Fond pre transparentné Slovensko

Fond pre transparentné Slovensko vznikol ako unikátna iniciatíva zodpovedných firiem, ktorá nemá v okolitých krajinách obdobu. Firmy svojou finančnou aj nefinančnou podporou watchdogových a analytických organizácií prispievajú od roku 2012 ku kontrole dodržiavania zákonov, či etických noriem a k zmenšovaniu priestoru pre korupciu a únos štátu. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. My však vidíme Slovensko ako právny a vzdelaný štát a predvídateľný a férový priestor pre podnikanie a život.

Viaceré ďalšie projekty boli po našej kritike zmenené, aby lepšie preukázali svoju opodstatnenosť. Podpora fondu v tom bola kľúčová. Pomohla nám vybudovať metodiku, systematický proces hodnotenia a udržiavať záujem IT komunity a širšej verejnosti o investície v rádoch stoviek miliónov EUR.

Ján Hargaš, člen správnej rady a zakladajúci člen Slovensko.Digital

Aktuálne má Fond pre transparentné Slovensko 17 členov. Počas svojej existencie podporil takmer 50 projektov, celkový objem finančnej podpory bol viac ako 840 tisíc eur. Táto investícia však už doteraz preukázateľne pomohla ušetriť stovky miliónov eur z verejných zdrojov a naštartovala nevyhnutné zmeny napríklad pri ozdravovaní súdnej moci, zvyšovaní šancí na lepšiu vymožiteľnosť práva, pri advokácii za lepšie systémové nastavenie súdnictva a prokuratúry, sprehľadňovanie biznisu cez schránkové firmy, poskytovanie nenáležitých výhod verejným funkcionárom, pri kritickom zhodnotení a šetrení zdrojov v PPP projektoch alebo pri overovaní efektivity investícií štátnej správy do IT.

Vízia fondu

  • Slovensko ako právny štát: predvídateľný a férový priestor pre podnikanie i život

Ciele fondu

  • Presadenie systémových zmien, ktoré napomôžu eliminovaniu korupcie a únosu štátu (súdy, prokuratúra, polícia, kontrolné orgány…
  • Verejná kontrola a tlak na všetkých aktérov, aby dodržiavali zákony i etické normy

Stratégia fondu

  • Finančná i nefinančná podpora organizácií a iniciatív, ktoré pomáhajú napĺňať vyššie uvedené ciele
  • Sieťovanie aktérov, vytváranie synergií a kritickej masy subjektov odmietajúcich korupciu

Novinky z Fondu pre transparentné Slovensko

Nezmeškajte žiadne novinky z Fondu pre transparentné Slovensko. Zlepšiť podnikateľské prostredie, zvýšiť transparentnosť a znížiť korupciu je beh na dlhé trate. Buďte s nami počas celého jeho trvania a sledujte, aké kroky sa podnikajú k zlepšeniu situácie v našej krajine.

Mám záujem o novinky z fondu

Pridajte sa k Fondu pre transparentné Slovensko a pomôžte:

kontrolovať a zlepšovať činnosť súdov, polície, prokuratúry

dohliadať na korektné míňanie verejných financií

presadzovať transparentnosť fungovania štátu

odhaľovať kauzy vysokej korupcie

demaskovať prepojenia politikov a mocných ľudí v pozadí

Ako sa stať členom sa dozviete v sekcii

ČLENOVIA

Vo Websupporte chceme prispieť k tomu, aby sa podnikateľské prostredie na Slovensku systematicky zlepšovalo. Organizácie, ktoré Fond podporuje, robia neuveriteľne dobrú prácu v odkrývaní a poukazovaní na problémy, ktoré tu dnes máme a tým posúvajú spoločnosť dopredu. Transparentnosť by mala byt súčasťou každej zrelej, demokratickej spoločnosti a my ju chceme na Slovensku pomôcť spoluvytvárať.

Ján Cifra, CEO Websupport

Aktuality

Načítať ďalšie