Zodpovedná malá/stredná firma

Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

 V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných:

  • zodpovednosť voči zamestnancom,
  • zodpovednosť voči komunite,
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu,
  • zodpovednosť na trhu a etika.

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

Nominujte svoju firmu v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma 

Inštrukcie k vypĺňaniu: Vypĺňajte stručne. S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma vám rád pomôže Jakub Šimek (jakub.simek@nadaciapontis.sk, tel. - 02 5710 8135, mobil - 0905 989 741).Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia 

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Lukáš Bakoš

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky