V prípade otázok kontaktujte:

Katarína Teglassyová

programová manažérka

0918 579 816
katarina.teglassyova@nadaciapontis.sk

Katka sa venuje nadačným fondom Bekaert, Embraco, Strabag a Adient. Okrem toho koordinuje aj granty pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne a spolupracuje na projekte Generácia 3.0.

Správna rada Accenture Nadačného fondu

Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na správnu radu Nadácie Pontis. O použití prostriedkov fondu rozhoduje Rada pre firemné občianstvo, zložená zo zástupcov organizačných jednotiek Accenture na Slovensku:

Alena Kanabová pracuje v Accenture viac ako 20 rokov. Počas svojej kariéry pracovala na množstve projektov pre klientov z odvetví telekomunikácií, bankového sektora a utilít, primárne v oblasti systémovej integrácie. Momentálne je na pozícii senior manažérky v divízii Accenture Technology. Zároveň je riaditeľkou pre firemnú spoločenskú zodpovednosť a vedie Radu pre firemné občianstvo lokálnej pobočky Accenture. V rámci tejto role a tiež súkromne sa angažuje v podpore zmien vzdelávania na Slovensku a podpore diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí, s dôrazom na zvýšenie podielu žien v IT sektore.

Martin Bača sa popri svojej práci v spoločnosti Accenture ako manažér v oblasti systémovej integrácie už vyše 6 rokov intenzívne venuje aj aktivitám v oblasti spoločenskej zodpovednosti. Bol súčasťou pilotného projektu pro bono implementácie CRM systému pre vybranú neziskovú organizáciu, v rámci Nadačného fondu Accenture pomáha vyberať tie najlepšie projekty napĺňajúce stratégiu “Skills to Succeed”, ktorá si kladie za cieľ podporiť zručnosti talentovaných i znevýhodnených tak, aby sa dokázali vhodne uplatniť na trhu práce. Vo voľnom čase sa okrem rodiny venuje i svojmu súkromnému koníčku v tejto oblasti, kde cez vlastné občianske združenie organizuje rôznorodé charitatívne podujatia.

Zuzana Tanková v Accenture pracuje od roku 2011. Venovala sa najmä projektom optimalizácie procesov a zmeny IT aplikácií pre oblasť bankovníctva a poisťovníctva. Od roku 2018 je členkou Rady pre firemné občianstvo a súčasne koordinuje projekt Digital Skills, v rámci ktorého sa podarilo vyškoliť prostredníctvom dobrovoľníkov z niekoľkých firiem stovky učiteľov informatiky, s cieľom skvalitniť výučbu tohto predmetu na slovenských školách. V Rade pre firemné občianstvo zastrešuje tiež projekt darovania hardvéru školám a neziskovým organizáciám a má na starosti finančný reporting vo vzťahu k výdavkom realizovaným z rozpočtu Accenture nadačného fondu a k nákladom spojeným s pro bono aktivitami Accenture na Slovensku.

Tamara Kadnárová pôsobí v divízii Accenture Technology v bratislavskom technologickom centre, v oblasti testovania. Okrem projektov dodávaných externým klientom sa venuje aj interným aktivitám z titulu pozície vedúcej testovacej domény. Viac ako 6 rokov sa v Rade pre firemné občianstvo angažuje v programe IT v kurze, ktorý úspešne pomáha v spolupráci s rovnomennou neziskovou organizáciou mladým ľuďom nájsť si prácu v oblasti IT a je jedným z nosných projektov spoločenskej zodpovednosti Accenture na Slovensku v rámci globálneho programu „Skills to Succeed“.

Michala Hrdinová pôsobí v divízii Accenture Technology v bratislavskom technologickom centre. V rámci svojej pracovnej role sa primárne venuje téme vzdelávania žien s dôrazom na zvýšenie ich zastúpenia v IT sektore. Michala spoluvytvárala koncept a viedla prípravu a spustenie interného intenzívneho školiaceho programu Leto v IT, ktorého cieľom je otvárať dvere do IT sektoru ženám z rôznych profesijných oblasti. Okrem toho má na starosti na Slovensku unikátny štipendijný program zameraný na podporu vysokoškolských študentiek informatiky, ktorý Accenture realizuje na Fakulte informatiky a informačných technológií STU.

Mária Tonhauserová pracuje v Accenture od roku 2007 a v súčasnosti pôsobí ako manažérka v divízii Accenture Consulting. Počas svojej kariéry participovala na mnohých projektoch zameraných na procesnú optimalizáciu a automatizáciu, ako aj implementáciu CRM systémov, primárne u klientov bankového sektora. Angažuje sa pri podpore neziskových organizácií pôsobiacich v oblasti vzdelávania. V rámci Accenture na Slovensku vedie Radu rodičov, ktorá rozvíja aktivity súvisiace s prípravou na rodičovstvo, organizuje vzdelávacie podujatia pre rodičov a deti zamestnancov.

Michal Jurčo pôsobí v Accenture ako konzultant v oblasti telekomunikácií a zameriava sa na projekty týkajúce sa obsluhy zákazníkov, procesnej optimalizácie či automatizácie. Michal bol popri vysokej škole študentom Nexteria Leadership Academy a pri Nexterii ostal aj po ukončení programu: viedol klub Alumni, bol členom Správnej rady a momentálne je členom výboru pre podujatia Night of Chances. Organizácia Nexteria je jedným z dlhoročných strategických partnerov Accenture v oblasti firemného občianstva. Michal okrem iného viedol jeden zo spoločných projektov s Nexteriou, v rámci ktorého študenti zbierali požiadavky na nový CRM systém priamo pre túto organizáciu. Následne sa projekt preklopil aj do pro bono implementácie nového CRM riešenia, dodávaného zamestnancami Accenture.

Zuzana Kopecká pracuje v Accenture v divízii Accenture Operations od roku 2013. V súčasnosti pôsobí ako manažérka v oblasti riadenia služieb nákupu a financií so zameraním na optimalizáciu procesov, automatizáciu a transformáciu pre klienta v telekomunikačnom sektore. V rámci Rady pre firemné občianstvo sa angažuje najmä v rámci organizácie dobrovoľníckych a charitatívnych aktivít pre zamestnancov, ako napríklad príprava podujatí v rámci globálnej iniciatívy #GivingTuesday, plánovanie a zabezpečene zbierky šatstva a iných potrieb pre neziskové organizácie, viedla tiež organizáciu vianočných trhov s neziskovými organizáciami z rôznych oblastí v priestoroch firmy.

Lucia Skraková má v rámci Accenture personálneho oddelenia na starosti okrem iného aj realizáciu projektov v oblasti inklúzie a diverzity. V rámci Rady pre firemné občianstvo sa venuje najmä oblastiam vytvárania ústretových podmienok v zamestnaní a podpore pracujúcich matiek a rodičov, ako aj inklúzii menšinových a marginalizovaných skupín v pracovnom prostredí. Tieto témy aktívne adresuje aj v rámci svojho externého angažovania sa napr. v Charte diverzity Slovenska a tiež vo vedení Lean In Slovakia. Lucia tiež pripravila koncepciu a viedla spustenie komplexného firemného Programu duševného zdravia, ktorý je priekopnícky v slovenských podmienkach.

Monika Smolová je v Accenture na Slovensku zodpovedná za internú komunikáciu, čo je aj oblasť v rámci ktorej významne podporuje aktivity Rady pre firemné občianstvo. Vďaka svojmu predchádzajúcemu pôsobeniu v neziskovom sektore (Monika bola dlhoročnou zamestnankyňou Nadácie Pontis) významne prispieva svojím know-how do aktivít Rady pre firemné občianstvo. Ako komunikačná špecialistka napríklad zorganizovala inovatívnu celofiremnú komunikačnú kampaň zameranú na zvýšenie počtu zamestnancov, ktorí sa zapojili do asignácie 2 % dane z príjmu, významne prispela k zviditeľneniu aktivít Rady v rámci Accenture lokálne, ale aj globálne (napríklad v rámci prípravy nominácií projektov s dopadom na komunitu na interné ocenenie GREATER THAN AWARD), a tiež externe (napríklad pri príprave nominácií na prestížne ocenenie VIA BONA SLOVAKIA, ktoré sa v posledných rokoch pretavili do niekoľkých ocenení, vrátane ocenenia Zodpovedná veľká firma.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram