Zodpovedná malá/stredná firma

Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

 V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných:

  • zodpovednosť voči zamestnancom,
  • zodpovednosť voči komunite,
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu,
  • zodpovednosť na trhu a etika.

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Lukáš Bakoš

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky