• Hľadám právnu pomoc ako fyzická osoba. Môžem sa obrátiť na vás?

Program Advokáti Pro Bono (APB) je zameraný na poskytovanie právnej pomoci výlučne neziskovým organizáciám a v špecifických prípadoch ich klientom. Pre tých ľudí, ktorí vzhľadom na svoje majetkové pomery a príjmy nemôžu využívať existujúce služby právnej pomoci, Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo Centrum právnej pomoci.

 • Je pro bono zadarmo?

Poskytovatelia pro bono služieb ponúkajú svojim klientom z neziskového sektora alebo sociálne znevýhodneného prostredia svoje služby bezplatne alebo za symbolickú cenu. Pro bono je jedným zo spôsobov vyjadrenia spoločenskej zodpovednosti firiem, prostredníctvom ktorého advokátske kancelárie využívajú odbornosť a časové kapacity advokátov na verejnoprospešný účel. Pro bono nie je synonymom slova grátis alebo zadarmo. Pojem sa viaže na službu vykonanú vo vysokej kvalite, ale vzhľadom na spoločensky prínosný charakter prípadu, poskytovateľ preberá náklad služby na seba.

 • Je možné finančne podporiť APB 2%, darom, faktúrou?

Pokiaľ si želáte stať sa členom programu, akceptujeme všetky tri formy zaplatenia ročného príspevku.

Advokáti

 • Prečo je Nadácia Pontis tým správnym miestom na pro bono?

Už od roku 2011 razíme cestu pro bono službám na Slovensku a na Slovensku sme lídrom v rozvoji manuálneho a expertného dobrovoľníctva. Nastavenie programu neustále vylepšujeme na základe spätnej väzby existujúcich členov, inšpirácie zo zahraničia na medzinárodných pro bono konferenciách a bohatého know-how, ktoré vďaka širokému záberu nadačných aktivít koluje v Pontise. V rámci právnych pro bono služieb sa do pomoci zapojilo už vyše 60 advokátov, ktorí pomohli viac ako 160 neziskovkám.

 • Nikdy som predtým nepracoval/-a s neziskovým sektorom. Je to problém?

Rozhodne nie! Dôležité je byť odborník v právnej oblasti, v ktorej poskytujete pomoc, nepotrebujete mať predchádzajúce skúsenosti s prácou s neziskovým sektorom. Advokátom odporúčame dohodnúť si minimálne jedno stretnutie v priestoroch mimovládnej organizácie – prostredie neziskovky vám umožní spoznať podmienky, ktoré sú pre danú neziskovku typické. Všetci naši advokáti raz začínali.

 • Ako sa môžem stať pro bono odborníkom?

Kontaktujte nás! Ponúkame rôzne druhy pomoci od Kliniky neziskového sektora (pomoc neziskovkám v spolupráci so študentmi Právnickej fakulty Univerzity Komenského), Kliniky pre ľudí bez domova (pomoc klientom organizácií, ktorých cieľová skupina sú ľudia bez domova), prípady inštitucionálneho charakteru alebo strategická pomoc neziskovkám, ktorej cieľom je zmena systému alebo širšieho okruhu ľudí. Advokáti sa tiež venujú vzdelávaniu neziskoviek a škôl prostredníctvom Tréningov Pro Bono.

 • Môžem si vybrať neziskovku, ktorej chcem pomôcť?

Áno, advokáti si vždy vyberajú žiadosti podľa ich expertízy, časových možností a samozrejme záujmu.

 • Aké sú povinnosti advokáta, neziskovky a Pontisu pri pro bono právnej pomoci?

Povinnosti spojené s pro bono pomocou sú obsiahnuté vo Všeobecných podmienkach programu. Súhlasom advokáta poskytnúť právnu pomoc klientovi sa zaväzuje pristupovať k nemu ako k platiacemu klientovi. To platí aj naopak – obe strany sa pravidelne informujú v akom stave je prípad a dodržiavajú dohodnuté termíny.

 • Aké benefity ma čakajú pri poskytnutí pro bono právnej pomoci?

– Rozšírenie obzorov v témach, ktorých sa venuje neziskový sektor

– Šanca spoznať nových ľudí – expertov v problematike, ktorá vás zaujíma

– Zmena pracovnej náplne

– Dobrý pocit z pomoci vykonanej pre spoločenské dobro

– Možnosť zviditeľniť sa v komunite

 • Môže sa zapojiť do pro bono služieb aj samostatne pôsobiaci advokát?

Áno, členstvo ponúkame aj súkromným advokátom. Členstvo je pre nich zdarma, no podmienky programu platia pre všetkých rovnako.

 • Treba byť členom programu, aby som mohol pomôcť?

Áno. Samostatne pôsobiaci advokáti majú členstvo zdarma. Platiaci členovia svojim finančným príspevkom využívajú nielen možnosti zapojenia sa, ktoré program ponúka, ale ich dar slúži na podporu a šírenie pro bono kultúry vo firmách.

 • Platí sa nejaký poplatok pri vstupe do programu APB?

Viď otázka vyššie… Poplatky spojené so vstupom do programu nájdete na tomto odkaze v sekcii Členské príspevky (na konci textu).

Neziskovky

 • Prečo požiadať o pro bono právnu pomoc v Nadácii Pontis?

V Nadácii Pontis sa venujeme pro bono službám už od roku 2011, poznáme firemný aj neziskový sektor a  rôznymi spôsobmi sa snažíme tieto dva svety prepájať. Spolupráce so systémovým presahom radi podporíme zvýšenými časovými kapacitami a v ojedinelých prípadoch aj finančným príspevkom. Dobre nastavené spolupráce neziskoviek a odborníkov často prinášajú lepšie výsledky ako platené služby. Výsledkom spolupráce je totiž pocit zadosťučinenia za dobrý skutok.

 • O aké pro bono služby môžem žiadať a ako k nim získam prístup?

V tomto článku sa môžete dočítať o rozsahu pro bono služieb, ktoré advokáti z programu poskytujú. Ak sa rozhodnete niektorú z možností využiť, požiadať o pro bono pomoc môžete vyplením tohto formuláru.

 • Podľa čoho sa rozhodnem akú pomoc skutočne potrebujem?

Ak mám všeobecné otázky v témach, ktoré zaujímajú aj iné neziskové organizácie Prihláste sa na Tréningy Pro Bono

Ak potrebujete poradiť alebo pomôcť v právnej oblasti v špecifickej otázke alebo na konkrétnom probléme → Vyplňte si žiadosť do programu Advokáti Pro Bono

Ak čelíte zaujímavým výzvam, ktorých riešenie pomôže širšej spoločnosti → Vyplňte si žiadosť do programu a my vám sa vám budeme snažiť nájsť odborníka na mieru alebo žiadosť s Vašim súhlasom zaradíme do ďalšieho ročníku Pro Bono Maratónu

 • Ako rýchlo dostanem pro bono pomoc?

Ku každej žiadosti pristupujeme individuálne a snažíme sa nájsť vhodné riešenie pre konkrétny prípad. Ako rýchlo nájdeme pre vás advokáta závisí od charakteru žiadosti (akú expertízu práva si vyžaduje a aký dopad bude mať na širšiu spoločnosť), časového obdobia, v ktorom ju posielate (vo februári a septembri sa nám darí umiestniť najviac prípadov) a našich časových kapacít v danom období. Podmienkou je, aby bola žiadosť v čase keď je zaslaná do programu aktuálna ešte minimálne 2 mesiace – urgentným žiadostiam o právnu pomoc obyčajne nevieme vyhovieť.

Advokáti majú na výber z viacerých žiadostí o právnu pomoc, potrebujú preto z textu vyčítať nevyhnutnosť prípadu a kam jeho riešenie Vašu organizáciu alebo klientov posunie.

 • Kto sú pro bono odborníci?

Pro bono experti pochádzajú prevažne z advokátskych kancelárií, ktoré sú našimi členmi. V programe máme aj samostatne pôsobiacich advokátov. Každý advokát sa venuje inému odvetviu práva a match medzi jeho expertnými a časovými možnosťami je preto niekedy zdĺhavejší.

 • Je pomoc skutočne zadarmo?

Právnici poskytujú pro bono služby na úkor platiacich klientov a často svojho voľného času. Je dôležité čo najjasnejšie formulovať vaše požiadavky, dodržiavať dohodnuté termíny a podľa možností pomoc advokátov komunikovať na vašej web stránke a pod. Úprimné „ďakujeme“ je však vždy najväčšou odmenou.

Máte inú otázku? Kontaktujte nás

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.