Index udržateľnosti občianskej spoločnosti

Index udržateľnosti mimovládnych organizácií (IUMVO) pre strednú a východnú Európu a Euráziu je kľúčový analytický nástroj, ktorý každoročne meria vývoj občianskeho sektora v tomto regióne.

Každoročne index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v dvadsiatich štyroch krajinách daného regiónu a skúma celkové priaznivé prostredie vplývajúce na občiansku spoločnosť, zamerané na právne prostredie, organizačnú kapacitu, finančnú životaschopnosť, obhajobu záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúru a vnímanie MNO verejnosťou. Každá oblasť je hodnotená sedem bodovou škálou, kde 1 indikuje veľmi pokročilú úroveň a 7 indikuje nízku úroveň rozvoja. Index bol vytvorený Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj v spolupráci s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

IUMVO 2017

Korupcia, dlhodobý problém na Slovensku, bola jednou z hlavných tém aj v roku 2017. V tomto roku verejnosť venovala veľa pozornosti predraženým verejným zákazkám Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí počas slovenského predsedníctva v Európskej únii. Bývala zamestnankyňa ministerstva, neskôr spolupracovníčka Transparency International Slovensko, obvinila ministerstvo z organizovania predražených kultúrnych podujatí v rámci slovenského predsedníctva. Neskôr vyhlásila, že zmluva k organizácii prezentácie loga bola udelená vopred dohodnutej firme bez tendra. V novembri jej organizácia VIA IURIS a Aliancia Fair Play udelili ocenenie Biela vrana. Biele vrany sú odovzdávané každý rok whistleblowerom, ktorí sa na vlastnú päsť postavili neetickému alebo korupčnému správaniu alebo tým, ktorí spravili odvážny občiansky skutok v prospech verejnosti.

Tisíce Slovákov vyšli do ulíc počas troch veľkých protikorupčných pochodov, aby protestovali proti korupcii, netransparentným vzťahom medzi vládou a biznis sektorom. Nápad vznikol spontánne počas telefonátu dvoch stredoškolákov a bol inšpirovaný vlnou masových protikorupčných protestov v Rumunsku zopár mesiacov predtým. Požiadavky protestujúcich zahŕňali vyšetrenie konkrétnych prípadov, odvolanie ministra vnútra a špeciálneho prokurátora a zrušenie amnestii vydaných Vladimírom Mečiarom.

Protesty a silný verejný tlak viedli aj k zrušeniu tzv. Mečiarových amnestií a prezidentskej milosti bývalého slovenského prezidenta Michala Kováča.

Minister školstva odstúpil po škandále s rozdeľovaním európskych fondov pre výskumné projekty. Okrem toho bývalí ministri výstavby a regionálneho rozvoja boli odsúdení za konanie v rozpore s princípmi transparentnosti a verejného obstarávania. Bolo to prvé vznesené obvinenie vysoko postavených politikov na Slovensku.

Celkovo sa udržateľnosť neziskových organizácii v roku 2017 nezmenila. Pozitívny vývoj bol zaznamenaný v oblasti finančnej životaschopnosti, keďže rástol počet dostupných finančných zdrojov. Na druhej strane sa zhoršila oblasť vnímania organizácií zo strany verejnosti ako výsledok rastúcej polarizácie spoločnosti. Zmeny v ostatných oblastiach udržateľnosti nenastali.

Podľa záznamov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo v roku 2017 na Slovensku zaregistrovaných 50 734 mimovládnych organizácií.

Počet organizácií

46 053 občianskych združení

725 nadácií

3 209 neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby

606 neinvestičných fondov

141 organizácií s medzinárodným prvkom

Viac informácií

Pre viac informácií prosím kontaktujte Nadáciu Pontis na pontis@nadaciapontis.sk. Anglickú verziu Indexu udržateľnosti MVO pre strednú a východnú Európu a Euráziu za rok 2017 môžete nájsť tu.

Pre viac informácií o Indexe kontaktujte programovú manažérku:

Kristína Marušová

programová manažérka

0917 260 904
krtistina.marusova@nadaciapontis.sk

Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a tiež pripravuje každoročnú správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujímajú ju témy zlepšenia narábania s verejnými zdrojmi, zvyšovania transparentnosti a boja proti korupcii.

Predchádzajúce reporty