Skvelý zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ vyzdvihuje firmu s najlepšími projektmi a aktivitami realizovanými v roku 2019, ktoré sú zamerané na vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre zamestnancov, na podporu vzdelávania či spokojnosti zamestnancov. V tejto kategórii oceňujeme:

  • podporu diverzity a inklúzie na pracovisku (projekty zamestnávania znevýhodnených skupín, vytváranie zmiešaných tímov)
  • transparentné spôsoby hodnotenia a oceňovania zamestnancov (rodová rovnosť v odmeňovaní a osobnom ohodnotení zamestnancov)
  • rozvoj a vzdelávanie zamestnancov (inovatívne programy vzdelávania, tréningy umožňujúce i osobný rozvoj a pod.);
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov
  • vytváranie a zlepšovanie podmienok na ochranu a zlepšovania zdravia ako aj bezpečnosti pri práci
  • projekty prezentujúce postoj spoločnosti k zamestnancom v krízových situáciách (transparentná komunikácia k zamestnancom, vytváranie prostredia znižujúceho mieru stresu, spolupráca pri hľadaní nového uplatnenia, ponuka rekvalifikačných kurzov a pod.)
  • firmou iniciované a organizované zapájanie zamestnancov, ako sú komunitné dobrovoľnícke podujatia v pracovnom i voľnom čase
  • podporu expertného dobrovoľníctva resp. Pro Bono, kedy firma umožňuje svojim zamestnancom poskytovať bezplatné služby vo verejnom záujme.

Konzultácie

S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Skvelý zamestnávateľ vám rada pomôže Miroslava Gočálová (miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk, mobil – 0948 333 028). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: https://www.nadaciapontis.sk/projekty/via-bona-slovakia/faq-via-bona/ 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Uzávierka nominácii je 24. januára 2020. 

Nominačný formulár pre kategóriu Skvelý zamestnávateľKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram