Srbskí analytici sa učili ako presadzovať svoje záujmy

Zaujímajú sa najmä o oblasti odpadového hospodárstva, reformy sociálnej politiky, decentralizácie v Srbsku atď.

17. jún 2011 - Politické odporúčania v oblasti odpadového hospodárstva, reformy sociálnej politiky, decentralizácie v Srbsku alebo prilákania zahraničných investícii do krajiny patria medzi témy analytických štúdií mladých srbských expertov, analytikov a novinárov, ktorých podporila grantom Nadácia Pontis.

Ako tieto odporúčania posunúť ďalej, s kým spolupracovať na ich presadení vo vláde alebo miestnej samospráve sa učili 10 srbskí analytici na školení o advokačných zručnostiach, ktoré pre nich pripravil Vladimir Pavlovič z Belehradskej otvorenej školy a Andrea Cox z Nadácie Pontis. Pre väčšinu z nich išlo o prvé ucelené školenie o tom, aké advokačné a lobistické aktivity a nástroje by mali využívať v komunikácii s vládou alebo inými partnermi na uplatnenie vlastných politických odporúčaní.

Štúdia nekončí publikovaním

Jelena Lučič zo srbskej mimovládnej organizácie Ecoist vidí využitie tohto tréningu pre „ujasnenie si vlastnej pozície, záujmov a spôsobu komunikácie ich tém s rôznymi zainteresovanými stranami.“Najdôležitejšie však pre ňu bolo uvedomenie si toho, že život analytickej štúdie nekončí jej publikovaním. „Aj potom, ako vypracujeme analytickú štúdiu, musíme mať otvorenú myseľ pre ďalšie možné zmeny, výzvy a kompromisy, ktoré budeme musieť spraviť, aby sme dosiahli konečný cieľ. V našom prípade je to súčinnosť všetkých zainteresovaných strán pri zavedení Aarhuského dohovoru o starostlivosti o životné prostredie v Srbsku,“ vysvetlila.

Srbskí analytici musia aktívne komunikovať

Školenie, ktoré sa konalo vo štvrtok 16. júna v priestoroch slovenskej ambasády v Belehrade, sa uskutočnilo v rámci projektu Skúsenosti Slovenska pre európsku integráciu Srbska, ktorý realizuje Nadácia Pontis. Jeho hlavným cieľom bolo prostredníctvom grantov podporiť mladých analytikov a novinárov, aby sa zapojili do verejnej diskusie o príprave Srbska na vstup do Európskej únie. Ich úlohou bolo tiež pripraviť analytické štúdie k jednotlivým sektorálnym politikám. Ich expertné štúdie by mali slúžiť ako podporný materiál pre srbskú vládu pri komunikácii s odbornou a širokou verejnosťou. A práve tréning o advokačných zručnostiach bol dôležitým krokom k tomu, ako pripraviť mladých analytikov na to, aby aktívne komunikovali so srbskou vládou.

Nadácia Pontis verí, že práve v srbskej mladej generácii môže nájsť krajina svoje budúce smerovanie. Poskytnutím finančnej podpory a riadeným praktickým tréningom zručností chce pomôcť tým, ktorí najviac túžia šíriť posolstvo európskej integrácie a tak pozitívne ovplyvňovať šance Srbska v jeho snahe vstúpiť do EÚ, aj s prispením Slovenska. Projekt  (Grantový program pre mladých analytikov a novinárov), ktorý po 19 mesiacoch končí 30. júna 2011, podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú pomoc SlovakAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky