Index udržateľnosti občianskej spoločnosti na Slovensku

Index udržateľnosti mimovládnych organizácií (IUMVO) je kľúčový analytický nástroj, ktorý meria vývoj občianskeho sektora v regióne strednej a východnej Európe a Eurázii.

Každoročne index sleduje vývoj občianskej spoločnosti v dvadsiatich deviatich krajinách. Index skúma celkové priaznivé prostredie vplývajúce na občiansku spoločnosť, zamerané na právne prostredie, organizačnú kapacitu, finančnú životaschopnosť, obhajobu záujmov, poskytovanie služieb, infraštruktúru a vnímanie MNO verejnosťou. Každá oblasť je hodnotená sedem bodovou škálou, kde 1 indikuje veľmi pokročilú úroveň a 7 indikuje nízku úroveň rozvoja. Index bol vytvorený Americkou agentúrou pre medzinárodný rozvoj v spolupráci  s lokálnymi organizáciami v každej z krajín.

Počet mimovládnych organizácii narástol, 2% sú naďalej hrozbou

Počet mimovládnych organizácií v roku 2013 opäť narástol. Podľa evidencie ministerstva vnútra je ich na Slovensku približne 40 370. Oproti minulému roku je ich nárast o 1 870.

Počet organizácií:

Občianske združenia: 36 480

Nadácie: 660 Neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby: 2 480

Neinvestičné fondy: 600

Organizácie s medzinárodným prvkom: 150.

Hrozbou naďalej zostáva znižovanie asignovanej čiastky z 2% z daní právnických osôb. Pretrváva nerovnomerné postavenie verejných a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb.

Vzťah vlády k mimovládnym organizáciám je nekonfrontačný. Organizáciám sa však nedarí presadzovať požiadavky neziskového sektora. K zhoršeniu v obhajobe záujmov môže dôjsť v roku 2014. Koncom roka 2013 Splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Filip Vagač ohlásil svoj odchod. V občianskej spoločnosti sa objavujú mladí lídri, ktorí sú aktívni vo svojich komunitách, avšak nie aktívni v presadzovaní systémových zmien na Slovensku.

Pre viac informácií prosím kontaktujte Nadáciu Pontis na pontis@nadaciapontis.sk. Anglickú verziu Indexu udržateľnosti MVO pre strednú a východnú Európu a Euráziu za rok 2013 môžete nájsť cez odkaz http://www.usaid.gov/europe-eurasia-civil-society

 

Pre viac informácií o Indexe kontaktujte programového manažéra Norberta Maura norbert.maur@ndaciapontis.sk

Predchádzajúce reporty