Férový hráč na trhu

Férový hráč na trhu

Za poctivý a výnimočný prístup k zákazníkom, dodávateľom a ďalším partnerom.

Ocenenie Férový hráč na trhu je zamerané na firmy s výnimočným prístupom k zákazníkom a/alebo dodávateľom, ako aj férovým prístupom k ďalším subjektom na trhu. Hodnotia sa najmä aktivity uskutočnené v predchádzajúcom roku. V tejto kategórii oceňujeme:

  • uvádzanie zodpovedných produktov a služieb na slovenský trh alebo zahraničné trhy (napr. rozvojových či transformujúcich sa krajín). Konkrétne môže ísť o produkty pre znevýhodnené skupiny zákazníkov, produkty s mimoriadnou kvalitou alebo spoločenskou inováciou;
  • nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov;
  • čestné jednanie s partnermi, napr. vytváranie etického a transparentného podnikateľského prostredia, zavedenie a dodržiavanie jasných pravidiel pre zákazníkov či dodávateľov, etická reklama a marketing;
  • podpora dodávateľov v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorý môže siahať aj do zahraničných krajín.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Martin Mazág

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky