Albánsko sa inšpiruje slovenskou skúsenosťou

Diskusia o tom, ako zapojiť občiansku spoločnosť do tvorby legislatívy.

21. máj 2012 - V rámci projektu Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne sa Nadácia Pontis snaží podporiť občiansku spoločnosť v dynamickom regióne, ktorý sa usilujuje o vstup do únie. Medzi tieto krajiny patrí aj Albánsko, v ktorom sa už diskutuje o kohéznej politike aj napriek tomu, že krajina ešte stále nemá status kandidáta. O tom, ako zapojiť občiansku spoločnosť do tvorby legislatívy, sme sa v nadácii rozprávali počas popoludňajšej diskusie pri šálke balkánskej kávy.

Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne, ktorý funguje pri Nadácii Pontis podporil 11 projektov v krajinách západného Balkánu. Zameriavajú sa predovšetkým na tvorbu politiky v súvislosti s reformami, ktoré sú potrebné pre vstup balkánskych krajín do Európskej únie. Autormi dvoch takýchto iniciatív sú aj Dorian Jano a Blerta Hoxha z Albánska, ktorí prišli na Slovensko, aby získali skúsenosti našej krajiny ako bývalého kandidáta pred vstupom do EÚ. Nadácia Pontis zorganizovala stretnutie grantistov so slovenskými predstaviteľmi neziskového sektora, ako aj s vládnymi predstaviteľmi. Nechýbal ani ambasádor Albánskej republiky na Slovensku Agim Isaku.

Dorian Jano z Európskeho hnutia v Albánsku sa zameriava na nástroj kohéznej politiky EÚ a fond IPA. Podľa neho je dôležité, aby vo svojom procese reforiem Albánsko nadviazalo spoluprácu s inými krajinami, ktoré majú v tomto smere skúsenosť. Slovensko je svojou rozlohou ako aj počtom obyvateľov vhodným vzorom pre Albánsko. „Niekedy sa dá naučiť viac z vecí, ktoré sa dali urobiť lepšie," vysvetlil Dorian Jano a zároveň podotkol, že Slovensko malo problémy s čerpaním prostriedkov z fondov EÚ a ich efektívnym využitím. Dôvodom, prečo sa Albánsko začalo aktívne venovať kohéznej politike, je fakt, že práve táto oblasť sa javila ako veľký problém pre bývalé kandidátske krajiny. Súdiac podľa zdĺhavého procesu, akým je príprava na vstup do EÚ, je nutné, aby sa už podnikli prvé kroky.

„Bol som prekvapený, že na Slovensku existuje ministerstvo pre regionálny rozvoj. Toto je pre nás signál, že v prvom rade je nevyhnutné venovať sa organizácii štátnej správy," dodal Dorian Jano, pričom vyjadril názor, že je potrebné, aby sa presadzoval princíp partnerstva pomedzi jednotlivými ministerstvami. Agim Isaku, veľvyslanec Albánskej republiky na Slovensku, ktorý v minulosti pôsobil ako riaditeľ Nadácie otvorenej spoločnosti, vyjadril súhlas s tým, že Albánsko sa potrebuje sústrediť na malé krajiny ako Slovensko. Ale malo by sa sústrediť aj na konkrétne oblasti.

Blerta Hoxha, ktorá sa v projekte Konzultácie za účelom zmeny venuje otázke inštitucionalizácie vzťahov medzi štátom a neštátnymi aktérmi v Albánsku, poukázala na nedostatok konzultácií v legislatívnom procese. Problematickou je taktiež aktívna účasť tretieho sektora na legislatívnom procese v Albánsku.

Albánski zástupcovia tretieho sektora pricestovali na Slovensko v rámci grantov Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne. V prvej fáze tento projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu a potrvá do októbra 2012. Nadácia Pontis realizuje projekt v spolupráci s Balkan Civil Society Development Network so sídlom v Macedónsku.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky