Accenture Nadačný fond si zakladná na transparentnosti a férovosti. Na tomto mieste preto nájdete informácie o plnení Kódexu transparentnosti, ktorý zaväzuje členov Asociácie firemných nadácií k zverejňovaniu informácií nad rámec zákona. Accenture Nadačný fond pristúpil k jeho plneniu aj napriek tomu, že nie je členom tejto asociácie.

Položka (s aktívnym prelinkom) Plnenie Poznámka
Správy o činnosti nadačného fondu  ✔
Poslanie  ✔
Programová stratégia a priority  ✔
Kontakt  ✔
Riadenie
Etický kódex a etické pravidlá  ✔ Nadačný fond sa riadi Etickým kódexom Nadácie Pontis, ako aj etickým kódexom Asociácie firemných nadácií, ktorej je členom
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadačného fondu  ✔ Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na správnu radu Nadácie Pontis
Zoznam pracovníkov a ich kontakty  ✔
Profily členov orgánov nadačného fondu, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií  ✔
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania nadačného fondu  ✔
Finančné prehľady
Príjmy z asignácie materskej firmy  ✔
Príjmy z darov materskej firmy  ✗
Príjmy z asignácie od iných subjektov  ✗  Uplynulý rok sme nemali žiadne takéto príjmy.
Príjmy z darov od iných subjektov  ✗ Uplynulý rok sme nemali žiadne takéto príjmy.
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel  ✔
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment  ✔
Komunikáciu programov  ✗  Uplynulý rok sme nemali žiadne výdavky na komunikáciu.
Udeľovanie grantov
Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)  ✔
Zloženie grantových komisií pri grantových programoch  ✔ O udeľovaní grantov rozhoduje Rada pre zodpovedné podnikanie spoločnosti Accenture, podľa pravidiel prideľovania grantov
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte  ✔
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch  ✔
Komunikácia
Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti  ✔ Webová stránka nadačného fonduFB Nadácie Pontis, Intranet spoločnosti Accenture
Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní  ✔

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.