Rozpočet darcovského programu v roku 2019/2020 bol 50 tisíc dolárov, teda 44 802,87 Eur. Správa programu v roku bola 4 479,87 Eur, zvyšok bol použitý na verejnoprospešné účely v téme programu: podpora sociálnej inklúzie na Slovensku v hodnote spolu 40 323,00 Eur.

Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu
Black white horse,o.z. Terapeutická jazdiareň 4 928,00 € Black white horse,o.z. vďaka podpore vybudovalo Terapeutickú jazdiareň, ktorá pomôže 28 klientom s autizmom.
Nadácia Cvernovka Viac možností pre talentované mamičky 6 272,00 € Vďaka podpore mohla Nadácia Cvernovka použiť časť financií sme použili na úhradu poplatku za škôlkovné a druhá časť bola po vypuknutí pandémie COVID-19, kedy došlo k zatvoreniu materských škôlok, použitá na úhradu honorárov a  účastníčky programu dostali možnosť podporiť online kultúrne aktivity Nadácie Cvernovka.
Divadlo bez domova PM2020 7 170,00 € Vďaka grantu PM2020 mohol tím dramateraputov pracovať s 12 členmi hereckého tímu Divadla bez domova, aj počas pandémie.
OZ Vagus Integrácia ľudí bez domova predstavuje druhú šancu na plnohodnotný život 10 753,00 € Integračný program sa zameriava na bývanie a zamestnávanie ľudí bez domova v kombinácii s odborným sociálnym poradenstvom. V roku 2019 združenie odčlenilo Integračný program z nízkoprahového denného centra Domec do nových priestorov. Zároveň sa rozšíril tím programu. V októbri roku 2019 sme tiež spustili projekty zamestnávania, prostredníctvom ktorých v súčasnosti pracujú už 3 ľudia na trvalý pracovný pomer. Pozitívne výsledky projektu Housing Cverna v rámci integrácie ľudí bez domova v téme poskytovania bývania a sociálneho poradenstva sa v roku 2020 pretavili do rozšírenia bytového fondu združenia, a to o ďalších 6 bytových jednotiek.
Nadácia Pontis Admin z daru 4 479,87 € Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis boli podporené charitatívne aktivity v oblasti sociálnej inklúzie.
Nadácia Pontis Budúcnosť INAK 11 200,00 € Vďaka grantu bol podporený vznik pracovných listov pre mentorov 2. ročníka programu Budúcnosť INAK.

Kompletný prehľad v angličtine si môžete pozrieť tu.

Rozpočet darcovského programu v roku 2018/2019 bol 40 tisíc dolárov, teda 43 463,14 eur. Správa programu v roku bola 4 347,14 € eur, zvyšok bol použitý na verejnoprospešné účely v téme programu: podpora sociálnej inklúzie na Slovensku v hodnote spolu 39 116,00 eur.

Podporené projekty

Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu
Black white horse , o.z. Bezbarierový prístup 4 955,00 € Prínosom projektu bolo vybudovanie bezbariérového prístupu k terapeutickým zvieratám na animoterapiu k,terapeutickému domčeku, kde majú deti priestor na terapie a rehabilitácie a ku krytej jazdiarni, ktorá slúži na hipoterapiu.
Divadlo bez domova PM 2019 7 997,00 € Vďaka projektu sa uskutočnili 2 predstavenia v Košiciach, z toho jedno vo väzení v KE Šaci a 4 v Bratislave a zorganizoval sa dlhodobý dramaterapeutický proces pre znevýhodnených hercov a herečky, ktorých súčasťou bola i príprava na debatu s odsúdenými.
Nadácia Cvernovka Viac možností pre talentované mamičky 7 997,00 € Program umožnil 5 mamičkám preklenúť náročné obdobie a zvýšiť ich zamestnateľnosť, umožnil im získať vzdelávanie a prácu v coworkingu.
OZ Vagus Integračné centrum zamerané na ukončenie bezdomovectva 7 997,00 € Prostredníctvom grantu pre Integračné centrum sa podarilo zabezpečiť odborné sociálne poradenstvo pre 4 klientov OZ Vagus v projekte Housing Cverna. Pozitívne výsledky reflektuje udržanie bývania, zlepšenie situácie klienta a podpora samostatnosti.
Nadácia Pontis Admin fee dar 4 347,14 € Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bude podporená firemná filantropia a darcovstvo v téme sociálnej inklúzie a vzdelávania.
Nadácia Pontis Projekt Inklúzia 10 170,00 € Vďaka pracovníkom Nadácie Pontis bude podporená firemná filantropia  v téme sociálnej inklúzie a vzdelávania. Grant podporil prípravu pilotného centra Budúcnosť INAK na Slovensku a vzdelávaciu cestu do Tel Aviv na udalosť Enterpreneur of the Year, projekt
43 463,14 €

Kompletný prehľad v angličtine si môžete pozrieť tu.

Financie darcovského programu v roku 2017/2018 bolo 35 tisíc dolárov, teda 30 151,18 eur. Správa programu v roku bola 2974 eur, zvyšok bol použitý na verejnoprospešné účely v téme programu: podpora ľudí bez domova v hodnote spolu 27 177, 18 eur.

Podporené projekty

Nadácia Pontis projektový manažment grantového programu 2974
Pro bono Projektový manažment programu, realizácia stretnutí 5095,94 Prostredníctvom podpory Pro Bono aktivít sa prispelo k systematickým zmenám najmä v téme boja proti chudobe – bezdmovectvo, vzdelávania v oblasti zamestnávania Rómov a pod.
Vagus Mzdy sociálnych pracovníkov, prevádzkové náklady 6794 V rámci projektu bola poskytnutá odborná pomoc expertov pre ľudí bez domova prostredníctvom sociálnej poradne s cieľom vyriešenia problematiky bezdomovectva.
Depaul Mzdy sociálnych pracovníkov, prevádzkové náklady 6794 Projektom bola podporená činnosť združenia Depaul, ktoré sa snaží zabezpečiť celodennú starostlivosť pre ľudí bez domova, ktorá je slabo financovaná z verejných zdrojov
Divadlo bez domova Mzdy hercov, produkcia predstavenia 4246,62 V rámci projektu bola podporená činnosť sociálne či zdravotne znevýhodnených hercov divadla, čím im bola poskytnutá jedinečná príležitosť socializácie, ako aj zvýšenia pracovných zručností.
BW Therapy house 4246,62 V rámci projektu OZ Black white horse bola poskytnutá pomoc deťom, ktoré trpia akýmkoľvek znevýhodnením a nachádzajú sa v nie priaznivej situácií. Pomoc pozostávala z poskytnutia priestoru na rehabilitáciu

Kompletný prehľad v angličtine si môžete pozrieť tu.

Financie fondu v roku 2016/2017 boli 29 291,76 eur. Správa fondu v roku 2016/2017 bola 3 425,76 eur, zvyšok bol použitý na verejnoprospešné účely v téme programu: podpora ľudí bez domova v hodnote spolu 25 866 eur.

  • Útulky Depaul nádej pre ľudí pre ľudí kríze, Depaul Slovensko n.o. (7 570,00 eur)
  • PM 2017, Divadlo bez domova (5 220,00 eur)
  • Sociálna poradňa, OZ VAGUS (7 570,00 eur)
  • Pro bono, Nadácia Pontis, (5 506 eur)

Kompletný prehľad si môžete pozrieť tu.

V roku 2015/2016 bol grant vo výške 45 100 USD, teda 39561,4 eur rozdelený na projektové náklady: 35 900 eur a správu program vo výške 3661,4 eur.

 

Projekty boli podporené priamou podporou:

  • Filip-divadlom proti sociálno-kultúrnemu vylúčeniu ľudí bez domova, Divadlo bez domova (5 900,00 eur)
  • Podpora ľudí bez domova v útulkoch Depaul Slovensko, Depaul Slovensko (13 000,00 eur)
  • DOMEC – denné nízkoprahové a integračné centrum, OZ Vagus (12 000,00 eur)
  • Advokáti Pro Bono, Nadácia Pontis (5 000,00 eur)

Kompletný prehľad si môžete pozrieť tu.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram