Verejné obstarávanie

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Prieskum ekosystému sociálnych inovácií na Slovensku“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia: 29. 6. 2020

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Fotografické služby“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom.

Dátum zverejnenia: 27. 5. 2020

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Dodanie tričiek s potlačou“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva  s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia: 16. 8. 2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Grafický návrh tréningového/výučbového manuálu a jeho spracovanie v elektronickej podobe“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia 8.8.2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Tlač a dotlač manuálu a tlač a dotlač brožúry, tlač letáku a tlač plagátika s infografikou“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia 8.8.2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Cateringové služby počas jednodňového odborného stretnutia (hackathonu zameraného na sociálne inovácie) v Košiciach“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia 8.8.2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Služby spojené s videoprodukciou pre aktivity európskeho projektu Social(i)Makers“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom
Dátum zverejnenia 27. 5. 2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Fotografické služby pre aktivity európskeho projektu Social(i)Makers“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom
Dátum zverejnenia: 27. 5. 2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Cateringové služby počas podujatia Národná konferencia zameranej na sociálne inovácie v Bratislave“ – v požadovanom termíne 4.6.2019 s +/- 15-dňovou flexibilitou termínu, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia 17. 4. 2019

 

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO:  „Cateringové služby počas podujatí zameraných na sociálne inovácie v Bratislave (Bratislava – Staré mesto alebo Bratislava – Ružinov)“ – 1. časť zákazky cateringové služby počas stretnutia 24.4. a 25.4.2019, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom 

Dátum zverejnenia 8.4.2019

 

 

Zmluva s víťazným uchádzačom – zverejnenie 3.4.2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO:  „Prenájom priestoru počas podujatí zameraných na sociálne inovácie v Bratislave (Bratislava – Staré mesto alebo Bratislava – Ružinov)“ – 1. časť zákazky prenájom počas stretnutia 24.4. a 25.4.2019, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia 3.4.2019

Zmluva s víťazným uchádzačom – zverejnenie 1.4.2019

Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO:  „Prenájom priestoru počas podujatí zameraných na sociálne inovácie v Bratislave (Bratislava – Staré mesto alebo Bratislava – Ružinov)“ – 2. časť zákazky prenájom počas Národnej konferencie 4.6.2019 s +/- 15-dňovou flexibilitou termínu, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Zmluva s víťazným uchádzačom

Dátum zverejnenia 1.4.2019

Objednávky – súhrná správa 2019

1. Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Tlmočnícke služby a súvisiaca tlmočnícka technika počas Národnej konferencie európskeho projektu Social(i)Makers v Bratislave“, na ktorú bol realizovaný prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky a realizácie zákazky, bola vyhodnotená na základe kritéria – najnižšia cena s DPH.

Objednávka s víťazným uchádzačom – 22. 5. 2019

2. Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Prenájom priestoru, catering 25.-26.6.2019 a expertné poradenstvo v oblasti organizácie sociálneho podniku v podmienkach zákona o sociálnych podnikoch 26.6.2019 počas projektového stretnutia Social(i)Makers v Spišskom Hrhove“ v súlade s § 1 ods. 12 písm v) bod 1 zákona o VO, kde dodávateľom je registrovaný sociálny podnik podľa zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.

Objednávka – 28.5. 2019

3. Zákazka podľa § 1 ods. 14 zákona o VO: „Mediálna kampaň cez sociálne siete pre nadnárodnú súťaž nápadov v oblasti sociálnych inovácií „Be Social, Be Maker“ projektu Social(i)Makers.

Objednávka – 30.8. 2019

 

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Tréningy v oblasti sociálnych inovácií“.
Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 4.9.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie … FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy – *Na vyplnenie WORD
SYLABY – TECHNOLOGY- priloha Social Innovation Policy – priloha

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať prílohu 1-4 a prílohu 5.1 / 5.2 návrh zmluvy podľa právnej formy dodávateľa s údajmi, cenou a prílohu 1 a 2 k zmluve, upravené podľa vybraných tréningov vrátane adaptácie.

Na strane 3 Výzvy v prílohe sú uvedené maximálne ceny za jednotlivé časti zákazky, ktoré sú pre Vás relevatné.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V zaslanej výzve na záväzné cenové ponuky bod 5.1. prosíme doložiť aj:
– doklad o oprávnení poskytovať službu resp zriaďovaciu listinu (ekvivalent), z ktorej vyplýva, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti.

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie počas podujatia Festival sociálnych inovácií a 7 tréningov v KOŠICIACH“.

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 2.9.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie … FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy – *Na vyplnenie WORD

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať napr. e-mailom prílohu 1-5 a
doklad o oprávnení poskytovať službu napr. odkaz / link na výpis z registra (ako doklad, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti).

Na strane 2 Výzvy v prílohe je uvedená maximálna možná cena: 4 455,16 EUR BEZ DPH.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V prílohe 5 návrh zmluvy prosím upraviť Vaše údaje, cenu a prílohu 2 k zmluve podľa potreby.

Dúfame, že takáto verzia zmluvy je pre Vás v poriadku resp vieme zapracovať dodatočne nevyhnutné záväzné klauzuly / vzory vašej firmy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia: 24.8.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom, Dátum zverejnenia: 4.9.2018

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie počas podujatia Festival sociálnych inovácií a 7 tréningov v KOŠICIACH“.

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 22.8.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie … FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy – *Na vyplnenie WORD

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať napr. e-mailom prílohu 1-5 a
doklad o oprávnení poskytovať službu napr. odkaz / link na výpis z registra (ako doklad, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti).

Na strane 2 Výzvy v prílohe je uvedená maximálna možná cena: 4 455,16 EUR BEZ DPH.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V prílohe 5 návrh zmluvy prosím upraviť Vaše údaje, cenu a prílohu 2 k zmluve podľa potreby.
Dúfame, že takáto verzia zmluvy je pre Vás v poriadku resp vieme zapracovať dodatočne nevyhnutné záväzné klauzuly / vzory vašej firmy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia: 20.8.2018

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Prenájom priestorov, technické zabezpečenie a občerstvenie počas podujatia Festival sociálnych inovácií a 7 tréningov v BRATISLAVE“.

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou“ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 22.8.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie … FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy – *Na vyplnenie WORD

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať napr. e-mailom prílohu 1-5 a
doklad o oprávnení poskytovať službu napr. odkaz / link na výpis z registra (ako doklad, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti).

Na strane 2 Výzvy v prílohe je uvedená maximálna možná cena: 5625,37 EUR BEZ DPH.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V prílohe 5 návrh zmluvy prosím upraviť Vaše údaje, cenu a prílohu 2 k zmluve podľa potreby.
Dúfame, že takáto verzia zmluvy je pre Vás v poriadku resp vieme zapracovať dodatočne nevyhnutné záväzné klauzuly / vzory vašej firmy pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom.

Dátum zverejnenia: 20.8.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom, Dátum zverejnenia: 28.8.2018

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s názvom: „Tréningy v oblasti sociálnych inovácií a služby senior experta na podujatí Festival sociálnych inovácií“.

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 15.8.2018
Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk
Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie: FV vyzva a prilohy.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy – *Na vyplnenie WORD

Súbory na stiahnutie k adaptácií – sylaby a quiz

K záväznej ponuke je potrebné vyplniť a zaslať prílohu 1-4 a prílohu 5.1 / 5.2 návrh zmluvy podľa právnej formy dodávateľa s údajmi, cenou a prílohu 1 a 2 k zmluve, upravené podľa vybraných tréningov vrátane adaptácie a / alebo aj senior experta na Festival.

Na strane 3-4 Výzvy v prílohe sú uvedené maximálne ceny za jednotlivé časti zákazky, ktoré sú pre Vás relevatné.
Tieto maximá sme stanovili na základe prijatých ponúk pri prieskume trhu a nie je možné ich prekročiť v záväznej ponuke.
V zaslanej výzve na záväzné cenové ponuky bod 5.1. prosíme doložiť aj:
– doklad o oprávnení poskytovať službu resp zriaďovaciu listinu (ekvivalent), z ktorej vyplýva, že dodávané služby sú predmetom vašej činnosti.

Dátum zverejnenia: 9.8.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom

Nadácia Pontis, ako verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) zverejňuje výzvu na predloženie záväznej cenovej ponuky na realizáciu zákazky s  názvom: Vysvetľujúce videá pre bezplatný online kurz pre verejnosť modul „Aktívne občianstvo“ v oblasti sociálne inovácie (filmovanie a editovanie) v anglickom jazyku„.

Predmet zákazky je zadávaný postupom podľa § 117 „ zákazka s nízkou hodnotou„ zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade so stanovenými kritériami uvedenými vo  výzve na predkladanie ponúk, ktorá je súčasťou tohto zverejnenia.

Lehota na predpokladanie ponúk: 27.6.2018, 14:00 Miesto: Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava e-mail: adriana.petrova@nadaciapontis.sk

Podrobné informácie nájdete v súboroch na stiahnutie v rámci tohto zverejnenia.

Súbor na stiahnutie Vyzva web.pdf

Súbor na stiahnutie a vyplnenie – prílohy a návrh zmluvy  -*Na vyplnenie WORD

Súbor na stiahnutie – digitálne cartoon postavičky, ktoré budú použité vo videu (Marek), požiadavky na spoločnú vizuálnu identitu – Guide Babao Studio.ai a Palette.psd

Dátum zverejnenia: 25.6.2018

Zmluva s víťazným uchádzačom Dátum zverejnenia 16.7.2018

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.