Zodpovedná malá/stredná firma

Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

 V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované aspoň v dvoch oblastiach z nasledovných:

  • zodpovednosť voči zamestnancom,
  • zodpovednosť voči komunite,
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu,
  • zodpovednosť na trhu a etika.

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Lukáš Bakoš

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma vám rád pomôže Marek Richter (marek.richter@nadaciapontis.sk, tel. – 02/ 5710 8119, mobil - 0918 595 999). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky