Skvelý zamestnávateľ

Skvelý zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov.

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ vyzdvihuje firmu s najlepšími projektmi a aktivitami realizovanými v roku 2015. V tejto kategórii oceňujeme:

  • transparentnosť výberu a rovnosť príležitostí pre rôzne skupiny zamestnancov;
  • neustály rozvoj a vzdelávanie zamestnancov;
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov;
  • vytváranie a zlepšovanie podmienok na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov;
  • projekty prezentujúce postoj spoločnosti k zamestnancom v krízových situáciách, transparentnú komunikáciu k zamestnancom či spoluprácu pri hľadaní nového uplatnenia.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Martin Bajaník

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky