Slovenská učiteľka Daniela Skladanová školila učiteľov v Keni

Slovenská učiteľka strávila dva týždne v Keni, aby školila miestnych učiteľov v oblasti projektového vyučovania.

20. jún 2012 - Slovenská učiteľka Daniela Skladanová strávila dva týždne v Keni, aby školila miestnych učiteľov piatich škôl z okresu Voi v oblasti projektového vyučovania za pomoci moderných technológií.

„Učili sme 55 kenských učiteľov, ako si pripraviť učivo tak, aby ním priblížili reálny život študentom a aby si ho mohli osvojiť formou zážitku. Viedli sme ich k tomu, aby sa snažili vžiť do pocitov žiaka pri riešení praktických úloh. Jednou z nich bola aj príprava cesty slovenských študentov do Kene. Vyskúšali si, čo všetko obnáša zadanie projektu až po jeho odprezentovanie a hodnotenie,“ povedala Daniela Skladanová, ktorá učí ekonomické predmety na Obchodnej akadémii v Leviciach. Na Slovensku bola jedna z prvých učiteľov, ktorí sa na Slovensku začali venovať projektovému vzdelávaniu a vyškolila už veľa ďalších, ako používať moderné technológie vo výučbe. „Ide o moderný spôsob vzdelávania, ktorý je založený na tvorivosti a odstraňuje memorovanie žiakov, na ktoré boli doteraz zvyknutí aj kenskí učitelia,“ vysvetlila.

Školy majú aj počítačové učebne

Kenskí učitelia sa môžu projektovému vzdelávaniu venovať vďaka novým počítačovým učebniam, ktoré Nadácia Pontis zriadila v štyroch miestnych školách ešte koncom minulého roku. Posledná vznikla na dievčenskej škole Kajire Secondary School po dlhodobých prieťahoch s elektrickou energiou. Učebňa má dnes 15 počítačov a patrí medzi najkrajšie zariadené.

„Okrem toho, že sa zlepšia študijné výsledky našich žiakov očakávame, že vzrastie aj záujem rodičov z okolia o našu školu a pritiahneme viac šikovných študentov,” sľubuje si od projektu Simon Mwakughu, riaditeľ Mwaghogho Secondary School. Podľa neho budú učitelia viac motivovaní a absolventi školy po jej skončení nebudú musieť navštevovať ďalšie počítačové kurzy, vďaka čomu sa skôr uplatnia na trhu práce.  Počítačové učebne majú aj na Mwambiti Secondary, Moi High School či Marungu Secondary. Práve na nej slovenský veľvyslanec v Keni, Michal Mlynár, vyhodnotil aj súťaž o najlepšiu esej na tému Akú pozitívnu zmenu by som priniesol do svojej komunity.

Veľvyslanec ocenil najlepších študentov

Veľvyslanec vyhlásil súťaž pre kenských žiakov ešte začiatkom roka. Najčastejšie problémy, o ktorých písali, boli drogy, etnické a kmeňové deliace čiary v kenskej spoločnosti, ekonomicko-sociálne problémy, vzdelávanie, rovnosť pohlaví, kriminalita a korupcia a ďalšie. Medzi ocenenými študentmi sú traja chlapci a jedno dievča z troch stredných škôl v okrese Voi, ktorých pozval veľvyslanec na exkurziu do Nairobi, kde navštívia naše veľvyslanectvo, parlament a stretnú sa aj s kenským ministrom školstva. Súťaže esejí sa zúčastnili aj desiati žiaci z Obchodnej akadémie v Leviciach, ktorí svoje hlavné myšlienky prezentovali Keňanom aj vo videu.

Okrem Daniely prednášal kenským učiteľom aj Roman Baranovič z občianskeho združenia Indícia o potrebe technológii a zmeny prístupu na školách a Juraj Kopani z eTechnology vyškolil učiteľov v správnom narábaní s edukačnou technikou.

Projekt Slovensko-kenskej spolupráce pre moderné školy realizuje Nadácia Pontis s finančnou podporou slovenskej oficiálnej rozvojovej spolupráce Slovak Aid.

 

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky