Zodpovedná veľká firma

Zodpovedná veľká firma

Za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.

Ocenenie Zodpovedná veľká firma udeľuje Nadácia Pontis firmám s viac ako 250 zamestnancami za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia hodnotí uskutočnené opatrenia v jednotlivých oblastiach:

  • manažment zodpovedného podnikania, napr. výber relevantných tém, stratégia, ciele a ich meranie, komunikácia s relevantnými partnermi, strategické partnerstvá, inovatívny prístup;
  • riadenie vplyvu na životné prostredie;
  • etika, napr. implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné opatrenia a mechanizmy;
  • starostlivosť o zamestnancov;
  • zodpovedné pôsobenie na trhu, vzťah firmy k zákazníkom, dodávateľom, konkurencii a ďalším;
  • partnerstvo s komunitou, aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie, darcovstva či zapájanie zamestnancov do dobrovoľníctva.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky