Tunisku pomáhame v procese tranzície

Občianska spoločnosť v Tunisku prechádza dôležitými zmenami, ktoré určia budúce smerovanie krajiny.

15. október 2012 - Revolúcia, politická transformácia, nová ústava či prechod k demokracii pre Tunisko nie sú neznáme pojmy. Občianska spoločnosť v krajine prechádza dôležitými zmenami, ktoré určia budúce smerovanie krajiny. Svoje skúsenosti z tranzície odovzdáva Tunisanom aj Nadácia Pontis.

„Občianska spoločnosť v Tunisku je mladá. Viac než čokoľvek iné potrebuje získať  poznatky o tom, aké úlohy má a môže napĺňať vo vzťahu  k ľuďom a vláde,“ myslí si Mouheb Garoui z tuniskej organizácie I Watch, ktorá sa sformovala počas Jasmínovej revolúcie. Ide o mladú organizáciu, ktorú tvoria prevažne mladí ľudia, s cieľom dohliadať na transparentnosť, politickú zodpovednosť a boj proti korupcii v krajine. Zároveň ide o partnerskú organizáciu Nadácie Pontis, ktorá v Tunisku pomáha zdieľať slovenskú skúsenosť z tranzície.

Tunisania si budujú vlastnú cestu

„Je pre nás veľmi dôležité vymieňať si skúsenosti s partnermi v krajinách, ktoré prešli zmenou režimu. Takéto aktivity nám pomôžu v budovaní našej vlastnej, tuniskej cesty k demokracii. Na jednej strane je potrebné uskutočniť mnohé politické a ekonomické reformy, na strane druhej sa potrebujeme vyrovnať s minulosťou a podporiť ľudí v tom, aby sa aktívne zaujímali o rozhodovanie o svojej budúcnosti,“ hovorí Mouheb Garoui, ktorý spolu so zástupcami organizácie I Watch a OFYIA pricestoval v týždni 2. až 10. októbra na Slovensko. Tunisania sa zúčastnili školení, ktoré boli zamerané na verejnú politiku, komunikáciu s verejnosťou, s predstaviteľmi vlády či štátnej správy. „Našim cieľom bolo priblížiť ľudom z tuniskej organizácie, ako možno podporiť občiansku angažovanosť vo veciach verejných a podieľať sa na budovaní demokratických inštitúcií,“ vysvetľuje Tatiana Žilková z Nadácie Pontis.

Občianska spoločnosť má dôležitú úlohu

Počas odborných raňajok, ktoré sa uskutočnili v stredu 10. októbra v Bratislave, Mouheb Garoui, prezident organizácie I Watch, diskutoval aj s vládnym splnomocnencom pre rozvoj občianskej spoločnosti Filipom Vagačom a Lujzou Richterovou, koordinátorkou Pracovnej skupiny pre demokratizáciu Tuniska. Slovensko je v pracovnej skupine spolu s Holandskom. Tunisko je krajina, ktorá má spomedzi krajín „arabskej jari“ najstabilnejší a najrýchlejší vývoj smerom k demokracii, pričom vznikajúca občianska spoločnosť v krajine bude naďalej zohrávať dôležitú úlohu v procese prebiehajúcej politickej transformácie v krajine.

„Keď diskutujeme o tom, čím prechádza občianska spoločnosť v Tunisku od revolúcie v roku 2010, veľmi mi to pripomína procesy na Slovensku zo začiatku 90. rokov. Napriek rozdielnemu sociálnemu a politickému kontextu sú výzvy, ktoré so sebou prináša zmena z autoritatívneho režimu k demokracii v zásade veľmi podobné,“ povedal Filip Vagač.

Slovensko otvorí v Tunisku novú ambasádu

Podľa Lujzy Richterovej sa aktivity s tuniskými partnermi rozbehli veľmi dobre. Prebiehajú konzultácie a výmeny v rôznych oblastiach štátnej správy, ktoré sú postavené na požiadavkách a potrebách tuniských partnerov. „Uvedomujeme si však, že proces budovania demokracie je behom na dlhé trate a preto je na mieste otázka dlhodobejšej spolupráce,“ dodala. Slovenské Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí zároveň potvrdilo, že Slovensko svoju prítomnosť v Tunisku čoskoro posilní aj prostredníctvom otvorenia nového veľvyslanectva v hlavnom meste Tunise.

Odborné raňajky na tému slovenských skúseností z tranzičných procesov, ako aj školenie a návštevy tuniských aktivistov v slovenských mimovládnych organizáciách organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku, ktorý podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SAMRS) z prostriedkov oficiálnej rozvojovej spolupráce SlovakAid.

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky