O rozvojovej spolupráci diskutoval aj kenský minister Danson Mwazo

Cieľom konferencie, ktorú organizovala Nadácia Pontis, bolo poukázať na súčasné trendy rozvojovej spolupráce.

4. máj 2012 - Transparentné politické rozhodovanie vedie k dlhodobo udržateľnému rozvoju v cieľových krajinách. Aj to bol jeden z odkazov Medzinárodnej vedeckej konferencie Rozvoj a demokracia, ktorá sa uskutočnila vo štvrtok v Bratislave. Cieľom konferencie, ktorú organizovala Nadácia Pontis spolu s Fakultou sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského, bolo poukázať na súčasné trendy rozvojovej spolupráce. Záštitu nad konferenciou prevzalo aj slovenské ministerstvo zahraničných vecí.

„Na Slovensku je málo príležitostí, kedy sa môže stretnúť a diskutovať viacero aktérov v oblasti rozvojovej spolupráce. Ide o zástupcov mimovládnych organizácií, akademikov, ale tiež zástupcov ministerstva zahraničných vecí,  ktoré rozhoduje o tom, aké sú priority Slovenska v rámci rozvojovej spolupráce,“vysvetľuje Ivana Raslavská, programová riaditeľka Nadácie Pontis.

Konferencia sa venovala predovšetkým demokracii a rozvoju. „Aktuálnym trendom je, že mnohí sa na rozvojovú spoluprácu nedívajú z ekonomického alebo sociálneho hľadiska, ale z pohľadu demokratického systému alebo podpory ľudských práv. Okrem nich je však dôležité aj transparentná politické rozhodovanie, ktoré vedie dlhodobo udržateľnému rozvoju v našich cieľových krajinách,“ dodala I. Raslavská. Cieľom konferencie tiež bolo, aby nastal dialóg medzi tými, ktorí rozhodujú o prioritách rozvojovej spolupráce a zástupcami mimovládnych organizácií, ktorí majú skúsenosti z terénu a vedia, čo ľudia v komunitách a partnerských organizáciách potrebujú.

Na konferencii vystúpili aj experti a spíkri zo zahraničia. O tom ako zvyšovať podporu demokracie v rámci rozvojovej spolupráce diskutovalGeert Laporte z European Central for Development Policy Managment,Íňigo Macias Aymar z Barcelona Central for International Affairs a Zuzana Fialová, predsedníčka Platformy mimovládnych organizácií. O zvyšovaní vplyvu rozvojovej politiky v Európskej únii hovorila Nicoletta Merlo z Európskej komisie. Štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Peter Javorčík zasa hovoril o úlohách zahraničnej politiky Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce.  

Konferencie sa zúčastnil aj  Dansom Mwazo, kenský minister turizmu a poslanec kenského parlamentu, ktorý vidí v slovensko-kenskej spolupráce veľké možnosti. „Ide predovšetkým o oblasti ako sú vzdelanie, poľnohospodárstvo, infraštruktúra a turizmus, z ktorých obe krajiny môžu benefitovať,“ povedal. Vyzdvihol tiež pomoc Slovenska v oblasti rozvojovej spolupráce ako sú projekty zvyšovania počítačovej gramotnosti a projekty v oblasti poľnohospodárstva. „Nechceme konkrétne produkty, ukážte nám, ako veci robiť. To všetko sú projekty, ktoré menia životy našich ľudí,“ dodal Danson Mwazo. Nadácia Pontis v Keni realizuje už druhý projekt zvyšovania počítačovej gramotnosti. Najnovšia počítačová učebňa pribudla na škole v dedine Marungu, ktorá bude slúžiť ku kvalitnejšiemu vzdelávaniu kenských študentov a ich učitelia si počítačové zručnosti budú osvojovať aj na Slovensku. „Sme radi, že niektorí  naši študenti sú už dnes schopní vďaka počítačom a internetu schopní komunikovať so svojimi rovesníkmi zo Slovenska a sťahovať si učebné materiály aj vďaka internetu,“ dodal kenský minister.   

Medzinárodná vedecká konferencia sa uskutočnila s finančnou podporouSlovak Aid.

 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky