Férový hráč na trhu

Za výnimočný prístup na trhu

Ocenenie Via Bona Slovakia 2021 v kategórii Férový hráč získala spoločnosť O2 Slovakia.

Ocenenie Férový hráč na trhu je zamerané na firmy s výnimočným prístupom k zákazníkom, odberateľom, dodávateľom, ako aj k ďalším stakeholderom, ktorý by mohol byť inšpiráciou a vzorom pre ostatné spoločnosti. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia v tejto kategórii oceňuje:

  • projekty, ktoré firmy realizovali v reakcii na vojnu na Ukrajine, s cieľom uľahčiť situáciu svojim partnerom v podnikaní (stakeholderom);
  • uvádzanie zodpovedných a inovatívnych produktov a služieb na slovenský trh alebo zahraničné trhy (napr. rozvojových či transformujúcich sa krajín). Konkrétne môže ísť o produkty pre znevýhodnené skupiny zákazníkov, zavedenie nástrojov chrániacich ohrozené skupiny užívateľov, produkty s mimoriadnou kvalitou alebo výrazne ústretovou zárukou nad rámec zákona;
  • nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov, napr. programy zamerané na spokojnosť zákazníkov;
  • čestné jednanie s partnermi, napr. vytváranie etického a transparentného podnikateľského prostredia, zavedenie a dodržiavanie jasných, transparentných a prehľadných pravidiel pre zákazníkov či dodávateľov, etická reklama a marketing, nadštandardné riešenie sťažností a reklamácií;
  • podpora dodávateľov v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorý môže siahať aj do zahraničných krajín, napríklad skvalitňovanie ich fungovania a zodpovedného prístupu či platobné podmienky, ktoré dodávateľom zabezpečujú finančné zdravie a udržateľnosť;
  • verejné osvetové kampane, ktoré prispievajú k scitlivovaniu spoločnosti v zásadných témach a zvyšovaniu jej zodpovednosti.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Inšpirujte sa minuloročným víťazom Via Bona Slovakia 

 

Uzávierka nominácií je 1. marca 2023 do 14:00. 

 

Neviete, ako vyplniť nominačný hárok? Pripravili sme pre vás návod, s ktorým bude vaše prihlasovanie jednoduchšie.


Konzultantka kategórie Férový hráč na trhu  

Radana Deščíková

senior programová manažérka

0948 856 195
radana.descikova@nadaciapontis.sk

Radana vedie tím nadačných fondov, ktorý sídli v Bratislave. Zároveň je programová manažérka Nadačného fondu Telekom.


Nominačný formulár pre kategóriu Férový hráč na trhuKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.