12. 11. 2019 Zodpovedné podnikanie

Nominácie na Via Bona Slovakia sú otvorené

Robíte poctivý a zodpovedný biznis? Aj vy máte šancu získať ocenenie Via Bona Slovakia. Svoje inšpiratívne projekty a príbehy môžete prihlásiť do 24. januára 2020.

Patríte k firmám, ktorých činnosť je zodpovedná voči okoliu, zamestnancom, akcionárom či dodávateľom? Využite možnosť prihlásiť sa do jubilejného 20. ročníka unikátneho ocenenia Via Bona Slovakia, ktorým Nadácia Pontis už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Za posledných 19 rokov sme udelili celkovo 137 ocenení a 41 čestných uznaní. To ďalšie môže patriť práve vám.

Do ďalšieho ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia môžu prihlásiť malé, stredné i veľké firmy z rôznych regiónov Slovenska. V tomto ročníku bude ocenenie Via Bona Slovakia udeľované v šiestich kategóriách.

2 hlavné ceny odovzdáme veľkým, ale aj stredným a malým firmám s komplexným prístupom k zodpovednému podnikaniu a firemnej filantropii. Tradične udelíme ceny v kategórii Skvelý zamestnávateľ, Dobrý partner komunity či v kategórii Zelená firma, s projektom, programom alebo aktivitou zameranou na obehové hospodárstvo. V kategórii Sociálne inovácie zas oceníme prínos riešení na celospoločenské problémy. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. Môže ísť napríklad o inovatívny spôsob podpory vytvárania pracovných príležitostí, vývoj nových produktov či služieb na pomoc znevýhodneným skupinám,“ vysvetľuje Michal Kišša, riaditeľ Nadácie Pontis.

V neposlednom rade udelíme 2 špeciálne ceny. Cenou Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí chceme upriamiť  pozornosť na firmy, ktoré vo svojich firemných hodnotách a projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. Dobre spravovaná firma za rok 2019 predstavuje cenu za presadzovanie princípov Corporate Governance v hodnotách firmy.

Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tradične udelíme aj Cenu verejnosti, o ktorej bude môcť hlasovať široká verejnosť na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

Prečo by ste mali nominovať práve vašu firmu?

Nenechávajte si váš inšpiratívny príbeh len pre seba. Ukážte, že aj vaša firma môže byť príkladom v zodpovednom podnikaní. Posilnite svoj imidž a staňte sa v očiach verejnosti atraktívnym zamestnávateľom a dôveryhodným partnerom.

Tip na firmu, ktorá si zaslúži ocenenie za svoje zodpovedné správanie, nám môže dať ktokoľvek vyplnením tohto formulára.

Nominácie je možné zaslať online do 24. januára 2020 vyplnením nominačného hárku nachádzajúcom sa pri každej kategórií. Všetky potrebné informácie, podmienky nominovania či kontakt nájdete na www.viabona.sk.

Nadácia Pontis odovzdá ocenenia víťazom počas galavečera Via Bona Slovakia, ktorý sa uskutoční v apríli 2020 v Starej tržnici v Bratislave.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram