Aj podnikatelia môžu zapájať biznis do rozvojovej spolupráce

„Tak ako je biznis dobrý pre rozvoj, tak je aj rozvoj dobrý pre biznis. Je potrebné presadiť túto myšlienku ako mainstreamovú.“

25. jún 2012 - „Tak ako je biznis dobrý pre rozvoj, tak je aj rozvoj dobrý pre biznis. Je potrebné presadiť túto myšlienku ako mainstreamovú,“ myslí si Bernhard Weber z rakúskej mimovládnej organizácie ICEP. Weber prišiel na Slovensko, aby sa so slovenskýmu kolegami podelil so svojimi skúsenosťami ako efektívne zapájať biznis do rozvojovej spolupráce.

„Firemný sektor je v téme zapojenia biznisu do rozvojovej spolupráce zdrojom rozvoja, pretože pomáha vytvárať pracovné miesta a tým bojuje proti chudobe,“ uviedol Weber. Podľa jeho slov by si podniky mali uvedomiť najmä to, aký prínos môžu mať pre rozvoj, miestnu komunitu a nemali by svoje aktivity vnímať iba ako zdroj zisku.

Projekty by mali mať pridanú hodnotu

Podľa riaditeľky Slovenskej agentúry pre rozvojovú spoluprácu (SAMRS) Lucie Lackovej podnikatelia neponímajú rozvojovú spoluprácu ako rozvojovú. Podľa nej je to sposobené práve zlým nastavením výziev.„Jednoducho dostanú dotáciu, aby niečo dodali, vytvorili a publikovali. Je to naša chyba, pretože my ich nevedieme k tomu, že ich projekt musí mať aj nejakú pridanú hodnotu v danej krajine,“ skonštatovala Lacková.

Problém s nedostatočnou aktivitou zapájania firiem do rozvojovej spolupráce je podľa Bernharda Webera nielen na Slovensku, ale aj v Rakúsku. „Do rozvojovej spolupráce sa nezapája veľa firiem. Ak aj áno, ide väčšinou len o veľké firmy. Ak sa firmy zapájajú, treba zistiť, aké na to majú dôvody a aké výhody im z toho plynú,“ uviedol Weber. Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis, tiež pripomenula, že dôvodom môže byť aj to, že veľké firmy nemusia mať záujem o rozvojovú spoluprácu v krajinách, kde už majú svoje pobočky, pretože tam majú svoje vlastné rozvojové aktivity. Spomenula napríklad spoločnosť Microsoft, ktorá má pobočkou v Nairobi a realizuje filantropické a rozvojové aktivity vo svojom okolí.

Odborné raňajky na tému Modality financovania oficiálnej rozvojovej pomoci boli druhé zo série troch diskusií, ktoré Nadácia Pontis zorganizovala pre predstaviteľov vládneho, akademického a mimovládneho sektora. Počas raňajok diskutovali Michael Schieder z Austrian Development Agency (ADA) a Bernhard Weber z Institute for Cooperation on Development Projects (ICEP). Slovenské skúsenosti reprezentovali Valéria Zolcerová z Ministerstva zahraničných vecí SR, Lucia Lacková zo SAMRS a Nora Beňáková z Platformy Mimovládnych a rozvojových organizácií.

Podujatie sa uskutočnilo v rámci projektu Odborne o rozvojových témach, ktorý podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovak Aid.

To najdôležitejšie, čo odznelo počas odborných raňajok, si môžete prečítať aj v našom RESUMÉ.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky