Férový hráč na trhu

Za výnimočný prístup na trhu

Ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v kategórii Férový hráč na trhu získala spoločnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Ocenenie Férový hráč na trhu je zamerané na firmy s výnimočným prístupom k zákazníkom, odberateľom, dodávateľom, ako aj k ďalším stakeholderom, ktorý by mohol byť inšpiráciou a vzorom pre ostatné spoločnosti. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia v tejto kategórii oceňuje:

  • projekty, ktoré firmy realizovali v reakcii na pandémiu koronavírusu, s cieľom uľahčiť situáciu svojim partnerom v podnikaní (stakeholderom);
  • uvádzanie zodpovedných a inovatívnych produktov a služieb na slovenský trh alebo zahraničné trhy (napr. rozvojových či transformujúcich sa krajín). Konkrétne môže ísť o produkty pre znevýhodnené skupiny zákazníkov, zavedenie nástrojov chrániacich ohrozené skupiny užívateľov, produkty s mimoriadnou kvalitou alebo výrazne ústretovou zárukou nad rámec zákona;
  • nadštandardnú starostlivosť o zákazníkov, napr. programy zamerané na spokojnosť zákazníkov;
  • čestné jednanie s partnermi, napr. vytváranie etického a transparentného podnikateľského prostredia, zavedenie a dodržiavanie jasných, transparentných a prehľadných pravidiel pre zákazníkov či dodávateľov, etická reklama a marketing, nadštandardné riešenie sťažností a reklamácií;
  • podpora dodávateľov v rámci celého dodávateľského reťazca, ktorý môže siahať aj do zahraničných krajín, napríklad skvalitňovanie ich fungovania a zodpovedného prístupu či platobné podmienky, ktoré dodávateľom zabezpečujú finančné zdravie a udržateľnosť;
  • verejné osvetové kampane, ktoré prispievajú k scitlivovaniu spoločnosti v zásadných témach a zvyšovaniu jej zodpovednosti.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Férový hráč má nastavené transparentné procesy a protikorupčnú rétoriku nielen navonok, ale aj dovnútra firmy. Je férový voči dodávateľom, odberateľom, zamestnávateľom, ale aj životnému prostrediu a komunite. Vo vypätých situáciách, akou je napríklad v súčasnosti pandémia COVIDu, sa dokáže férovo správať aj nad rámec toho, čo od nej vyžaduje legislatíva, nariadenia a spoločnosť. Od férového hráča, ktorý obchoduje so štátom, by som napríklad očakávala, že sa nielen nezúčastní verejného obstarávania s korupčným pozadím, ale na neho aj aktívne upozorní. Nebude zakrývať oči pred nekalými praktikami v segmente, v ktorom pôsobí, ale pokúsi sa prispieť k jeho očiste.

Zuzana Petkováriaditeľka Nadácie Zastavme korupciu a ambasádorka kategórie Férový hráč

Uzávierka nominácií je 14. marca 2022. 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument.


Konzultantka kategórie Férový hráč na trhu  

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
miroslava.gocalova@nadaciapontis.sk

Miroslava je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje BLF CSR Summit a podieľa sa na organizácii odborných podujatí pre členov BLF.


Nominačný formulár pre kategóriu Férový hráč na trhuKto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram