Dobrý partner komunity

Dobrý partner komunity

Za strategickú pomoc okoliu a podporu sociálnych inovácií.

Ocenenie Dobrý partner komunity vyzdvihuje strategický prístup firmy k darcovstvu a čo sa jej vďaka nemu podarilo dosiahnuť pri riešení konkrétneho problému. V tejto kategórii oceňujeme:

  • konzistentnú podporu vybranej témy alebo oblasti, pozitívny vplyv tejto podpory na okolie dosiahnutý najmä v roku 2016 a snahu o udržateľnosť riešenia;
  • systematické partnerstvá s jednou alebo viacerými neziskovými organizáciami,
  • inovatívne prístupy k riešeniu spoločenských problémov alebo podpore konkrétnej cieľovej skupiny;
  • výšku daru z vlastných zdrojov a rôzne formy nefinančnej podpory vzhľadom k veľkosti firmy (počtu zamestnancov a zisku). Firma môže nominovať aj projekt, pri ktorom využila ako jeden zo zdrojov financovania prostriedky z asignácie podielu dane. V tomto prípade však musí v nominácii bližšie popísať i výšku vlastného vkladu, napr. čas zamestnancov, ktorý venovali efektívnemu využitiu asignovaných prostriedkov, vecné dary, pro bono služby a pod.;
  • motiváciu podpory, ktorou by mala byť predovšetkým dobročinná pomoc a investícia do komunity, a nie komerčný zámer. Je však legitímne, keď filantropická pomoc prináša benefity aj pre firmu, napr. zlepšenie firemnej kultúry, dobrý pocit zamestnancov, ich hrdosť a lojalitu k firme, zlepšenie dobrého mena firmy na verejnosti, lojalitu zákazníkov a pod. Takéto pozitívne prínosy pre firmu sú plne v súlade s úmyslom ocenenia a prispievajú k udržateľnosti podpory.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Členka hodnotiacej komisie Zora Bútorová

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky