Zodpovedná malá/stredná firma

Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných:

  • zodpovednosť voči zamestnancom;
  • zodpovednosť voči komunite;
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu;
  • zodpovednosť na trhu alebo etika.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Lukáš Bakoš

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky