Spoločensky inovatívna firma

Za inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie

Ocenenie Via Bona Slovakia 2021 v kategórii Spoločensky inovatívna firma získala spoločnosť Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Ocenenie Spoločensky inovatívna firma udeľujeme firme (alebo skupine partnerov), ktorá v roku 2022 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov, tzv. sociálne inovácie. Ide o nové idei (produkty, služby, modely), ktoré reagujú na spoločenskú potrebu a zároveň vytvárajú nové druhy prepojení a spoluprác. Riešenia v oblastiach ako napríklad vzdelávanie, demokratizácia, životné prostredie, či boj s chudobou. V prípade, že je firma súčasťou nadnárodnej spoločnosti, hodnotenie zohľadňuje prispôsobenie globálnej stratégie slovenským podmienkam a kvalitné domáce aktivity. Nezávislá komisia sa pri hodnotení v tejto kategórii špecificky zameriava na:

  • potenciál k spoločenskej zmene: inovatívne riešenie/projekt/produkt firmy adresuje neuspokojené sociálne potreby ľudí a generuje pozitívnu spoločenskú zmenu;
  • novátorský prístup: riešenie firmy má potenciál výrazne zlepšiť existujúci spoločenský problém, prípadne inovuje produkt, službu alebo biznis model v záujme riešenia spoločenského problému;
  • partnerstvo: inovatívne riešenie prekračuje hranice medzi sektormi. Zapája dovtedy izolované skupiny a jednotlivcov, ktorí prinášajú riešenie spoločenského problému. Hľadáme príklady spoluprác, v ktorých sú verejná správa alebo/a neziskový sektor dôležitým partnerom v riešení spoločenského problému;
  • prepojenie na hlavný predmet podnikania firmy: projekt je v strategickom záujme firmy, nad rámec filantropie, prináša aj ekonomickú hodnotu pre danú firmu (napr. nový zdroj príjmov, poznanie potenciálneho trhu);
  • individuálny vklad jednotlivca či tímu: za projektom stoja zanietení a kreatívni ľudia, ktorí majú odvahu prinášať zmenu vo svojej organizácii, riešenie je výsledkom spolupráce viacerých firemných oddelení, nielen CSR oddelenia, alebo komunikačného oddelenia;
  • potenciál k rozšíreniu a systémovej zmene: riešenie sa dá rozšíriť, predstavuje systémovú zmenu (napríklad riešenie si osvojí štát alebo samospráva) alebo predstavuje výraznú zmenu pohľadu na daný problém.

Oceňujeme projekty s inovatívnym potenciálom, merateľnými cieľmi a dosiahnutými výsledkami, prepojenie projektu s činnosťou firmy a jej celkovou stratégiou, dlhodobú udržateľnosť projektu a do akej miery firma do projektu zapája svojich partnerov (zamestnancov, občiansku spoločnosť, verejnú správu, zákazníkov, dodávateľov a akcionárov).

Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formulára.

Inšpirujte sa minuloročným víťazom Via Bona Slovakia 

 

Uzávierka nominácií je 1. marca 2023 do 14:00.

 

Neviete, ako vyplniť nominačný hárok? Pripravili sme pre vás návod, s ktorým bude vaše prihlasovanie jednoduchšie.


Konzultant kategórie Spoločensky inovatívna firma

Matúš Labanc

programový manažér

0907 392 200
matus.labanc@nadaciapontis.sk

Matúš je v programe Impact Lab zodpovedný za vedenie Inkubátora, manažovanie Bootcampu a Akcelerátora a Impact Summitu. Podieľal sa na príprave Mapy sociálnych inovátorov a follow up aktivít.


Nominačný formulár pre kategóriu Spoločensky inovatívna firmaKto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.
×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.