Naši ľudia

V prípade otázok kontaktujte:

Norbert Maur                                                                                                               
Programový manažér Accenture Nadačného fondu pri Nadácii Pontis     
E-mail: norbert.maur@nadaciapontis.sk
Mobil: +421 918 778 780

Pôsobí v Nadácii Pontis od roku 2008, kde pripravuje darcovské stratégie nadačných fondov a koordinuje grantové programy. Koordinuje aktivity nadácie v téme vzdelávania. Podieľa sa na príprave každoročnej správy o udržateľnosti občianskej spoločnosti na Slovensku. 

Vaše prípadné otázky vám radi zodpovieme najneskôr do 30 dní. 

 

Správna rada Accenture Nadačného fondu:

Jozef Kokoška, Corporate Citizenship Lead
Adam Munaretto, Accenture Operations
Alena Kabanová, Accenture Technology
Eva Beňová, Accenture Operations
Kristýna Hovadíková, Enterprise
Lucia Skraková, Accenture Technology
Marek Švec, Consulting
Martin Bača, Consulting

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky