Spustili sme registráciu na konferenciu 10 rokov pod logom SlovakAid

Konferencia sa uskutoční v stredu a vo štvrtok 16. a 17. októbra v Bratislave.

Konferencia sa uskutoční v stredu a vo štvrtok 16. a17. októbra na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v Bratislave. Na Slovensko pricestuje eurokomisár pre rozvoj Andris Piebalgs, či kenská ministerka zahraničných vecí Amina Mohamed. Okrem nich vystúpia aj mnohí ďalší vyznámní aktéri medzinárodnej rozvojovej scény.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať najneskôr do piatka do 4. októbra. Stačí vyplniť Registračný formulár a poslať ho na e-mailovú adresu: conference@pontisfoundation.sk.

Venovať sa budeme západnému Balkánu

V rámci prvého dňa konferencie ponúkneme tri zaujímavé diskusné panely. Prvý sa bude venovať západnému Balkánu avýznamu slovenského transformačného a integračného know-how z pohľadu krajín západného Balkánu. Bude nás zaujímať, o ktoré skúsenosti z prístupového procesu či formovania politík v povstupovej fáze je stále záujem a či sa geografická, kultúrna a historická blízkosť Slovenska a západného Balkánu stáva konkurenčnou výhodou Slovenska oproti iných donorom. Konferencia prinesie aj odpovede na otázky, čo sa Slovensko naučilo za desať rokov v oblasti rozvojovej spolupráce a aké strategické ciele si kladie na ďalších 10 rokov v rámci pomoci pre západný Balkán.

Má slovenská pomoc pre Afriku význam?

Zaujímaví spíkri vystúpia aj v druhom diskusnom paneli, ktorý sa bude venovať slovensko-africkej rozvojovej spolupráci. Berúc do úvahy geografickú veľkosť a počet obyvateľov patrí Slovensko medzi malé krajiny a prostriedky vyčlenené na rozvojovú spoluprácu sú relatívne skromné. Napriek tomu sa na zozname krajín, ktoré pomoc od Slovenska prijímajú, nachádza aj niekoľko afrických krajín. So spíkrami budeme diskutovať, prečo je spolupráca s africkými partnermi dôležitá pre obe strany a ako ovplyvnia skúsenosti z minulosti víziu rozvojovej spolupráce Slovenska v subsaharskej Afrike. A aký potenciál majú pre rozvojovú spoluprácu v Afrike slovenské vládne, mimovládne organizácie a naši podnikatelia? V poradí tretí diskusný panel sa krátko pred novembrovým Vilniuským samitom zameria na stručné zhodnotenie prínosov pôsobenia slovenských odborníkov v regióne Východného partnerstva.

Viac informácií o spíkroch prinášame v sekcii Podujatia - Medzinárodná konferencia 10 rokov pod logom SlovakAid.

Cieľom konferencie je podnietiť odborný dialóg medzi vládnym, mimovládnym, akademickým a súkromným sektorom o doterajších skúsenostiach a budúcom smerovaní programu rozvojovej spolupráce Slovenska. Domáci i zahraniční odborníci budú mať priestor na hľadanie inovatívnych myšlienok a nových vízií pre slovenskú rozvojovú agendu s dôrazom na formulovanie výziev a príležitostí pre predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade EÚ v roku 2016.

Pre viac informácií kontaktujte Simonu Gembickú, e-mail: simona.gembicka@nadaciapontis.sk

Konferencia sa uskutoční s finančnou podporou Rozvojového programu OSN (UNDP) v Bratislave.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky