Sociálne inovácie

Sociálne inovácie

Za sociálnu ako aj ekonomickú pridanú hodnotu a prispievanie k spoločnému dobru

Ocenenie za Sociálne inovácie udeľujeme firme alebo skupine partnerov, ktorá v roku 2017 zrealizovala výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov.

V kategórii oceníme príklady spolupráce spolupráce biznisu a sociálnych inovátorov, ktoré vedú k vytváraniu inovatívnych produktov, inovatívnych biznis modelov s cieľom riešiť spoločenské problémy vo väčšom rozsahu a inovatívnych partnerstiev. Vyhľadávame aj príklady spoluprác, kde dôležitým partnerom pri presadzovaní nového prístupu k riešeniu sociálneho problému je verejná správa.

 V tejto cene budeme hľadať:

  • potenciál k spoločenskej zmene: projekt adresuje dôležitý, riešiteľný a zanedbaný spoločenský problém s potenciálom zmeniť prístup k riešeniu danej témy či oblasti;
  • prepojenie na hlavný predmet podnikania firmy: projekt je v strategickom záujme firmy, nad rámec filantropie, prináša i ekonomickú hodnotu (napr. nový zdroj príjmov, poznanie potenciálneho trhu);
  • rovnocenné partnerstvo: prekonanie hraníc medzi sektormi a vytvorenie hodnoty pre všetky zúčastnené strany, spojenie firmy a neziskovej organizácie, ktoré prináša vzájomne sa dopĺňajúcu a jedinečnú expertízu v spoločnej iniciatíve s cieľom prispieť k riešeniu spoločenského problému;
  • individuálny vklad jednotlivca či tímu: za projektom stoja zanietení a kreatívni ľudia, ktorí majú odvahu prinášať zmenu vo svojej organizácii;
  • potenciál k rozšíreniu a systémovej zmene: inovácia sa dá škálovať (lacnejšie rozšíriť, napríklad zavedením inovatívneho biznis modelu), predstavuje systémovú zmenu (napríklad riešenie si osvojí štát alebo samospráva) alebo zmenu paradigmy (riešenie predstavuje výraznú zmenu pohľadu na daný problém).

 

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Sociálne inovácie vám rád pomôže Jakub Šimek (jakub.simek@nadaciapontis.sk, tel. - 02 5710 8121, mobil – 0905 989 741). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Členovia hodnotiacej komisie pre rok 2017: Danica Balážová, Michaela Kršková, Janica Lacová, Danica Matáková, Renáta Môciková, Barbora Orlíková, Roman Záhorec, Zuzana Polačková

Nominácie boli uzatvorené 15. januára 2018. Tešíme sa na vás v ďalšom ročníku.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky