svojej činnosti najprísnejšie etické štandardy nad rámec zákona.

Čestné uznanie za úsilie odstraňovať korupciu v stavebníctve

 • Hodnotiaca komisia sa v kategórií Etická cena rozhodla oceniť aj druhú nomináciu. Skupina Skanska v SR získala Čestné uznanie za úsilie odstraňovať korupciu v stavebníctve, za prijatie Etického kódexu a prípravu implementačného plánu do vnútra spoločnosti.

Oblasť FIREMNÁ FILANTROPIA

Cena za dlhodobý pozitívny volyv podniku na spoločnosť a okolitú komunitu

 • Anasoft APR si odniesla ocenenie za podporu literatúry a pôvodnej slovenskej prózy prostredníctvom projektu Anasoft Litera.

Cena za zapájanie zamestnancov do dobrovoľníckych aktivít

 • Spoločnosť Hewlett-Packard Slovakia je po tretí rok partnerom firemného dobrovoľníckeho podujatia Naša Bratislava, je partnerom darcovského programu Dobrá krajina, spolupracuje na programe Mládež pre budúcnosť a pripravuje vlastný charitatívny projekt HP Vianočný týždeň.

Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému – sociálnu prácu s trestanými osobami

 • Cenu za odvahu podporiť inovatívny projekt realizovaný v neprebádanej oblasti alebo netradičnou formou sa hodnotiaca komisia rozhodla neudeliť. K dispozícii mala viacero nominácií, no rozhodla sa udeliť Čestné uznanie za odvahu podporiť náročnú tému. Získala ho spoločnosť  Accenture za podporu projektu Gama, ktorý je zameraný na sociálnu prácu s trestanými osobami.

ŠPECIÁLNE OCENENIA

Cena za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie

 • Udelili sme aj Cenu za inovatívne riešenia sociálnej inklúzie pri príležitosti Európskeho roka boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu 2010. Cenu udelenú v partnerstve s Fondom sociálneho rozvoja získala spoločnosť T-Mobile Slovensko za dlhodobý vplyv na komunitu nepočujúcich a sluchovo postihnutých občanov, ich začleňovanie do majoritnej spoločnosti a zvyšovanie kvality ich života.

Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku

 • Čestné uznanie za mediálny prínos v rozvoji zodpovedného podnikania a firemnej filantropie na Slovensku udelila Nadácia Pontis Márii Grebeňovej-Laczovej, redaktorke Slovenského rozhlasu za šírenie osvety o zodpovednom podnikaní a darcovstve vo verejnosti. Mária Grebeňová – Laczová pripravila viac ako 50 príspevkov na tieto témy, ktoré boli odvysielané prostredníctvom Rádia Slovensko a Rádia Regina Bratislava. Čestné uznanie si prevzala od Beaty Hlavčákovej, programovej riaditeľky Nadácie Pontis a výkonnej riaditeľky Business Leaders Forum.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2008

Do súťaže Via Bona Slovakia za rok 2008 prišlo 82 projektov firiem. Nadácia Pontis vyhlásila výsledky deviateho ročníka Via Bona Slovakia v 10 kategóriách počas slávnostného galavečera v hoteli Bonbón v Bratislave. O víťazoch rozhodovovala v dvojkolovom hodnotení 20-členná komisia. O držiteľovi Čestného uznania za mediálny prínos rozhodol tím Nadácie Pontis.

Hlavná cena pre veľké podniky za komplexný prístup k zodpovednému podnikaniu

 • Spoločnosť Tesco Stores SR vyhlásila pred 2 rokmi plán spoločného susedstva, v ktorom podporu 4 oblasti – zdravý životný štýl, ochranu životného prostredia, férovosť a čestnosť a to, že spoločnosť chce byť lokálna. Snaží sa znížiť uhlíkovú stopu. Zamestancov i zákazníkov vedú k ochrane životného prostredia, obchody majú paremetre eko obchodov a sú šetrné na energiu. Zákazníci popri igelitových taškách môžu siahnuť aj na ekologické. Tesco podporuje Tesco Beh pre život pre širokú verejnosť. V boji proti rakovine podporuje Nadáciu pre výskum rakoviny, Tesco charitu roka, Hľadané deti a ďalšie projekty neziskoviek.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2007

Do súťaže Via Bona Slovakia prišlo 91 nominácií, ktoré hodnotila 15-členná hodnotiaca komisia. Víťazov určila po dvojkolovom rozhodovaní. Ocenenia Via Bona Slovakia sme odovzdali v stredu 23. apríla 2008 počas slávnostného galavečera v Divadle Aréna v Bratislave.

Počas 8. ročníka Via Bona Slovakia sme odovzdali ďalšie ocenenia víťazným firmám v 6 kategóriách:

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Holcim Slovensko je najväčším výrobcom a dodávateľom stavebných materiálov a stavebných služieb na Slovensku. Stojí za takými stavbami, ako je Eurovea v Bratislave, Europe Shopping Center v Banskej Bystrici či priemyselný park v Leviciach. Holcim sa v rámci svojho biznisu usiluje udávať štandardy zákazníckej spokojnosti a udržateľného rozvoja v slovenskom stavebnom priemysle. V roku 2007 bola stavebná aktivita na Slovensku od začiatku veľmi silná. V lete sa však táto intenzita prejavila v nedostatku stavebných materiálov a cementu. Holcim Slovensko včasnou komunikáciou so zákazníkmi a nastavením spravodlivých pravidiel dokázal dodať všetky celoročne kontrahované množstvá cementu a pomohol zákazníkom naplánovať si stavebné a výrobné aktivity tak, aby ich kvôli dočasnému nedostatku cementu nemuseli neočakávane prerušovať. Holcim takisto v roku 2007 investoval 125 miliónov korún na zvýšenie skladových kapacít slinku (medziproduktu pri výrobe cementu) o 84-tisíc ton, čo v nasledujúcich rokoch umožní vytvoriť si v sezóne s nižšou spotrebou cementu zásoby, z ktorých budú schopní pokryť zvýšený dopyt v neskorších mesiacoch. Zároveň zaviedol aj ďalšie opatrenia, aby sa predišlo ďalším nákladom súvisiacim so stavbami či v oblasti ochrany životného prostredia a znižovania CO2. Spoločnosť dbá aj o zamestnancov a najmä o ich bezpečnosť zamestnancov. Okrem nového systému benefitov a podpory rozvoja zamestnancov, vynaložil na ich bezpečnosť roku 4 milióny korún. Počet a závažnosť pracovných úrazov zamestnancov sa aj vďaka dlhodobej práci na zmene kultúry a prístupu k bezpečnosti, ako aj technickým opatreniam stabilizoval. V sociálnej oblasti sa spoločnosť snaží podporovať miestne komunity – Deň otvorených dverí v cementárni Rohožník (navštívilo ho viac ako 2500 návštevníkov). Na podporu rozvoja komunít na Záhorí vynaložil Holcim Slovensko v roku 2007 viac ako 3,8 milióna korún vo forme finančných darov nad rámec asignácie.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • Spoločnosť Bramac v roku 2007 v rámci spolupráce s Nitrianskou komunitnou nadáciou podporila celkovo 22 projektov. „Tak, ako naša spoločnosť uzatvára obchodné partnerstvá, ktoré majú za cieľ podporiť a zlepšiť naše podnikanie na Slovensku, tak je pre nás prirodzené vytvárať aj verejnoprospešné partnerstvá, ktoré naopak pomôžu iným. Podporu miestnej komunity považujeme dokonca za svoju úlohu a zodpovednosť. Spolupráca s Nitrianskou komunitnou nadáciou nás teší a budeme v nej pokračovať aj naďalej“, hovorí Ing. Marian Brezovský, konateľ spoločnosti Bramac – strešné systémy. Filantropické aktivity spoločnosti Bramac v tejto oblasti sú dlhodobé. Nitriansku komunitnú nadáciu podporuje už od roku 2003. Poslaním NKN je zlepšovať kvalitu života v Nitre a Nitrianskom kraji rozvojom dobrovoľníctva a filantropie. Nadácia podporuje grantmi projekty z rôznych oblastí, ako je napríklad voľný čas detí a mládeže, kultúra, sociálna oblasť, ochrana životného prostredia, či ochrana a podpora zdravia. Spoločnosť Bramac s nadáciou spolupracuje v rámci konkrétnej podpory projektov rôznou formou – poukázaním 2 % dane, priamymi finančnými darmi, aukciami výtvarných diel a podobne. Celkovo takto spoločnosť Bramac podporila už 65 projektov nadácie.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Cenu si odniesla spoločnosť IKEA Components, ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách.
ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách. – See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/firemna-filantropia-ma-vitaza#sthash.zcgTI1Tj.dpuf
ktorá už sedem rokov zamestnáva piatich ľudí s mentálnym postihnutím v Dome Svitania v Jakubove a ďalším piatim poskytuje zamestnanie priamo vo svojom závode v Malackách. – See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/firemna-filantropia-ma-vitaza#sthash.zcgTI1Tj.dpuf

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • VIENA INTERNATIONAL za dlhoročnú a komplexnú podporu Spojenej školy Martin, vďaka ktorej získavajú mladí ľudia v regióne vysokú odbornú kvalifikáciu a udržateľné pracovné uplatnenie.
za dlhoročnú a komplexnú podporu Spojenej školy Martin, vďaka ktorej získavajú mladí ľudia v regióne vysokú odbornú kvalifikáciu a udržateľné pracovné uplatnenie. – See more at: http://www.euractiv.sk/csr-spolocenska-zodpovednost/clanok/firemna-filantropia-ma-vitaza#sthash.397t5qgZ.dpuf

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Ocenenie putovalo pre Všeobecnú úverovú banku za debetnú platobnú kartu Dobrý anjel. Spoločnosť posiela finančné prostriedky vo výške 1% z uskutočnených platieb za klienta a v jeho mene transparentnému humanitárnemu systému občianskej finančnej pomoci Dobrý anjel.

Čestné uznanie za mediálny prínos

 • Redakcia Mesačníka Stratégie v roku 2007 pokračovala vo svoje pravidelnej rubrike Corporate Social Responsibility – spoločensky zodpovedné podnikanie. Tejto téme venovala v každom čísle jednu stranu, čím podporovala diskusiu medzi odborníkmi a výrazne prispela k šíreniu súvisiacich informácií z domova i zo zahraničia aj pre firmy a inšpirovala ich aj uvedením konkrétnych prípadových štúdií. Mesačník Stratégie sa stal prvým a doteraz jediným odborným periodikom na Slovensku, ktorý sa systematicky venuje téme CSR.

Rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia

Do poroty už tradične zasadli osobnosti z viacerých oblastí verejného života, medzi nimi napríklad Ján Bača z U.S. Steel Košice, Richard Dírer z Televízie TA3, Martin Chren z Nadácie F. A. Hayeka, Eva Kováčová z Ligy proti rakovine SR či Gabriela Dubcová z Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity Bratislava. Firmy a podnikatelia súťažili v piatich kategóriách, médiá a žurnalisti mali možnosť uchádzať sa o Čestné uznanie za mediálny prínos, ktoré udelila Nadácia Pontis.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2006

V 7. ročníku Via Bona Slovakia sme obdržali rekordný počet 106 nominácií. Počas slávnostného galavečera, ktorý sa uskutočnil 26. apríla 2007 v bratislavskej Design Factory sme udelili ocenenia v jednotlitých kategóriách:

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Transparentné elektronické aukcie, nadštandardná starostlivosť o zamestnancov, separácia odpadu či podpora miestnych komunít. Spoločenská zodpovednosť VÚB je súčasťou jej podnikania. V rámci ochrany životného prostredia v banke zaviedli separáciu odpadu a zvýšili používanie elektronických materiálov, čím výrazne klesla spotreba kancelárskeho papiera. Svoju firemnú filantropiu rozdelila do štyroch oblastí: záchranu kultúrneho dedičstva, pomoc miestnym komunitám, podporu vzdelávania a firemné dobrovoľníctvo. Banka v roku 2006 prostredníctvom Nadácie VÚB, ktorá je financovaná aj z 2% z daní, podporila 26 projektov na Slovensku v celkovej sume 14 miliónov korún. V spolupráci s neziskovou organizáciou S.P.A.C.E. napríklad pomohla realizovať projekt náhradného rodičovstva a dostupnosti vzdelania. Taktiež bola iniciátorom projektu Bezpečná cesta do školy, ktorý sa zameriaval na zníženie nehodovosti v okolí základných škôl. S cieľom vytvárať nové kultúrne hodnoty v oblasti výtvarného umenia realizovala vlastný projekt Maľba 2006, ktorého sa v prvom ročníku zúčastnilo 85 maliarov so 159 dielami.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • ANASOFT APR podniká v oblasti informačných technológií. Napriek tomu má blízko k dobrej slovenskej literatúre. Firma v roku 2006 podporila rozvoj súčasnej slovenskej literatúry Literárnou cenou Anasoft litera. Stala sa generálnym partnerom súťaže, ktorú podporila sumou 200-tisíc korún.  Nadačným fondom Myšlienka od roku 2005 podporuje vzdelávanie skúsenosťou a v roku 2006 udelila granty dvom žiadateľom, ktorých projekty približujú deťom a mladým ľuďom poznatky technických a prírodných vied zážitkovou formou. Jednou z najdôležitejších oblastí firemnej filantropie spoločnosti je podpora rodiny, v rámci ktorej pomohla pri vydaní publikácie Rozum do vrecka pre rodiča – začiatočníka, ktorá nadväzuje na úspešný projekt www.Babetko.sk. ANASOFT APR dbá o dodržiavanie podnikateľskej etiky, investuje do ekologického zneškodnenia a recyklácie starej techniky a v sociálnej oblasti sa snaží o neustále zlepšovanie kvality života svojich zamestnancov.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Spoločnosť TPD už dlhodobo nezištne podporuje deti v detských domovoch, rodiny, ktoré sa ocitli v kríze a deti bez rodiny. Okrem pravidelného venovania 2 % zo svojich daní na sociálny program organizácie, TPD každoročne už od jeho vzniku podporuje charitatívny koncert Úsmev ako dar sumou 200-tisíc korún. Firma sa stala dôležitým partnerom aj pri premene veľkokapacitných internátnych detských domovov na menšie domovy s rodinným charakterom, ktoré zariadila vybavením a elektrospotrebičmi. Ďalšou veľmi dôležitou oblasťou spolupráce sú tzv. SOS programy, kde TPD pomáha pri zamestnávaní mladých dospelých po ich odchode z detského domova.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Stavebná firma Marián Grígeľ z Námestova v spolupráci s UP agentúrou sa zamerala na zachovanie rozvoja kultúrneho dedičstva goralského etnika v regióne Orava. Ich výška podpory za posledné tri roky presiahla 2,4 milióna korún. Keďže sa na Orave pomaly začal vytrácať pôvodný goralský jazyk, piesne a koledy, vznikla myšlienka vytvorenia slovníka a spevníka, do ktorej sa zapojili aj starostovia obcí Babín, Štefanov a Beňadovo. Projekt tvorby goralského slovníka a spevníka s kompletným notovým prepisom všetkých piesní zavŕšili knižným vydaním. Stavebniny sa tiež podporili ďalší projekt, ktorý sa zameral na zber starých fotografií z Oravy a vytvorenie databázy fotodokumentácie súčasného regiónu. Vznikla tak unikátne ucelená zbierka fotografií, ktorá dokumentuje vývoj, vrcholy a pády celého regiónu. Výsledkom bude knižné vydanie titulu v roku 2007, ktorý spolu so slovníkom a spevníkom navždy uchová goralský jazyk, goralské piesne a kultúrne pozdvihne Oravu a jej obyvateľov.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

Via Bona Slovakia putovala do Slovenskej Sporiteľne za aktívnu podporu Únie materských centier v oblasti vzdelávania a profesionalizácie aktivistiek materských centier. Pomohla tiež založeniu Tréningového a vzdelávacieho centra, vďaka čomu sa podarilo zorganizovať 18 tréningov, školení a workshopov s účasťou 295 aktivistiek a líderiek z komunít materských centier. V roku 2003, keď vznikala na Slovensku Únia materských centier, ich bolo 8. Aj vďaka podpore Slovenskej sporiteľne je ich momentálne viac ako 80. Okolo každého z nich sa formuje komunita približne 200 ďalších ľudí. Inovatívnosť projektu spočíva v posilňovaní udržateľnosti mimovládnej organizácie cez ucelenú koncepciu vzdelávania. Materské centrá sú novou formou občianskej aktivity. Jej cieľom je vytvoriť rodičom na materskej dovolenke potrebný priestor na to, aby čas keď sa starajú o svoje dieťa, mohli tráviť zmysluplne a inšpirujúcim spôsobom bez pocitu sociálnej izolácie.

Čestné uznanie za mediálny prínos

Tlačová agentúra SITA prejavuje už dlhotrvajúcu, stabilnú ústretovosť a ochotu informovať o spoločensky prospešných aktivitách a dobročinnosti, o spoločensky zodpovednom podnikaní, ako aj o situácii v mimovládnom sektore na Slovensku. Jej úmyslom je podporovať spoločensky zodpovedné podnikanie a všetky formy firemnej filantropie a šíriť do slovenských médií myšlienky o zmysluplnej a verejne prospešnej úlohe občianskych aktivít. Počas celého roka 2006 vydávala nad rámec svojej činnosti súbor tlačových správ, materiálov a rozhovorov na novom webe www.Webnoviny.sk. Okrem svojej spravodajskej a informačnej hodnoty je aj samotný portál príkladom spoločensky zodpovedného podnikania, keďže informuje bezplatne, bez použitia reklamných banerov či ďalších informácií o vedľajších projektoch svojho prevádzkovateľa.

Čestné uznanie za nezištnú pomoc

 • Na základe odporučenia hodnotiacej komisie sa Nadácia Pontis rozhodla oceniť ešte jednu obzvlášť pozoruhodnú spoluprácu a udelila mimoriadne ocenenie Kníhtlačiarni Gerthofer, ktorá spolupracuje s občianskym združením Odyseus venujúcej sa ľuďom pracujúcim v sexbiznise. Spolupráca medzi Kníhtlačiarňou Gerthofer a občianskym združením Odyseus začala v období, keď sa združenie rozhodlo pokračovať v projekte Sex/Drogy aj napriek tomu, že nedisponovalo dostatočnými finančnými prostriedkami. Od roku 2003 Jozef Gerthofer zabezpečuje tlač info-edukačných materiálov – rozhodujúcich nástrojov pre realizovanie projektu. Združenie tak prekonalo ťažké obdobie, v ktorom o daný typ projektu iní donori nemali záujem. Sex/Drogy sa venuje poradenstvu o užívaní drog a bezpečnejšom sexe v rekreačnom prostredí festivalov (napr. Pohoda, Hodokvas). Hneď počas prvého roka sa záujem o poradenstvo u návštevníkov festivalov zvýšil. V roku 2006 sa vďaka nezištnej pomoci Kníhtlačiarne Gerthofer podarilo rozdistribuovať 7601 ks informačných materiálov na tému užívanie drog, 831 ks materiálov o bezpečnejšom sexe a uskutočniť skoro 3000 konzultácií na tieto témy.

O víťazoch rozhodla nezávislá hodnotiaca komisia

Pätnásťčlenná hodnotiaca komisia 7. ročníka Via Bona Slovakia pracovala v zložení: Eva Babitzová, Rádio Expres; Simona Bubánová, CD Ogilvy; Branislav Cehlárik, Citibank (Slovakia); Richard Dírer, TV TA3; Patrik Herman, TV Markíza; Michal Hvorecký, spisovateľ; Zuzana Kronerová, Divadlo Astorka Korzo´90; Zuzana Krútka, Slovenský syndikát novinárov; Silvia Kušnírová, TV JOJ; Marek Markuš, OIL Partner; Martin Mazag, mesačník Stratégie; Ján Orlovský, Západoslovenská energetika; Juraj Renčko, ECOFIN Consulting; Lucie Schweizer, DLA PIPER; Boris Strečanský, Centrum pre filantropiu.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2005

V rámci Via Bona Slovakia za rok 2005 sme obdržali 43 nominácií. Ocenenie sme firmám odovzdali v 5 kategóriách a pribudlo aj jedno čestné uznanie za mediálny prínos. V rámci 6. ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2005 sme ceny odovzdali víťazom počas slávnostného galavečera 25. mája 2006, ktorý sa konal v priestoroch bratislavskej Design Factory.

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Víťazom hlavnej ceny sa stala spoločnosť Orange Slovensko. Program zodpovedného podnikania spoločnosti Orange Slovensko stojí na štyroch pilieroch – biznis princípy, filantropia a charita, pravidlá uvedenia biznis princípov do praxe, reportovanie a preverovanie. Spoločnosť v roku 2005 odštartovala projekt Environmentálneho riadenia dodávateľov, rozvinula zamestnanecké benefity a začala novú formu komunikácie s vedením. Na slávnostnom odovzdávaní ocenení z rúk Rodolpha Valleeho, veľvyslanca Spojených štátov amerických v SR, cenu prevzala Andrea Cocherová, riaditeľka Úseku komunikácie a značky Orange Slovensko. „Naším prvoradým cieľom je podnikať tak, aby z výsledkov podnikania mala prospech celá spoločnosť. Je naším dlhodobým záväzkom vytvárať a dodržiavať etické štandardy, prispievať k zlepšovaniu stavu spoločnosti a životného prostredia. To je to, čo nás motivuje a tešíme sa zo všetkých čiastkových výsledkov nášho snaženia,“ povedala.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • V ekonomickej oblasti kladie Anasoft APR dôraz na lojálne vzťahy so zákazníkmi, dodávateľmi a obchodnými partnermi. Jasné informácie, včasné dodávky, pravidelné zisťovanie spätnej väzby sú pre firmu samozrejmosťou. V Anasofte dbajú aj o úsporu energie, recykláciu materiálov a optimalizáciu dopravy. Flexibilný pracovný čas, investície do vzdelávania, starostlivosť o zdravie a komfort zamestnancov, ale aj rodinne zamerané vnútrofiremné stretnutia výrazne prispievajú k ich motivovanosti. Filantropických projektov je viac. Jedným z nich je podpora mladých rodín technickým servisom nápaditej webovej stránky www.babetko.sk. V spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska založil Anasoft APR aj nadačný fond Myšlienka, ktorý podporuje vzdelávanie mladých ľudí zážitkovou formou.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Reklamnú agentúru SORIA & GREY nominovalo na získanie ceny Via Bona Slovakia občianske združenie Liga proti rakovine SR. Ich spoločná spolupráca stojí aj za takou zvučnou kampaňou ako je Deň narcisov. Ich aktívna spolupráca spočíva v tvorbe a realizácii komunikačných, mediálnych a edukačných kampaní, akou je napríklad Deň narcisov. Cieľom 10-ročného partnerstva je dôkladné poznanie problematiky mimovládnej organizácie reklamnou agentúrou, následné poskytnutie agentúrneho know-how z komerčného sektora v rámci zviditeľnenia značky, projektov, imidžu Ligy proti rakovine s dôrazom na špecifiká trhu MVO.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Heineken Slovensko si v Nitrianskej komunitnej nadácii založila v novembri 2004 fond Corgoň konto. Za každé jedno pivo Corgoň zakúpené v predajniach Tesco v Nitre, značka Corgoň prispela do fondu sumou 1 koruna. Celkovo bol fond navýšený o sumu 305 456 korún. Občania mali možnosť určiť vyplnením hlasovacích lístkov v Hypermarkete Tesco, ako budú vyzbierané financie z konta použité. Vyberali si z troch navrhnutých projektov – Turisti, Cyklisti a Ochranári. Víťazný projekt Turisti sa zameral na obnovu turistického chodníka v sume 305 456 korún. Obnova turistického chodníka prebiehala do októbra 2005. Významným momentom celého projektu bola skutočnosť, že do výberu víťazného projektu sa mohla zapojiť široká verejnosť. Samotní občania rozhodovali o tom, ako budú financie z Corgoň konta využité. Chodník už niekoľko rokov slúži všetkým obdivovateľom prírody a nadšencom turistiky. Práve pre veľkú návštevnosť sa v minulosti nevyhol ani poškodeniu. Jeho obnova ponúka návštevníkom znova upravené turistické chodníky s vyznačenými rázcestníkmi a náučnými informačnými tabuľami, ako aj praktickú brožúrku, ktorá slúži všetkým návštevníkom. Základ brožúrky tvoria mapové podklady, krásne fotografie a populárno-náučné texty.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť Západoslovenská energetika nominoval Slovenský skauting za podporu projektu Odklínanie hradov. Spoločnosť ho začala podporovať roku 2004. Hradné zrúcaniny predstavujú jedno z najväčších kultúrnych bohatstiev Slovenska. Napriek tomu však dlhodobo pustnú a postupne zanikajú. Projekt Odklínanie hradov sa realizuje na vybraných hradných zrúcaninách západného Slovenska. Na každom z týchto hradov je mierne odlišná situácia – majetkoprávne vzťahy, obmedzenia vyplývajúce zo zvýšenej ochrany prírody, postoje a spolupráca s miestnou samosprávou, poloha a dostupnosť hradu, osobitosti realizačného tímu. Na každom hrade pôsobí iná skupina dobrovoľníkov, ktorá pracuje relatívne samostatne, podľa vlastných možností, rešpektujúc odporúčania odborníkov na pamiatkovú starostlivosť. Týmto osobitostiam sa teda prispôsobuje aj rozsah, náročnosť a tempo prác. Na každom hrade sú viditeľné výsledky prác jednotlivých tímov. Primeraná miera autonómie sa pri takejto dlhodobej práci s dobrovoľníkmi javí ako najefektívnejšia cesta. Národná úroveň Slovenského skautingu teda zabezpečuje hlavne úlohy súvisiace s administratívnym, právnym a ekonomickým servisom, vzdelávanie koordinátorov, informačné toky a propagáciu projektu.

Čestné uznanie za mediálny prínos

 • Katarína Meščanová je redaktorkou relácie Slovenskej televízie Reportéri. V rámci nej v minulom roku spracovala reportáž s názvom Chodník do železiarní o tom, ako spoločnosť U. S. Steel Košice pomáha rómskej komunite na východnom Slovensku, a to zamestnávaním Rómov na dobu určitú s perspektívou stať sa riadnymi zamestnancami firmy. Katka Meščanová tak priniesla pozitívny príklad firemnej filantropie, ktorá nemá podobu finančného príspevku, ale náročnejšej a originálnejšej výpomoci komunite, ktorá túto pomoc akútne potrebuje. Na získanie Čestného uznania ju nominovala Eva Čobejová, redaktorka týždenníka Týždeň.

Záštitu nad podujatím prevzal Michal Kováč, prvý prezident SR, Ján Figeľ, člen Európskej komisie zodpovedný za vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a viacjazyčnosť a Ivan Mikloš, minister financií SR.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2004

V piatom ročníku ocenenia sme získali 51 nominácií. Osemčlenná hodnotiaca komisia spolu s odborným garantom súťaže, spoločnosťou KPMG Slovensko, udelila v tomto ročníku spolu päť cien, dve čestné uznania a prvýkrát v histórii súťaže aj zvláštne ocenenie za spoločensko-zodpovedný projekt spolupráce súkromného a verejného sektora. Výsledky sme vyhlásili na slávnostnom galavečere dňa 26. mája 2005 v priestoroch bratislavskej Reduty za účasti takmer 200 významných hostí.

Víťazi Via Bona Slovakia získali ocenenia v 7 kategóriách.

Hlavná cena pre veľké podniky

 • Spoločnosť Orange Slovensko získalo Hlavnú cenu Via Bona Slovakia za za stratégiu zodpovedného podnikania. Spoločnosť sa k princípom zodpovedného podnikania prihlásila v roku 2003. Ako prvá na Slovensku vydala vlastnú Správu o spoločenskej zodpovednosti firiem. Aktivity v oblasti zodpovedného podnikania má na starosti 12-členný tím zložený zo zástupcov všetkých úsekov (CSR working group) na čele s projektovým manažérom CSR. Strategické dokumenty v oblasti CSR schvaľuje každoročne top manažment – porada riaditeľov na čele s generálnym riaditeľom. Stratégia v oblasti CSR je plne koordinovaná so skupinou Orange, čo sa týka dialógu so všetkými dotknutými cieľovými skupinami, rámca indikátorov, reportovania a auditu. Za implementáciu úsekových CSR stratégií sú zodpovedné samotné úseky. Kľúčové oblasti spoločensky zodpovedného podnikania Orangeu Slovensko v súčasnosti tvoria charita, filantropia a sponzoring. Systém environmentálneho manažérstva kvality riadi samostatný pracovník Oddelenia Orange Group Relations.

Hlavná cena pre malé a stredné podniky

 • Eva Cséfalvay vlastní a vedie malú firmu Agentúru MANNA, ktorej poslaním je poskytovanie kvalitných a komfortných služieb pre organizácie aj jednotlivcov v oblasti gastronómie a cateringu. Pri dosahovaní svojich cieľov jej firma cieľavedome a dlhodobo sleduje aj sociálny zámer, ktorým je vytváranie pracovných príležitostí pre ľudí, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce. Cieľovou skupinou sú predovšetkým ľudia s mentálnym a telesným postihnutím. Agentúra MANNA dlhodobo poskytuje cateringové služby pre rôzne príležitosti neziskových organizácií a v mnohých prípadoch sú im účtované len výrobné náklady. MANNA takto spolupracuje s organizáciami OZ Návrat, AMIS, Nadácia Integra, OZ Radnička, OZ Žudro, PDCS, SEN, Agentúra podporovaného zamestnania, OZ Inklúzia, Nadácia Socia a iné.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • SHELL Slovakia sa na Via Bona Slovakia nominovala projektom podpory mikro – podnikania znevýhodnených žien. Nominovaný projekt realizuje Nadácia Integra od roku 1999, pričom v roku 2001 sa v rámci tohto projektu začala trojročná spolupráca so spoločnosťou SHELL Slovakia. Cieľom je prispieť k zlepšeniu ekonomického a sociálneho postavenia žien na Slovensku prostredníctvom poskytovania komplexných asistenčných služieb pre začínajúce podnikateľky. Tieto zahŕňajú školenie základných podnikateľských zručností, sprostredkovanie prístupu k finančným zdrojom a mikropôžičkám, pomoc v prístupe na trh, podnikateľské a sociálno-psychologické poradenstvo a vytváranie priestoru pre networking a svojpomocné komunitné skupiny.

Cenu za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

Spoločnosť BRAMAC – strešné systémy podporuje Nitriansku komunitnú nadáciu prostredníctvom Fondu Bramac od roku 2003. Z tohto fondu do roku 2005 podporovala dobrovoľnícke projekty realizované v oblasti voľného času detí a mládeže, sociálnych programov a rozvoja života na sídliskách nitrianského regiónu formou malých grantov do výšky 15-tisíc korún. V roku 2004 bolo spolu podporených 11 projektov, ktoré realizovali organizácie a neformálne skupiny občanov.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť Pfizer Luxembourg SARL sa do Via Bona prihlásila projektom Zdravie pre európske rómske ženy, ktorý spoločnosť realizuje od roku 2003 v spolupráci s Asociáciou pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, ACEC. Jeho primárnym cieľom je zlepšenie zdravotného stavu a integrácia rómskej komunity do spoločnosti. Zároveň prispieva k zlepšeniu postavenia ženy v rómskej komunite, osvetou a intervenciou vychováva na báze dobrovoľnosti rómske ženy k schopnosti poskytovať základnú zdravotnícku starostlivosť, bežnú prvú pomoc, podávať lieky a starať sa o chronicky chorých, poskytuje školenia rómskych žien v najchudobnejších a zdevastovaných osadách za zdravotné sestry. Súčasťou je distribúcia jednoduchých informačných materiálov v slovenčine aj rómštine, ako aj poskytovanie zdravotníckeho materiálu a lekárskej starostlivosti.

Čestné uznanie pre podnikateľa

 • Milan Fiľo z Mondi Business Paper SCP, Ružomberok nominovala Nadácia pre chudobných v Afrike za to, že v rokoch 2000 až 2004 finančne podporil výstavbu operačného traktu Nemocnice Mary Immaculate v Mapuordite Fakulty zdravotníctva Trnavskej univerzity pre operácie vojnových poranení obetí občianskej vojny v Južnom Sudáne vo výške 1,1 mil. korún. Všetky investície boli použité na výstavbu a na zakúpenie prístrojov do tejto slovenskej nemocnice. Okrem finančnej dotácie osobne riadil výstavbu operačného traktu a projekt nemocnice aj osobne navštívil.

Čestné uznanie za mediálny prínos

 • Nadácia Pontis toto ocenenie udelila týždenníku Trend za venovanie mediálneho priestoru téme spoločenskej zodpovednosti firiem a snahu diskutovať o jej pozitívach a záporoch na odbornej úrovni. Cenu odovzdala riaditeľka Nadácie Pontis Lenka Surotchak.

Ocenenia za spoločensko-zodpovedný projekt spolupráce súkromného a verejného sektory

 • Hodnotiaca komisia sa rozhodla udeliť v roku 2005 špeciálne ocenenie Slovak Telekom a Deutsche Telekom AG za spoločenský prínos projektu Počítače pre školy, ktorý bol realizovaný v roku 2004 v spolupráci s Ministerstvom školstva SR. Priemerný počet žiakov základných a stredných škôl na jeden počítač na Slovensku prevyšoval 120, priemer v EÚ bol takmer 15. Penetrácia internetu na školách bola 36 percent, európsky priemer asi 80 – 90 percent. Projekt Počítače pre školy zabezpečil skok vo vybavenosti škôl PC učebňou z 36 na 100 percent a znížil pomer žiakov na jeden PC z takmer 130 na 26.

Generálnym partnerom piateho ročníka ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2004  bola spoločnosť Citigroup. Partnerom ocenenia bola spoločnosť U. S. Steel Košice. Garantom ocenenia spoločnosť KPMG Slovensko. Galavečer mediálne podporila  Televízia TA3, Týždenník Trend, Centrum.sk, Zoznam.sk a Poradca podnikateľa. Reklamnými partnermi boli spoločnosti Interel a Congress Service Reduta.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2003

Počas štvrtého ročníka ocenenia Via Bona Slovakia nezávislá komisia hodnotila celkovo 49 nominácií. Slávnostný galavečer sa uskutočnil odovzdávanie cien sme uskutočnili 23. júna 2004 v Radisson SAS Carlton Hotel v Bratislave. Na podujatí sa zúčastnilo takmer 240 predstaviteľov podnikateľského, spoločenského, politického a mimovládneho sektora. Súčasťou ocenenia bolo i pozvanie predstaviteľov ocenených spoločností na slávnostný obed, ktorý usporiadal veľvyslanec USA v SR Ronald Weiser vo svojej rezidencii.

V štvrtom ročníku Via Bona Slovakia sme udelili nasledujúce ceny:

Hlavná cena

 • Hlavnú cenu Via Bona Slovakia udelila hodnotiaca komisia spoločnosti U. S. Steel Košice za podporu verejnoprospešných aktivít v regióne Košice. Spoločnosť získala ocenenie za pravidelnú a dlhodobú podporu širokej škály projektov v oblasti zdravotníctva, vedy a vzdelávania zameraných predovšetkým na deti a mládež, ktoré sú na túto pomoc bezprostredne odkázané. Filantropické aktivity spoločnosti sa rovnako zamerali na rozvoj talentu a umeleckých zručností mladých dizajnérov prostredníctvom podpory Workshopu Andyho Warhola. Študentom vysokých škôl firma poskytla unikátnu príležitosť pracovať počas platenej letnej stáže v jednotlivých prevádzkach spoločnosti, prípadne získať v rôznych tréningoch manažérske a vodcovské zručnosti. Spoločnosť sa spolupodieľa aj na projektoch, akými sú napríklad zriadenie Detskej izby na klinike detí a dorastu v Košiciach. Rovnako sa snaží aktívne prispievať k zlepšovaniu životného prostredia, o čom svedči jej prvé miesto v medzinárodnej súťaži EKO 2003, spolupracuje s rómskymi lídrami na posilnení ich pozícií v regióne a v neposlednom rade prispieva na rôzne kultúrne regionálne podujatia, ako je Košická hudobná jar, Steelers Cup, Talent Night, Štedré vločky Košičanom a iné. Cenu prevzal Christofer J. Navetta a odovzdával ju Ján Filc.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Cenu Via Bona Slovakia za dlhodobé partnerstvo získala spoločnosť Orange Slovensko za úspešnú spoluprácu s občianskym združením Návrat, ktorá sa datuje od roku 1999. V partnerstve so združením sa spoločnosť dlhodobo angažovala v projekte, ktorý mal za cieľ priblížiť verejnosti osudy opustených detí a prispieť tak k záujmu o umiestnenie týchto detí do náhradných rodín. Zo vzájomnej spolupráce vzišiel cyklus dokumentárnych filmov (Ne)chcené deti o strádaní detí, ktoré stratili svoju rodinu, putovná fotografická výstava pod názvom Najlepšie je s mamou a otcom a sprievodná mediálna kampaň zameraná na oblasť náhradnej rodičovskej výchovy. Spoločnosť ďalej umožnila o.z. Návrat zriadenie Infolinky o možnostiach adopcie v zvýhodnenej tarife. V období rokov 2001 – 2003 sa na Návrat nakontaktovalo 319 nových náhradných rodín a 81 detí v nich našlo svoj nový domov. Okrem partnerstva s občianskym združením Návrat spoločnosť dlhodobo spolupracuje s inými neziskovými organizáciami, ako sú ETP-Centrum pre filantropiu a Asociácia komunitných nadácií. Ocenenie v tejto kategórii odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Čestné uznanie za dlhodobé partnerstvo

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia za dlhodobé partnerstvo získali tri spoločnosti. Spoločnosť Istrobanka z Bratislavy bola odmenená čestným uznaním za svoju dlhoročnú spoluprácu s Detským fondom SR s cieľom dlhodobo zvyšovať kvalitu života detí s trvalým postihnutím, predovšetkým prostredníctvom poskytovania materiálnej pomoci (vrátane kompenzačných pomôcok), a pomáhať prekonávaniu bariér v spoločnosti. Spoločnosť NRSYS, a.s. z Nitry získala čestné uznanie za svoju dlhodobú podporu humanitárnych a sociálnych aktivít Nitrianskeho združenia zdravotne postihnutých. Dlhodobé stabilné partnerstvo spoločnosti s nitrianskym združením sa datuje od roku 1991 a NRSYS v rámci neho aktívne napomáha zabezpečovaniu programov pre zdravotne postihnuté deti, ako sú napríklad sociálno-rehabilitačné pobyty, tréningy zručností alebo mikulášske akcie. Zamestnanci firmy a ich rodinní prislušníci sa do aktivít osobne zapájajú, čím prispievajú k prekonávaniu pomyselných spoločenských bariér a k začleneniu postihnutých detí do spoločnosti. Hypermarket Carrefour Slovensko z Košíc získal čestné uznanie v tejto kategórii za spoluprácu so Spoločnosťou ľudí dobrej vôle, v rámci ktorej poskytuje pre azylantov, umiestnených v záchytných táboroch v prešovskom a košickom kraji, šatstvo, obuv, spotrebný materiál, hygienické potreby a potraviny. Význam spolupráce, ktorá sa datuje od roku 2001, spočíva v poskytovaní veľmi konkrétnej účelovo vymedzenej pomoci určenej pre túto okrajovú skupinu našej spoločnosti.

Cenu za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Cenu Via Bona Slovakia za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne udelila hodnotiaca komisia spoločnosti MTM Obaly z Martina, na čele ktorej stoja tri ambiciózne ženy, ktorým sa podarilo úspešne skĺbiť obchodného ducha s podporou verejnoprospešných služieb. Spoločnosť získala ocenenie za nezištnú pomoc mimovládnym organizáciám v oblasti opatrovateľských služieb – finančnú podporu organizácie Samaritán, ktorá poskytuje opatrovateľskú starostlivosť a sociálno-prepravné služby pre starých a chorých v domácom prostredí, podporu martinskej fakultnej nemocnice a detských domovov v Martine a v Necpaloch.

Čestné uznanie za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne získali dve firmy. Spoločnosť BBF elektro zo Spišskej Novej Vsi bola ocenená za svoju snahu pomáhať mentálne postihnutým ľuďom v začlenení sa do spoločenského života. V roku 2003 zrealizovala v domove pre mentálne postihnuté deti montáž elektroinštalácie, vďaka ktorej dnes zariadenie poskytuje sociálne služby pre klientov v dennom stacionári a v chránenom bývaní. Spoločnosť Matador z Púchova bola odmenená za charitatívne aktivity, ktoré vykonáva prostredníctvom vlastnej Nadácie na podporu púchovského regiónu. Svoju pomoc spoločnosť smeruje predovšetkým do oblasti zdravotníctva, školstva a regionálneho rozvoja. Angažovaním sa vo verejnoprospešných aktivitách tak zamestnanci a vedenie podniku pomáhajú dlhodobému rozvoju územnej oblasti, v ktorej spoločnosť pôsobí.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Cenu Via Bona Slovakia za odvahu podporiť inovačný projekt získali Slovenská sporiteľňa a reklamná agentúra Mayer/McCann-Erickson z Bratislavy za odbornú a finančnú podporu komunikačnej kampane Slovenskej katolíckej charity na podporu hospickej starostlivosti. V spolupráci týchto dvoch firiem sme ocenili jedinečný príklad zjednotenia stratégie odbornej a finančnej pomoci. Uznanie si rovnako zasluhuje i odvaha týchto dvoch subjektov angažovať sa (formou reklamných spotov a a printových inzerátov) v oblasti odtabuizovania témy ľudského zomierania a navrátenia starostlivosti o zomierajúcich späť do bežného ľudského života.

Čestné uznanie za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia za odvahu podporiť inovačný projekt získala spoločnosť Novitech z Košíc za umožnenie seniorom získať a zdokonaliť si počítačové zručnosti ako často nevyhnutnej podmienky aktívneho zotrvania v zamestnaní. Vo svojom vzdelávacom centre TeleDom v Košiciach spoločnosť poskytla priestory pre kurzy výpočtovej techniky organizované v spolupráci s neziskovou organizáciou Senior Dom. Spoločnosť Novitech z Bratislavy získala v tejto kategórii čestné uznanie za plnú finančnú podporu prevádzky celoslovenskej Linky záchrany, ktorá je unikátnym systémom telefonickej pomoci a umožňuje poskytovať odborné služby pri ohrozeniach života pre postihnutých a svedkov nehody. Spoločnosť Slovak Telekom z Bratislavy získala v tejto kategórii čestné uznanie za plnú finančnú podporu prevádzky celoslovenskej Linky záchrany, ktorá je unikátnym systémom telefonickej pomoci a umožňuje poskytovať odborné služby pri ohrozeniach života pre postihnutých a svedkov nehody.

Cena za mediálny prínos

 • Médiá zohrávajú v živote každej demokratickej spoločnosti jednu z kľúčových úloh. Nie je tomu inak ani pri informovaní o filantropii a spoločenskej zodpovednosti slovenských firiem. Pozícia médií je v tejto súvislosti o to významnejšia, že bez ich pričinenia by sa verejnosť o existencii mnohých firemných darcov nedozvedela. Nadácia Pontis sa preto rozhodla udeliť v tomto ročníku cenu v novej kategórii pod názvom: Cena za mediálny prínos k šíreniu myšlienok firemnej filantropie a za odvahu venovať sa novej téme spoločenskej zodpovednosti firiem. Cenu, ktorú odovzdal reprezentant Slovenskej republiky v ľadovom hokeji Ľubomír Višňovský, získali Hospodárske noviny pod vedením šéfredaktorky Alice Ďurianovej.

Čestné uznanie pre podnikateľa – jednotlivca

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia pre podnikateľa-jednotlivca získal Ján Drobný, ktorý so svojím kolegom Pavlom Hačudom stojí na čele spoločnosti ARES z Bratislavy. Spoločnosť sa venuje výrobe zdvíhacích zariadení pre telesne postihnutých a dodáva detské časopisy do základných škôl. Ján Drobný získal ocenenie za úzku spoluprácu a finančnú podporu, ktorou jeho spoločnosť prispieva na činnosť Klubu telesne postihnutej mládeže v Košiciach. I napriek svojmu vlastnému životnému handicapu si zachoval vieru v dobro, ktorú prejavuje vo svojej úprimnej pomoci tým, ktorí ju najviac potrebujú.Štvrtý ročník galavečera Via Bona Slovakia sa konal v partnerstve so spoločnosťou Citigroup a pod záštitou veľvyslanca USA na Slovensku Ronalda Weisera, prvého prezidenta SR Michala Kováča a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovíta Kaníka.

Do Via Bona za rok 2002 sa prihlásilo 65 nominácií firiem a jednotlitvcov. Najdôležitejším kritériom hodnotiaceho výberu nebola výška príspevku, ale jeho prospešnosť pre komunitu, obec, mesto alebo región na Slovensku. Na slávnostnom akte sa okrem významných hostí slovenskej spoločenskej obce zúčastnila aj Wendy Luers, iniciátorka myšlienky Cien firemnej filantropie v Čechách, Poľsku a na Balkáne.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 2002

Po dvoch rokoch prestávky Nadácia Pontis opäť obnovila súťaž Via Bona Slovakia za najinšpiratívnejšie projekty firiem v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Do Via Bona za rok 2002 sa prihlásilo 65 nominácií firiem. Najdôležitejším kritériom hodnotiaceho výberu nebola výška príspevku, ale jeho prospešnosť pre komunitu, obec, mesto alebo región na Slovensku. Na slávnostnom akte sa okrem významných hostí slovenskej spoločenskej obce zúčastnila aj Wendy Luers, iniciátorka myšlienky Cien firemnej filantropie v Čechách, Poľsku a na Balkáne.

V treťom ročníku ocenenia Via Bona Slovakia 8-členná hodnotiaca komisia rozhodla o víťazoch v 5 kategóriách.

Hlavná cena

 • Globálna finančná skupina holandského pôvodu ING Group nadviazala na tradíciu pôsobenia holandských nadácií na Slovensku. Ocenenie získala za odvahu otvoriť cestu novému partnerstvu podieľaním sa na spoluzaložení Nadácie SOCIA a spojenie filantropického smerovania banky s podporou napĺňania poslania nadácie. Dary od ING Bank a poisťovne Nationale – Nederlanden sa stali majetkom Charitatívneho fondu LION v správe Nadácie SOCIA. Spoločne boli určené pravidlá transparentného a otvoreného udeľovania grantov z tohoto fondu. Cieľovou skupinou sa stali deti v priamom ohrození života alebo deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. ING Group sa taktiež rozhodla prispieť na kúpu priestorov pre Nadáciu SOCIA a tým napomôcť jej finančnej udržateľnosti a zabezpečeniu realizácie jej poslania. Cenu odovzdala podpredsedníčka NR SR Zuzana Martináková.

Cena za dlhodobé partnerstvo

 • Spoločnosť Poradca podnikateľa získala ocenenie za dlhodobé za vytvorenie a podporu firemnej nadácie Rozum a cit, ktorá vznikla na pomoc opusteným deťom. Cieľom nadácie je umožniť deťom prežiť detstvo uprostred pestúnskej starostlivosti. Cenu odovzdal bývalý prezident Slovenskej republiky Michal Kováč.

Cena za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • U.S. Steel Košice si odniesla ocenenie za všestrannú podporu ekonomického a sociálneho rozvoja Košíc a východného Slovenska. Cenu odovzdal Scott Thayer, zástupca veľvyslanca USA Ronalda Weisera na Slovensku.

Cena za odvahu podporiť inovatívny projekt

 • Spoločnosť WHIRLPOOL SLOVAKIA získala ocenenie za projekt Detský čin roka, ktorý motivuje žiakov základných a špeciálnych základných škôl k šíreniu dobra v spoločnosti a vzájomnej spolupatričnosti. Cenu odovzdal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovít Kaník.

Cena pre jednotlivca

 • Vladimír Ščerbanovský z Košíc získal ocenenie za nezištné poskytovanie služieb pacientom združeným v Klube cystickej fibrózy. Cenu mu odovzdal generálny manažér Citibank (Slovakia) a.s. Ivan Thám.

Čestné uznania za podporu verejnoprospešnej činnosti v regióne

 • Tesco Stores SR získalo ocenenie za celoročný projekt Tesco Charita roka 2002, ktorý spoločnosť realizovala v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar. Spoločnosť Philip Morris Slovakia si cenu odniesla za komunitný projekt Zelené mesto, ktorý motivuje obyvateľov v Bratislave zaujímať sa o prostredie, v ktorom žijú a prispieť k jeho revitalizácii.

Čestné uznania za dlhodobé partnerstvo

 • Spoločnosť IQ Servis z Košíc získala čestné uznania za dlhodobú spoluprácu so Združením príbuzných a priateľov Radosť v Košiciach a spoločný projekt Duševné zdravie si chráň. Spoločnosť Orange Slovensko ho získala za dlhodobú spoluprácu s občianskym združením Návrat a profilovanie sa v téme zmeny systému starostlivosti o opustené deti v detských domovoch a spoluprácu s ETP – Centrom pre filantropiu na programoch regionálneho rozvoja.

Čestné uznanie za odvahu podporiť inovačný projekt

 • Spoločnosť ISSO z Prievidze si ocenenie vyslúžila za spoluprácu s občianskym združením Človek v ohrození pri realizácii projektu Pomoc krajanským komunitám Slovákov v zahraničí a spoločnosť EuroTel Bratislava za zavedenie špeciálnych SMS pre sluchovo postihnutých občanov a za dlhodobú spoluprácu so Slovenským zväzom pre sluchovo postihnutých.

Čestné uznanie v kategórii jednotlivec

 • Čestné uznanie Via Bona Slovakia 2002 v kategórii jednotlivec získal Peter Paľaga za finančnú, materiálnu a strategickú pomoc občianskemu združeniu Návrat a Martin Krivák za podporu projektu vystúpenia sluchovo postihnutých detí z celého Slovenska v bratislavskom Divadle Aréna.

Podujatie sme organizovali pod záštitou prvého prezidenta SR Michala Kováča, veľvyslanca USA na Slovensku Ronalda Weisera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ľudovíta Kaníka. Realizáciu projektu podporila Citibank (Slovakia), a.s.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 1999

Nadácia Pontis udelila ocenenie Via Bona Slovakia za rok 1999 trom firmám za rozvoj a šírenie myšlienky filantropie a darcovstva prostredníctvom podpory verejnoprospešných aktivít v meste, v ktorom pôsobia. Ceny slávnostne odovzdal 7. júna 2000 generálny riaditeľ Citibank (Slovakia), Arif Usmani, počas galavečera Via Bona Slovakia v kaviarni Reduta v Bratislave za účasti významných osobností verejného života, podnikateľov a zástupcov neziskových organizácií.

Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov sponzorov, podnikateľov, médií a neziskových organizácií vybrala z 32 nominácií z celého Slovenska jednu hlavnú a dve čestné ceny.

Hlavná cena

 • Chemosvit zo Svitu za opakovanú, systematickú a širokospektrálnu podporu verejnoprospešných aktivít.

Čestná cena

 • KELCOM International Poprad za ochotu, iniciatívu a hľadanie nových prístupov k darcovstvu v regióne Poprad
 • Transozeta – autodoprava z Tornale za dlhodobú osobnú podporu a angažovanosť v komunite

Hlavnú cenu predstavovala finančná odmena vo výške 90-tisíc korún a pamätné umelecké dielo mladého slovenského sochára Ivana Patúca. Víťazom čestných cien boli odovzdané finančné odmeny – každému v hodnote 45-tisíc korún. Získané finančné prostriedky sa ocenení rozhodli venovať na podporu aktivít alebo mimovládnych organizácií pracujúcich v prospech komunity na Slovensku.

Druhý ročník ocenenia Via Bona Slovakia podporila nadácia Citigroup Foundation, zastúpená na Slovensku spoločnosťou Citibank (Slovakia), nadácia The Foundation for a Civil Society, Denník SME, mesačník NonProfit a Občianske združenie MEDIA.

Víťazi Via Bona Slovakia za rok 1998

Ocenenie Via Bona Slovakia za inšpiratívne príklady firiem v oblasti firemnej filantropie sme začali odovzdávať ešte ako Nadácia pre občiansku spoločnosť. Prvý ročník súťaže sme pre firmy vyhlásili v roku 1999. Slávnostné odovzdávanie cien víťazom sa uskutočnilo v kaviarni Múzeum v Bratislave 9. marca 1999. Ceny odovzdával J. E. Ralph Johnson, veľvyslanec Spojených štátov amerických.

Ocenenie získali tri spoločnosti za rozvoj a šírenie myšlienky filantropie a darcovstva prostredníctvom podpory verejnoprospešných aktivít. Hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov sponzorov, podnikateľov, médií a neziskových organizácií vybrala z 38 nominácií z celého Slovenska jednu hlavnú cenu a dve čestné uznania.

Hlavná cena

 • KOPA za dlhodobú a nezištnú podporu pri realizácii projektu výstavby viacúčelového zariadenia pre ťažko a zdravotne postihnuté deti v Košiciach a okolí

Hlavnú predstavovala finančná odmena vo výške 181-tisíc korún a pamätné umelecké dielo od mladého slovenského sochára Ivana Patúca.

Čestné uznanie

 • Alcatel SEL TLH z Liptovského Hrádku za opakovanú, uvážlivú a systematickú podporu aktivít v meste a regióne Liptovský Mikuláš
 • APS – Litva Trnavy za dlhodobú osobnú angažovanosť, obetavosť a stálu finančnú, ako aj nefinačnú podporu práce s postihnutými ľuďmi v meste Trnava

Držitelia čestných cien získali každý odmenu 85-tisíc korún.

Získané finančné odmeny sa víťazi rozhodli venovať na podporu aktivít mimovládnych organizácií pracujúcich v prospech komunity.

Ocenenie Via Bona Slovakia za rok 1998 podporila Nadácia Citigroup Foundation zastúpená spoločnosťou Citibank (Slovakia) a Americká agentúra pre medzinárodný rozvoj (USAID).

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.