Pokračujeme v podpore analytikov zo západného Balkánu, ktorí menia spoločnosť

Venujeme sa rozvoju aktívnej občianskej spoločnosti v Macedónsku, Srbsku a v Kosove a prenosu integračných skúseností.

Západný Balkán už dávno netvoria krajiny, ktoré sa zaoberajú výhradne len dôsledkami vojnového konfliktu. Tvoria ho aktívne spoločnosti, ktoré riešia problémy podobné tým našim na Slovensku. Mladých aktivistov z Macedónska, Srbska a Kosova momentálne trápi najmä postavenie menšín a ich zapojenie sa do verejného života, netransparentné územné plánovanie, umiestňovanie rómskych detí do špeciálnych škôl, možnosti využitia nástrojov elektronickej komunikácie občanov s úradmi, znečistenie životného prostredia, fiškálna (ne)transparentnosť, či zlepšenie správy vecí verejných v oblasti bezpečnostného a energetického sektora. 

Podporíme grantistov zo západného Balkánu

Aj druhá fáza Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne, ktorý vychádza z Nadácie Pontis, sa zameriava na podporu rozvoja aktívnej občianskej spoločnosti v Macedónsku, Srbsku a v Kosove a prenos integračných skúseností v týchto krajinách. "Slovensko sa ako členská krajina Európskej únie sústredí na odovzdávanie prístupových skúseností. V rámci nej sme vybrali 9 z 89 návrhov, ktoré majú najväčší potenciál na dosiahnutie cieľa a zmenu legislatívy či postojov spoločnosti k danému problému," vysvetľuje Andrea Cox, programová manažérka Nadácie Pontis. Pre plnohodnotné členstvo v Európskej únii je potrebné vybudovať a pevne ukotviť aktívnu občiansku spoločnosť, ktorá sa bude podieľať na tvorbe verejnej politiky. Medzi deviatich grantistov preto rozdelíme viac než 36-tisíc eur, ktoré slúžia na výskum a návrh riešenia ich vybraných tém. Mladí aktivisti sa prvýkrát spolu stretli na regionálnom školení koncom októbra v Skopje, kde sme im sprostredkovali zručnosti ako písať kvalitné analytické štúdie a ako ich ďalej využívať ako efektívny advokačný nástroj.

Samotní účastníci ocenili predovšetkým praktické zameranie celého projektu, ako aj cielený výber tém, ktoré západný Balkán trápia. Nečakaným prínosom pre všetky strany bol nielen jednostraný tok informácií zo strany Slovenska ako člena únie, ale aj výmena informácií medzi grantistami a možný synergický efekt zo zdieľania výskumu.

Projekt realizuje Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne vďaka podpore Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu. Nadväzuje na predchádzajúce fázy, v rámci ktorého sme podporili 25 projektov. Prioritnými oblasťami podpory je transfer slovenských skúseností z integračného procesu a podpora občianskej spoločnosti a posilnenie jej kapacít. Partnerom projektu je regionálna mimovládna organizácia Balkan Civil Society Development Network so sídlom v Macedónsku a potrvá do novembra budúceho roka.

Zoznam grantistov podporených v druhom kole Slovenského fondu pre verejnú politiku na Balkáne (jeseň 2013)

  • Právna úprava používania jazykov národnostných menšín a jej realizácia. Nástroje pre efektívne využívanie -   Institute for Democracy SOCIETAS CIVILIS Skopje (Macedónsko)  
  • Za transparentné územné plánovanie - Mikro Art (Srbsko)
  • Začlenenie menšín do kosovských bezpečnostných agentúr - Kosovo Center for Security Studies
  • Koľko znečisťovateľ skutočne platí v Macedónsku? - Citizens Association Front 2142 (Macedónsko)
  •  Dobrá správa vecí verejných cez väčšiu fiškálnu transparentnosť - Center for Economic Analyses – CEA (Macedónsko)
  • Nadmerné zastúpenie rómskych detí v špeciálnych školách - NGO Roma Resource (Macedónsko)
  • Nepriame následky konfliktu v roku 1999 na domáce násilie predčasné ukončenie školskej dochádzky - Center for Research, Documentation and Publication (Kosovo)
  • Dobrá správa vecí verejných v energetickom a bezpečnostnom sektore - Analytica Think Tank (Macedónsko)
  • Rastúce využite vládnych webstránok ako nástroj transparentnosti, zodpovednosti a elektronickej účasti spoločnosti na verejnom živote - Metamorphosis (Macedónsko) 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky