Výnimočný zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň

Ocenenie Via Bona Slovakia 2022 v kategórii Výnimočný zamestnávateľ získala spoločnosť Curaprox Slovensko.

Ocenenie Výnimočný zamestnávateľ vyzdvihuje projekty a aktivity realizované v roku 2022, ktoré sú zamerané na vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre rôznorodé skupiny zamestnancov a zamestnankýň z hľadiska veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, národnosti, etnicity, zdravotného či sociálneho znevýhodnenia, ako aj ďalších faktorov. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia v tejto kategórii hodnotí projekty zamerané špecificky na:

  • zamestnávanie znevýhodnených skupín, ich rozvoj a zvyšovanie potenciálu;
  • podporu rodovej rovnosti a kariérneho rastu žien;
  • aktívne starnutie a medzigeneračný dialóg;
  • podporu duševného zdravia zamestnancov;
  • inovatívne tréningy a vzdelávanie zamestnancov zamerané na podporu nediskriminácie a inklúzie;
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Inšpirujte sa minuloročným víťazom Via Bona Slovakia 

 

Možnosť nominovať sa na ocenenie bude opäť prístupná v roku 2024.


Konzultantka kategórie Výnimočný zamestnávateľ 

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.


Nominačný formulár pre kategóriu Výnimočný zamestnávateľKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.