Zamestnanci odporúčajú projekty zo žilinského regiónu

Zamestnanci Kia Motors Slovakia odporúčajú neziskové projekty, ktoré poznajú a v ktorých sa aj angažujú.

Šport Boccia pomáha ostať aj ľuďom s telesným postihnutím v pohybe

Zamestnanci Kia Motors Slovakia majú každý rok možnosť odporučiť neziskovú organizáciu, obec alebo školu, aby získali finančný grant. Program Región v pohybe podporuje zvýšenie mobility ľudí v Žilinskom regióne cez podporu aktivít zameraných na integráciu znevýhodnených skupín obyvateľov, odstránenie fyzických bariér, sprístupnenie a zachovanie kultúrnych hodnôt a športových aktivít pre všetkých. Podporované sú napríklad projekty zamerané na organizovanie športového krúžku pre telesne a sociálne znevýhodnené skupiny, rozvoj chránených dielní alebo revitalizáciu dopravných ihrísk a budovanie cyklotrás. 

Komentáre

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky