Skvelý zamestnávateľ

Skvelý zamestnávateľ

Za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov.

Ocenenie Skvelý zamestnávateľ vyzdvihuje firmu s najlepšími projektmi a aktivitami realizovanými v roku 2017, ktoré sú zamerané na rovnosť príležitostí zamestnania, vytváranie čo najlepších pracovných podmienok pre zamestnancov, podporu vzdelávania a spokojnosti zamestnancov. V tejto kategórii oceňujeme:

  • transparentnosť výberu a rovnosť príležitostí pre rôzne skupiny zamestnancov (projekty zamestnávania marginalizovaných skupín, zvyšovania diverzity zamestnancov a znižovania diskriminácie);
  • transparentné spôsoby hodnotenia a oceňovania zamestnancov (rodová rovnosť v odmeňovaní a osobnom hodnotení zamestnancov);
  • neustály rozvoj a vzdelávanie zamestnancov, ktoré podporujú zamestnanosť, napr. tréningy umožňujúce ich osobný rozvoj;
  • podporu rovnováhy práce a osobného života zamestnancov;
  • vytváranie a zlepšovanie podmienok na ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci pre zamestnancov, neustále a inovatívne vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia nad rámec zákona;
  • projekty prezentujúce postoj spoločnosti k zamestnancom v krízových situáciách (transparentná komunikácia k zamestnancom, vytváranie prostredia znižujúceho mieru stresu, spolupráca pri hľadaní nového uplatnenia, ponuka rekvalifikačných kurzov a pod.).
  • firmou iniciované a organizované zapájanie zamestnancov, ako sú komunitné dobrovoľnícke podujatia v pracovnom i voľnom čase (manuálneho charakteru či aktívne trávenie času s klientmi neziskoviek), organizovanie charitatívnych bazárov, zbierok, zážitkových aktivít.
  • podporu projektov expertného dobrovoľníctva resp. Pro Bono, v ktorých firma umožňuje svojim zamestnancom poskytovať bezplatné služby vo verejnom záujme.

Komisia sa môže rozhodnúť udeliť v tejto kategórii dve ocenenia – pre veľkú firmu a malú/strednú firmu.

Čo odporúčajú členovia hodnotiacej komisie?

Člen hodnotiacej komisie Martin Bajaník

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Skvelý zamestnávateľ vám rád pomôže: Ivana Vagaská (ivana.vagaska@nadaciapontis.sk, mobil – 0948 341 741 ). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu:. http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky