Víťazka esejistickej súťaže sa stretla s generálnym tajomníkom OSN Ban Ki-moonom

Víťazky súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce Mária Sedláková a Ivana Uličná sa vrátili zo svojich víťazných stáží v OSN.

30. august 2013 – Víťazky súťaže o najlepšiu esej na tému rozvojovej spolupráce  Mária Sedláková a Ivana Uličná sa vrátili zo svojich víťazných stáží v OSN. Vo Viedni a v Ženeve zažili zaujímavé situácie a obe považujú nadobudnuté skúsenosti za veľmi prínosné.  

Víťazka esejistickej súťaže Mária Sedláková, ktorá absolvovala mesačnú stáž v Ženeve, sa zúčastňovala zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady OSN. Témou zasadnutí boli veda, technológie a inovácie. „Mojou úlohou bolo  aktívne participovať na týchto zasadnutiach, robiť si poznámky a na záver písať reporty, ktoré sme posielali na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,“vysvetlila Mária Sedláková. Najviac ju zaujali zasadnutia humanitárneho segmentu, ktoré sprevádzali prednášky na rôzne témy nielen v rámci hlavného programu. V rámci nich sa mohla stretávať s odborníkmi z rôznych oblastí a mohla im klásť zaujímavé otázky. „Zaujala ma jedna štúdia, v ktorej sa venovali tomu, ako môžu protiteroristické opatrenia z legálneho hľadiska zabrániť humanitárnym pracovníkom vykonávať svoju činnosť, čiže aké legislatívne opatrenia proti terorizmu majú reálny dopad na to, ako humanitárni pracovníci pracujú v istej krajine. Neziskové organizácie sa napríklad môžu báť vykonávať istú činnosť alebo sa „samocenzurujú,“ vysvetlila Košičanka.

Stretla sa aj s Ban Ki-moonom

Víťazka esejistickej súťaže zažila v OSN aj netradičnú situáciu. Po každom mesačnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady OSN sa na záver prijíma ministerská deklarácia, v ktorej  sa štáty zhodnú a vyprodukujú záverečný dokument. „Tento krát  sa štáty nevedeli dohodnúť a dokument sa neprijal, čiže v podstate Hospodárska a sociálna rada nebola oficiálne ukončená, ale bola iba prerušená a táto agenda sa bude ďalej posúvať do New Yorku, pretože sa štáty nevedeli dohodnúť. Ja som sa na týchto debatách zúčastňovala a bolo to veľmi zaujímavé. V prvý pracovný deň mladá Košičanka na slávnostnom otvorení Hospodárskej a sociálnej rady  stretla aj významných predstaviteľov OSN. „Hneď prvý deň tam bol aj generálny tajomník OSN Ban Ki-moon a všetci významní predstavitelia, pretože bolo otvorenie. To bolo veľmi zaujímavé,“ dodala Sedláková.

Zažila som jeden mesiac, ktorý sa nedá popísať a skúsenostne mi veľmi pomohol

Mária stretla v Ženeve mnohých zaujímavých ľudí, čo považuje ako jeden z prínosov svojej stáže. Boli tam zástupcovia World Pay Organization, Health Organization, UN Women, UN Volunteers atď. „Mala som šancu nielen vidieť týchto ľudí ale aj počuť ich, prípadne sa ich pýtať otázky. Samozrejme sa mi vďaka stáže zlepšila aj práca s textom, schopnosti robiť reporty ako sa odo mňa očakávajú, networking a podobne. Zažila som jeden mesiac, ktorý sa nedá popísať a skúsenostne mi veľmi pomohol,“ vysvetlila Mária. Vysokú školu v odbore politických vied na Stredoeurópskej univerzite v Budapešti dokončila v júni roku a momentálne si hľadá zamestnanie. Ako vysvetlila, práve rozvojová spolupráca je oblasť, v ktorej by sa chcela uplatniť.  „Čím som staršia, tým viac ma zaujímajú otázky, ktoré majú reálny dopad, kde sa dá reálne pomôcť a vidieť, čo za sebou niečo človek nechal, preto by som sa chcela venovať oblasti rozvojovej spolupráce,“ dodala.

Ivanu Uličnú zaujali na stáži vo Viedni najmä ľudsko-právne témy 

Ivana Uličná, ktorá sa v esejistickej súťaži umiestnila na druhom mieste absolvovala trojtýždňovú stáž na Slovenskej misii pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a zúčastňovala sa zasadnutí v OBSE aj OSN. Tri týždne sa na zasadnutiach venovali  ľudsko-právnej dimenzii. „Chodila som na stretnutia, ktoré sa týkali práva zhromažďovania alebo slobody prejavu,“ uviedla Ivana Uličná a dodala, že „najzaujímavejšie bolo pozorovať, ako má Európska únia problém zhodnúť sa. Videla som, aké je ťažké zladiť všetky požiadavky alebo ako sa pozerajú na samostatný problém.“

 

Veci, o ktorých sa učíme fungujú v reálnom živote inak

Stáž považuje Ivana za veľmi prínosnú, pretože si uvedomila dôležitosť formálneho zastrešenia všetkých nariadení a systému a ako je to prepojené s prácou mimovládok, ktoré pracujú priamo v teréne. „Videla som ten rozdiel, ktorý je medzi oficiálnymi diskusiami a  diskusiami medzi terénnymi pracovníkmi mimovládnych organizácií. Prepojenie medzi nimi je naozaj veľmi dôležité, pretože si pomáhajú navzájom a musia si vymieňať informácie.  Naozaj platí, že na to, aby mimovládka  mohla niečo urobiť, je dôležité formálne zastrešenie, ktoré sa potom uskutočňuje na štátnej úrovni. Platí to aj opačne – na to, aby mohli niečo urobiť na  štátnej úrovni, tak potrebujú feedback od mimovládok,“vysvetlila Ivana.

"Popri teoretických skúsenostiach alebo vedomostiach, ktoré  som získala z univerzity, som konečne mohla vidieť, ako funguje rozvojová spolupráca v skutočnom živote. Uvedomila som si, na čo sa treba sústrediť alebo, že niektoré veci, o ktorých sa síce môžeš učiť, fungujú v reálnom živote inak,“ dodala Uličná. Obe výherkyne esejistickej súťaže sa zaujímajú o rozvojovú spoluprácu dlhodobo a chceli by sa jej venovať aj v budúcnosti. Práve stáže v OSN a OBSE ich ovplyvnili v tom, že by chceli navštíviť nejakú rozvojovú krajinu ako dobrovoľníčky.

Štvrtý ročník súťaže organizovala Nadácia Pontis v rámci projektu Globálna univerzita: podpora akademikov aktívnych v rozvojovom vzdelávaní. Projekt podporila Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Autor: Simona

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky