Termíny Via Bona Slovakia za rok 2019

12. november 2019

Oficiálne otvorenie možnosti nominovať sa na Via Bona Slovakia 2019.
 
24. január 2020

Uzávierka prijímania nominácií.

11. – 12. február 2020

Prvé kolo hodnotenia prijatých nominácií, výber finalistov.

14. február 2020

Konzultácie s TedEx pre finalistov.

17. február 2020

Zverejnenie finálových projektov.

25. – 26. február 2020

Prezentácie finálových projektov pred komisiou, výber víťazov.

marec – apríl 2020

Hlasovanie o Cene verejnosti.

Uchádzajú sa o ňu firmy, ktoré postúpili do druhého kola Via Bona Slovakia 2019, na základe hodnotenia nezávislých odborníkov pre dané kategórie.

10. november 2020 (zmena termínu)

Vyhlásenie víťazov na slávnostnom galavečeri v Bratislave.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram