DELL – korporátny člen programu

Doplníme čoskoro. 

 Návrat, o.z. - Interpretácia Zákona o rodine v súvislosti so súhlasom rodičov vo veci osvojenia dieťaťa.

O.z. Edulienka - Posúdenie vzájomných zmluvných vzťahov a procesov organizácie vo vzťahu s rodičmi a tiež učiteľmi v záujme zabezpečenia kvalitnej a právne vysporiadanej spolupráce s oboma subjektmi.

20 účastníkov neziskových organizácií - Právny tréning, ktorý ponúkol praktické právne rady a skúsenosti, na ktoré môžu neziskové organizácie naraziť počas ich fungovania. Tréning bol súčasťou celoslovenského podujatia Naše Mesto, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Depaul - Právne stanovisko ohľadne práv klientov organizácie (často dlžníkov na verejnom zdravotnom poistení) a taktiež poskytovateľa sociálnej služby (MVO) voči zdravotníckym zariadeniam a centrum rýchlej zdravotníckej pomoci (RZP).

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky