Občianske spoločenstvá v strednej Európe prechádzajú štrukturálnymi zmenami a práve sociálne inovácie  budú v budúcnosti zohrávať dôležitú úlohu pri riešení spoločenských výziev. Ak chceme využiť náš potenciál v oblasti sociálnych inovácií, potrebujeme priaznivý ekosystém, ktorý uľahčuje implementáciu produktov, služieb a modelov na riadenie týchto spoločenských premien.

V októbri 2017 sme odštartovali trojročný projekt “Social(i)Makers”, v ktorom je Nadácia Pontis jedným z 13-tich partnerov v siedmich krajinách strednej Európy. Projekt  vedie Democenter-Sipe z Talianska a zameriava sa na navrhovanie vzdelávacích nástrojov a medzinárodného prenosu poznatkov v oblasti sociálnych inovácií.

Dôležité linky:

Viac informácií o projekte Social(i)makers a programe Interreg Central Europe môžete nájsť na oficiálnej stránke programu:

alebo na facebookovej stránke projektu:

Základné údaje o projekte

  • Názov projektu: Rozširovanie nadnárodnej inteligentnej komunity sociálnych inovátorov pre inkluzívny rozvoj strednej Európy / Growing a Transnational Smart Community of Social Innovators for the Inclusive Development of Central Europe
  • Skratka: Social(i)Makers
  • Projektové číslo: CE1040
  • Trvanie projektu: 1.8.2017 – 31.7.2020
  • Program: Interreg CENTRAL EUROPE
  • Celkový rozpočet projektu: 3 653 957,57 € (financovanie z EÚ-ERDF: 3 003 629,71 €)
  • Celkový rozpočet Nadácie Pontis: 360 972 € (financovanie z EÚ-ERDF 85%: 306 826,20 €)

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111