Advokáti už pomohli vyše 160 neziskovým organizáciám

 

V akých oblastiach pomáhajú advokáti najčastejšie a čomu všetkému sa v rámci Advokátov Pro Bono venujeme?

Advokáti pomáhajú neziskovkám rôznymi spôsobmi právnej pomoci. Najčastejšie si vyberajú z Newslettra (zoznamu žiadostí neziskoviek o právnu pomoc), ktorý im zasielame každý štvrťrok. Spolupráce tohto druhu sú obyčajne jednorazové a majú inštitucionálny charakter.

Advokáti tiež občas vyškoľujú organizácie alebo ich klientov v témach, ktoré ich najčastejšie zaujímajú, alebo s ktorými sa ich klienti potrebujú oboznámiť.

Niektorým žiadostiam sa venujú študenti v rámci predmetu Právna klinika neziskového sektora, ktorý každý semester organizujeme spolu s Právnickou fakultou Univerzity Komenského. Advokáti tak pomáhajú nielen organizáciám, ale zároveň prakticky vzdelávajú novú generáciu právnikov.

Advokáti pomáhajú nielen neziskovkám, ale v niektorých prípadoch aj ich klientom, v prípade, že došlo k vážnemu porušeniu ich práv alebo vyriešenie ich problému je vo verejnom záujme (strategická litigácia). Na jar roku 2016 sme začali spolupracovať s PraF UK na Študentskej právnej poradni, kde môžu advokáti robiť supervíziu študentom, pomáhajúcim fyzickým osobám z marginalizovaných alebo inak ohrozených komunít.

Individuálnym klientom – ľuďom bez domova, advokáti pomáhajú aj v Právnej klinike pre ľudí bez domova, ktorú sme otvorili v marci 2016. V programe sa navyše venujeme systémovému riešeniu bezdomovectva a konkrétne sa zameriavame na možnosti oddlženia tejto sociálne a ekonomicky vylúčenej skupine obyvateľstva.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.