Schönherr

Doplníme čoskoro.

2017

Trojsten, o.z. – 1. Prehľad právnych povinností organizácie v súvislosti s ochranou osobných údajov.

2. Prehľad právnych zodpovedností združenia pri organizácii vzdelávacích podujatí.

Pohodovo – Právne poradenstvo a nastavenie podmienok projektu finančnej gramotnosti pre deti

BENI klub o.z. – 1. Žiadosť o zaradenie športovej metodiky do evidencie na Úrade priemyselného vlastníctva SR

2. Právne poradenstvo vo veci ochrany autorských práv tvorcov športovej metodiky

Cyklokoalícia, o.z. – Úvodné sedenia k právnej analýze možnosti vypovedania nevýhodných zmlúv magistrátom mesta Bratislava. Spolupráca bola ukončená pred zhotovením právneho výstupu.

O.z. Združenie zástupcov neštátnych detských domovov (ZZNDeD) – Posúdenie zákonnosti postupu Úradu komisára pre deti v súvislosti s vykonávanými inšpekciami.

Transgender Europe – Analýza pokrytia služieb zdravotnej starostlivosti a podmienok poistenia pre transsexuálov. Materiál bude žiadateľom použitý na prípravu odporúčaní nastavenia služieb v dvoch Európskych štátoch.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.