Súťaž o najlepšiu esej je späť! Vyhraj stáž v OSN

Ak si študent vysokej školy, aj ty môžeš vyhrať stáž v OSN v New Yorku, Ženeve alebo vo Viedni. Zapoj sa do súťaže a vyhraj!

Aj takýto pohľad sa to môže naskytnúť, ak sa práve ty staneš víťazom súťaže o najlepšiu esej.

Zaujímaš sa o aktuálne dianie v oblasti rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania? Nechýba ti kritické myslenie a máš analytické schopnosti? Baví ťa písanie a sršíš novými nápadmi? Chceš získať skúsenosti z prostredia medzinárodných organizácií a zúčastniť sa rokovaní v OSN? Ak áno, táto súťaž je určená práve pre teba! Nadácia Pontis už po siedmykrát prináša vysokoškolským študentom príležitosť zviditeľniť sa a naštartovať kariéru.   

Cieľom súťaže je zvýšiť záujem študentov o témy rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania, motivovať ich k ich bližšiemu skúmaniu a kritickej analýze. Víťazi sa zúčastnia zaujímavých stáži na stálych misiách SR pri OSN a OBSE v New Yorku, Ženeve a vo Viedni, kde si prehĺbia teoretické vedomosti a doplnia ich o praktické skúsenosti. Nadobudnuté odborné skúsenosti budú môcť neskôr využiť v akademickom aj pracovnom živote.  

Kto sa môže zapojiť

Do súťaže sa môžeš zapojiť, ak si študentom slovenskej alebo zahraničnej vysokej školy a v akademickom roku 2016/2017 študuješ na prvom alebo druhom stupni štúdia v dennej alebo externej forme, si občanom/občiankou Slovenskej republiky a aktívne ovládaš anglický jazyk. Znalosť angličtiny písomne aj ústne je podmienkou pre úspešné absolvovanie stáží na misiách SR pri OSN a OBSE, keďže priamo ovplyvňuje schopnosť stážistu zhostiť sa pridelených úloh.  

Pravidlá súťaže

Vyber si jednu z nižšie uvedených tém, na ktorú napíšeš esej v anglickom jazyku v rozsahu 1200 – 1500 slov. Zoznam literatúry, odkazy a poznámky pod čiarou sa do tohto počtu nerátajú. Každá esej musí obsahovať originálny nadpis, text eseje a zoznam minimálne 5 použitých zdrojov. Nadpis nesmie byť totožný s tematickým zadaním. Podotázky v anotáciach k zadaniam slúžia pre súťažiacich iba ako vodítko, nie je potrebné zodpovedať všetky podotázky. Odporúčame ti zúžiť si tému tak, aby si mohol kriticky posúdiť pohľady viacerých autorov a priniesť vlastné zhodnotenie a návrhy vecných riešení. Jednou z najdôležitejších súčastí eseje pri posudzovaní bude práve formulovanie vlastných názorov, premís a odporúčaní. 

Nezabudni dodržiavať ani formálne kritériá, a to písmo Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5 a okraje 2,5 cm. Esej sa musí pridržiavať platných pravidiel zvoleného citačného systému. Hotový príspevok vo formáte .doc alebo .pdf  pošli elektronicky na e-mailovú adresu ivana.ulicna@nadaciapontis.sk spolu s vyplneným registračným formulárom a podpísaným čestným prehlásením. Ako predmet v správe uveď „Esejisticka sutaz“. Esej môžeš poslať najneskôr do nedele, 23. apríla 2017. Stiahni si podrobné pravidlá súťaže. 

Kto a ako bude eseje hodnotiť?

Všetky eseje bude hodnotiť komisia zložená z akademikov a expertov z mimovládneho sektora, štátnej správy a médií. Aby sa zabezpečil jednoznačný a transparentný výsledok, eseje prejdú nezávislým krížovým hodnotením. Členov komisie vyberie Nadácia Pontis podľa tematického zamerania prijatých príspevkov. Každú esej zhodnotí päť členov komisie, pričom maximálny počet bodov od jedného člena je 50, spolu teda 250 bodov.  

Kedy sa dozvieš výsledky?

Výsledky súťaže budú známe koncom mája 2017. Všetkých prihlásených študentov budeme o výsledkoch informovať e-mailom. Mená víťazov uverejníme aj na našom webe. 

Čo môžeš vyhrať?

  1. miesto: mesačná stáž na Stálej misii SR pri OSN v New Yorku (USA)
  2. miesto: mesačná stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve (Švajčiarsko)
  3. miesto: mesačná stáž na Stálej misii SR pri medzinárodných organizáciách (OSN, OSCE) vo Viedni (Rakúsko) 

Stáže sa uskutočnia v období júl – september 2017 podľa preferencií jednotlivých Stálych misií SR. O konkrétnych dátumoch budeme informovať víťazov koncom mája 2017. Víťazom pokryjeme cestovné náklady, ubytovanie a dostanú aj vreckové (príspevok na stravné). 

Vyber si jednu z týchto tém 

1. The importance of global education in the light of growing extremism in Slovakia: How can the education system contribute to prevention of radicalisation of young people?  

The results of 2016 parliamentary election and mock elections among secondary school students in Slovakia showed that the increasing radicalisation of young people and the rise of extremist groups are major issues which our society needs to address. In response to this negative trend, besides de-radicalisation, the focus should be on preventing young people from radicalisation in the first place. A part of the solution could be integration of global education, which emphasises universal values of equality, tolerance, inclusion and interdependence of societies worldwide. What changes should be made in the Slovak education system in order to cultivate responsible citizens? What is the role of critical thinking in prevention of radicalisation of the youth and how can it be nurtured? What state and non-state actors play a role in this effort and how to find synergies between them?

2. The role of social entrepreneurship in development: How can innovations help fight poverty in low and middle-income countries?

Nowadays, both innovations and social entrepreneurship are often overused terms. In both terms, there is an aspect of creative recombination of technologies, and problem solving through “hacking” of certain bottlenecks in the current economic and political system. The logic of social entrepreneurship implies that for-profit solutions are easier to scale and replicate, and thus attract investors as opposed to donors. However, social entrepreneurship or social innovations do not need to always rely on profit making business. The key here is the aspect of systemic change, for instance if a certain solution can be adopted by a state and spread universally. How can such innovations contribute to alleviating poverty and create employment? What can be done to fight negative effects of technical development leading to job loss, such as automation? What role education and skills development play in these efforts?

3. Fighting corruption: How to ensure transparency of government institutions in order to drive development and prosperity?

The lack of good governance is admittedly one of the most debilitating factors adversely affecting the socio-economic development of any country. Transparent and accountable government institutions are more effective at delivering important social services such as education and healthcare. What are the specific challenges in fighting corruption in the developing world and what are the avenues to strengthen local political accountability and combat corruption in community development? What is the importance of access to information and how can innovative solutions for public oversight help actively engaging the citizens? How can the private sector contribute to the fight against corruption?

4. Achieving the Sustainable Development Goals: What is the role of Slovakia and what comparative advantage can it offer in promoting prosperity and well-being?

The Sustainable Development Goals (SDGs) are a set of 17 global targets spearheaded by the United Nations, covering a broad range of sustainable development issues such as prosperity, well-being, good governance, sustainable business, responsible consumer practices and many more. This agenda calls to countries to contribute to meeting the SDG objectives by 2030. Slovakia, as a part of this community, aims to contribute to sustainable development by offering cooperation in fields of promoting good governance and fighting poverty through education and employment. What could be a comparative advantage of Slovakia, through which it could offer added value in these fields? Which governmental or non-governmental initiatives and projects could serve as inspiration to countries abroad to help advance development? 

Máš nejaké otázky?

V prípade nejasností a otázok, kontaktuj Ivanu Uličnú na čísle +421 908 154 061 alebo e-mailom na ivana.ulicna@nadaciapontis.sk. 

 

Táto aktivita je súčasťou projektu Globálna univerzita IV: Zavádzanie rozvojových tém do systému univerzitného vzdelávania (SAMRS/2016/RV/1/7) podporeného z programu Oficiálnej rozvojovej pomoci SR, SlovakAid. 

 

 

 

 

 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky